Download Print this page

Xerox WorkCentre 6015 Quick Use Manual

Color multifunction printer.
Hide thumbs

Advertisement

More Information
EN
Dodatne informacije
HR
Додаткова інформація
UK
Viac informácií
SK
Več informacij
SL
Daha Fazla Bilgi
TU
AR
www.xerox.com/office/WC6015support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter
www.xerox.com/office/WC6015support
• Printer drivers and utilities
EN
• User manuals and instructions
• Online Support Assistant
• Safety specifications (in User Guide)
• Upravljački i uslužni programi za pisač
HR
• Korisnički priručnici i upute
• Pomoćnik za online podršku
• Sigurnosne značajke (pogledajte User Guide
(Korisnički vodič))
• Драйвери та службові програми принтера
UK
• Посібники користувача та інструкції
• Інтерактивний помічник
• Вимоги техніки безпеки (у User Guide (посібнику
користувача))
• Ovládače tlačiarne a pomocné programy
SK
• Používateľské príručky a pokyny
• On-line asistent podpory
• Bezpečnostné špecifikácie (v User Guide
(Používateľská príručka))
• Tiskalni gonilniki in orodja
SL
• Uporabniški priročniki in navodila
• Online Support Assistant (Spletni pomočnik za
podporo)
• Tehnične zahteve (v priročniku User Guide
(Uporabniški priročnik)
)
• Yazıcı sürücüleri ve yardımcı programları
TU
• Kullanıcı kılavuzları ve yönergeler
• Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)
• Güvenlik Belirtimleri (Kullanım Kılavuzu'nda)
AR
)
)
User Guide
((
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
Material Safety Data Sheets
EN
Material Safety Data Sheets (Sigurnosno-tehnički
HR
listovi)
Material Safety Data Sheets (Сертифікати безпеки
UK
матеріалу)
Material Safety Data Sheets (Hárky s bezpečnostnými
SK
údajmi materiálu)
Material Safety Data Sheets (Listi s podatki o varnosti
SL
materialov)
Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri
TU
sayfaları)
)
Material Safety Data Sheet
AR
(
www.xerox.com/office/
businessresourcecenter
Templates, tips, and tutorials
EN
Predlošci, savjeti i vodiči
HR
Шаблони, підказки та посібники
UK
Šablóny, tipy a návody
SK
Predloge, nasveti in vadnice
SL
Şablonlar, ipuçları ve öğreticiler
TU
AR
Xerox WorkCentre 6015
Color Multifunction Printer
Xerox
WorkCentre
®
Quick Use Guide
English
EN
Hrvatski
Vodič za brzi početak rada
HR
Українська
Короткий посібник з експлуатації
UK
Slovensky
Rýchla príručka používateľa
SK
Slovenščina
Kratek uporabniški priročnik
SL
Türkçe
Hızlı Kullanım Kılavuzu
TU
AR
604E65250 Rev A
© 2011 Xerox Corporation. All Rights Reserved. XEROX® and XEROX and Design®
are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.
6015
®

Advertisement

   Also See for Xerox WorkCentre 6015

   Related Manuals for Xerox WorkCentre 6015

   Summary of Contents for Xerox WorkCentre 6015

 • Page 1: More Information

  Şablonlar, ipuçları ve öğreticiler • Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) • Güvenlik Belirtimleri (Kullanım Kılavuzu'nda) 604E65250 Rev A © 2011 Xerox Corporation. All Rights Reserved. XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

 • Page 2: Table Of Contents

  Сканування на комп'ютер чи FTP-сервер Підтримувані типи паперу USB flash sürücüsüne tarama Podporované typy papiera Skenovanie do počítača alebo na FTP server Optično branje v računalnik ali strežnik FTP Podprte vrste papirja Bilgisayar ya da FTP sunucusuna tarama Desteklenen Kağıtlar www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 3: Printer Tour

  Za naročanje potrošnega materiala se obrnite na najbližjega prodajalca ali pa obiščite Xeroxovo spletno Obhodni pladenj Izhodni pladenj Glavni pladenj mesto za potrošni material. Bypass Kaseti Ana Kaset Kasetten Çık Sarf malzemeleri sipariş etmek için, yerel bayinize başvurun veya Xerox Sarf Malzemeleri web sitesini ziyaret edin. Xerox www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 4

  Faks dizinlerine erişin Šetrič energie zap., vyp Varčevalni način vklopljen/izklopljen Enerji Tasarrufu açık, kapalı One touch fax numbers @:./ Brzi brojevi telefaksa WorkCentre 6015 Номери експрес-набору Clear all changed settings факсу Brisanje svih promijenjenih postavki PQRS WXYZ Jednodotykové faxové čísla Видалення...

 • Page 5: Control Panel

  (16–28 lb. Bond) L: 127–355.6 mm (5–14 in.) X: 148–216 mm (5.8–8.5 in.) Select printing options in the Xerox print driver. Y: 210–355.6 mm (8.3–14.0 in.) Odaberite mogućnosti ispisa u upravljačkom programu Xerox pisača. Виберіть параметри друку у драйвері принтера Xerox.

 • Page 6: Basic Printing

  Boyut ve tür ayarlarını onaylayın veya değiştirin. Pri tlačení sa vždy najskôr použije papier v zásobníku s priamym podávaním. Yazdırırken, yazıcı sürücüsünde yazdırma seçeneklerini seçin. Najprej se vedno uporabi papir, naložen v obhodnem pladnju. Her zaman Bypass Kasetine yerleştirilen kağıt önce kullanılır. www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 7: Copying

  Orijinali yerleştirin Copy Vyberte počet kópií Izberite število kopij Kopya sayısını seçin www.xerox.com/office/WC6015docs The Clear All button restores default settings. See: User Guide > Copying Tipka Poništi sve vraća zadane postavke ispisa. Pogledati: User Guide (Korisnički vodič) > Кнопка Очистити все відновлює налаштування...

 • Page 8: Scanning

  Orijinali yükleme Y: 210–355.6 mm (8.3–14.0 in.) www.xerox.com/office/WC6015docs Connected with USB you can send scanned files from the printer control panel to a connected computer. You can also scan from a connected computer. Connected with Ethernet you can send scanned files from the printer control panel to a computer or FTP server on the network.

 • Page 9: Scanning To A Computer Or Ftp Server

  Başlat düğmesine basın Tlačidlo Vymazať všetko obnoví pôvodné nastavenia. skenovania Start Z gumbom Clear All ponastavite privzete nastavitve. V ustreznih menijih izberite želene možnosti optičnega branja Tümünü Temizle düğmesi varsayılan ayarları geri yükler. Clear All Tarama seçeneklerini belirlemek için menülerde gezinin www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 10

  Windows Fax and Scan değiştirin Windows Preview New Scan The ADF cannot preview 6015N/6015NI ADF ne može izvršiti pregled Попередній перегляд для ПАПД неможливий Pri použití ADF nie je možné zobraziť prehľad Samodejni podajalnik dokumentov ne omogoča predogleda ADF önizleme yapamaz www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 11

  Önizleme düğmesini tıklatın ve tarama alanını seçin Preview The ADF cannot preview 6015N/6015NI ADF ne može izvršiti pregled Попередній перегляд для ПАПД неможливий Pri použití ADF nie je možné zobraziť prehľad Samodejni podajalnik dokumentov ne omogoča predogleda ADF önizleme yapamaz www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 12

  Overview (Genel Bakış) düğmesini tıklatın ve tarama alanını seçin Overview The ADF cannot preview 6015N/6015NI ADF ne može izvršiti pregled Попередній перегляд для ПАПД неможливий Pri použití ADF nie je možné zobraziť prehľad Samodejni podajalnik dokumentov ne omogoča predogleda ADF önizleme yapamaz www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 13

  сканування, щоб вибрати їх Pritisnite Začetek nastavitve. Prechádzajte cez ponuky, aby ste vybrali možnosti Başlat düğmesine basın Tümünü Temizle düğmesi varsayılan ayarları skenovania geri yükler. Start V ustreznih menijih izberite želene možnosti Clear All optičnega branja Tarama seçeneklerini belirlemek için menülerde gezinin www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 14

  X: 148–216 mm (5.8–8.5 in.) Orijinali yükleme Y: 210–355.6 mm (8.3–14.0 in.) www.xerox.com/office/WC6015docs You can enter fax numbers manually or store them in an address book. To set up an address book see the User Guide > Faxing > Using the Fax Address Book.

 • Page 15: Basic Faxing

  Z gumbom Clear All ponastavite privzete OK düğmesine, ardından Başlat düğmesine basın Clear nastavitve. Potrdite številko faksa in po želji spremenite druge nastavitve faksiranja Tümünü Temizle düğmesi varsayılan ayarları geri yükler. Faks numarasını onaylayın, istiyorsanız diğer ayarları değiştirin Clear All www.xerox.com/office/WC6015support...

 • Page 16

  Paper Jams Zaglavljivanje papira Застрягання паперу Zaseknutie papiera Zagozdenja papirja Kağıt Sıkışmaları 6015N/6015NI www.xerox.com/office/WC6015docs See: User Guide > Troubleshooting Pogledati: User Guide (Korisnički vodič) > Troubleshooting (Otklanjanje poteškoća) Див.: User Guide (Посібник користувача) > Troubleshooting (Усунення несправностей) Používateľská príručka Pozri: User Guide ( ) >...

This manual also for:

Workcentre 3045

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: