Download  Print this page

Deklaration Om Överensstämmelse Med Eu-Direktiv - Motorola PMLN7018 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6078.book Page 1 Thursday, August 9, 2012 11:54 AM
INLEDNING
Med billaddaren/-hållaren blir det extra bekvämt att använda
bärbara TETRA-terminaler i bilen. I den här bruksanvisningen
får du anvisningar om hur billaddaren/-hållaren används.
Billaddaren PMLN6181 (tillsammans med NNTN8040) och
PMLN6182 laddar batteriet för handterminalen i TETRA
MTP3000-serien när handterminalen i TETRA MTP3000-
serien är monterad i hållaren och bilens tändning är på.
Bilhållaren PMLN7018 är en lösning för radiomontering.
Tack vare bilhållaren sitter radion på plats när bilen är i
rörelse och kan enkelt tas bort när så krävs. Bilhållaren
PMLN7018 kan inte användas för laddning.
Uppmärksamhet
Läs alla säkerhetsanvisningar i bruksanvisningen som
medföljer den bärbara TETRA-terminalen innan du använder
den bärbara TETRA-terminalen eller billaddaren/-hållaren.
DEKLARATION OM
ÖVERENSSTÄMMELSE MED
EU-DIREKTIV
Laddningshållaren PMLN6181 och PMLN6182 för bilar
uppfyller kraven i europeiska rådets direktiv 04/104/EC
och 99/5/EC.
Laddningssatsen PMLN6182 lämpar sig för motorfordon
med ett elsystem som drivs av ett 12 volts batteri med negativ
jord. Utrustningen måste monteras i enlighet med
rekommendationerna i installationshandboken och från
fordonstillverkaren.
1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pmln6181Pmln6182