Download Print this page

Xerox WorkCentre 6027 Quick Use Manual: En Scanning To A Shared Folder On A Network Computer; Snímání Do Sdílené Složky Na Síťovém Počítači; Po Skanowanie Do Folderu Udostępnionego Na Komputerze Sieciowym

Color multifunction printer.
Hide thumbs

Advertisement

Scanning to a Shared Folder on a Network Computer
EN
Snímání do sdílené složky na síťovém počítači
CS
Skanowanie do folderu udostępnionego na komputerze sieciowym
PO
Szkennelés megosztott mappába hálózati számítógépen
HU
Scanarea către un folder partajat de pe un computer legat în reţea
RO
Сканиране към споделена папка на компютър в мрежата
BG
1
1.1
1.2
Press Power Saver if required, touch Scan To, then touch Network
EN
V případě potřeby stiskněte tlačítko Úsporný režim, dále položku Snímání do a potom položku Síť.
CS
Naciśnij przycisk Oszczędzanie energii, jeśli to konieczne, dotknij polecenia Skanuj do, a następnie Sieć
PO
Szükség szerint nyomja meg az Energiatakarékos mód gombot, majd érintse meg a Szkennelés ide: és a
HU
Hálózat lehetőséget
Apăsaţi pe butonul Economizor de energie dacă este nevoie, atingeţi Scan To (Scanare către), apoi
RO
atingeţi Network (Reţea)
Натиснете бутона Енергоспестяващ режим, ако е необходимо, докоснете Scan To (Сканиране към), а след
BG
това Network (Мрежа)
4
Press Start
EN
Stiskněte tlačítko Start
CS
Naciśnij przycisk Start
PO
Nyomja meg a Start gombot
HU
Apăsaţi pe Start
RO
Натиснете Старт
BG
www.xerox.com/office/6027support
1.3
www.xerox.com/office/6027docs
To share a folder, see User Guide > Scanning
EN
Sdílení složky viz Uživatelská příručka > Snímání
CS
Aby skonfigurować skanowanie, zobacz
PO
Przewodnik użytkownika > Skanowanie
Mappa megosztásához lásd: Felhasználói
HU
útmutató > Szkennelés
Pentru a partaja un folder, consultaţi User
RO
Guide (Ghid de utilizare) > Scanning (Scanarea)
За да споделите папка, вижте User Guide
BG
(Ръководство за потребителя) > Scanning
(Сканиране)
Ethernet
WiFi
2
Select the destination folder
EN
Vyberte cílovou složku
CS
Wybierz folder docelowy
PO
Válassza ki a célmappát
HU
Selectaţi folderul de destinaţie
RO
Изберете папката местоназначение
BG
Clear All clears the programmed job setting. Cancel stops the scanning job.
EN
Vymazat vše – vymaže naprogramovaná nastavení úlohy. Zrušit – zastaví úlohu snímání.
CS
Funkcja Wyczyść wszystko powoduje usunięcie zaprogramowanych ustawień pracy. Funkcja
PO
Anuluj powoduje zatrzymanie pracy skanowania.
Az Összes törlése gomb törli a beprogramozott munka beállítását. A Mégse gomb leállítja a
HU
szkennelési munkát.
Butonul Şterge tot şterge setarea programată pentru lucrare. Butonul Anulare opreşte
RO
lucrarea de scanare.
С бутона Изчистване на всичко се изтриват програмираните настройки за задачата. С
BG
Отмяна се спира задачата за сканиране.
3
Change the settings as needed
EN
Změňte nastavení podle potřeby
CS
Zmień ustawienia według swoich potrzeb
PO
Igény szerint módosítsa a beállításokat
HU
Schimbaţi setările conform necesităţilor
RO
Променете настройките съобразно нуждите ви
BG
15

Advertisement

   Related Manuals for Xerox WorkCentre 6027

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: