Hide thumbs Also See for HM1317C:
Table of Contents
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Opis Działania
 • Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)
 • Technische Daten
 • Montage
 • Wartung
 • Részletes Leírás
 • MűköDési Leírás
 • Technické Údaje
 • Popis Funkcie
 • Popis Funkce

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Electric Breaker
GB
Електрична дробарка
UA
Młot Udarowy
PL
Picon electric
RO
Stemmhammer
DE
Elektromos bontókalapács
HU
Elektrický drvič
SK
Bourací kladivo
CZ
HM1317C
HM1307C
HM1317CB
HM1307CB
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita HM1317C

 • Page 1 Electric Breaker INSTRUCTION MANUAL Електрична дробарка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Młot Udarowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Picon electric MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Stemmhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Elektromos bontókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Elektrický drvič NÁVOD NA OBSLUHU Bourací kladivo NÁVOD K OBSLUZE HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB...
 • Page 2 010283 010284 010285 010286 002928 010287 010288 010289 010290 010289 010295 010291 010296...
 • Page 3: Specifications

  ) : 12.0 m/s h,CHeq The typical A-weighted noise level determined according Uncertainty (K) : 1.5 m/s to EN60745: Model HM1317C Model HM1307,HM1317C Work mode : chiseling function with side handle Sound pressure level (L ) : 81 dB(A) Vibration emission (a ) : 8.5 m/s...
 • Page 4 GEB004-6 EC Declaration of Conformity HAMMER SAFETY WARNINGS Makita Corporation responsible manufacturer declare that the following Makita Wear ear protectors. Exposure to noise can machine(s): cause hearing loss. Designation of Machine: Electric Breaker Use auxiliary handle(s), if supplied with the Model No./ Type:...
 • Page 5: Functional Description

  Blows per minute 1450 1350 1150 010281 For model HM1317C,HM1317CB only NOTE: Blows at no load per minute becomes smaller than • those on load in order to reduce vibration under no load, but this does not show trouble. Once...
 • Page 6: Operation

  2. Tool retainer tighten the clamp nut securely. 3. Tool holder Installing or removing the bit 4. When the bit is inserted For Model HM1307C,HM1317C only 5. When the bit is retained 010294 Fig.5 Pivot the tool retainer forward and slightly With the notched portion on the shank of the bit facing downward.
 • Page 7: Maintenance

  Plastic carrying case • remove it. Fig.10 Then replenish with fresh grease (60g). Use only Makita genuine hammer grease (optional accessory). Filling with more than the specified amount of grease (approx. 60 g; 2 oz) can cause faulty hammering action or tool failure.
 • Page 8: Технічні Характеристики

  Шум Модель HM1307CB Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до EN60745: Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою Модель HM1307,HM1317C Вібрація (a ) : 12,0 м/с год,CHeq Похибка (К): 1,5 м/с Рівень звукового тиску (L ): 81 дБ(A) Рівень...
 • Page 9 EN60745 Незахищеність від шуму може спричинити до Технічна документація знаходиться у нашого втрати слуху. уповноваженого представника в Європі, а саме: Використовуйте допоміжну(і) ручку(и), якщо Makita International Europe Ltd, вона(и) поставляються разом з Michigan Drive, Tongwell, інструментом. Втрата контролю може Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англія...
 • Page 10 щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі 1350 шкірою. Дотримуйтеся правил техніки 1150 безпеки виробника матеріалу . ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ 010281 Тільки для моделі HM1317C,HM1317CB УВАГА: ПРИМІТКА: НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та Кількість ударів за хвилину на холостому ході...
 • Page 11 долота, спробувавши витягнути його з тримача просто послабити затискну гайку. після виконання зазначеної вище процедури. Встановлення та зняття долота (2) Для долота без манжети Тільки для моделі HM1307C,HM1317C Fig.5 Вставте долото в інструмент до упора таким чином, щоб частина потилиці із проріззю була направлена до...
 • Page 12: Технічне Обслуговування

  вказану кількість мастила. ОБЕРЕЖНО: Для збирання інструменту виконуйте процедуру його Слід завжди перевіряти надійність закріплення • розбирання у зворотному порядку. долота, спробувавши витягнути його з тримача після виконання зазначеної вище процедури. Тільки для моделі HM1317C,HM1317CB Долото без манжети неможна фіксувати • Fig.11 методом, що...
 • Page 13 ): 12,0 m/s h,CHeq Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w Niepewność (K) : 1,5 m/s oparciu o EN60745: Model HM1317C Model HM1307,HM1317C Tryb pracy: funkcja dutowania, z rękojeścią boczną Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 81 dB(A) Emisja drgań (a...
 • Page 14 Europę, zetknąć się ukrytymi przewodami którym jest: elektrycznymi bądź własnym przewodem Makita International Europe Ltd. zasilającym, należy trzymać urządzenie za Michigan Drive, Tongwell, izolowane uchwyty. Przecięcie przewodu Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia elektrycznego pod napięciem powoduje, że Procedura oceny zgodności...
 • Page 15: Opis Działania

  010281 podanych w niniejszej instrukcji obsługi może Tylko w przypadku modelu HM1317C,HM1317CB prowadzić do poważnych obrażeń ciała. UWAGA: Liczba udarów na minutę podczas pracy bez • obciążenia jest mniejsza, niż podczas pracy z obciążeniem - służy to tylko zmniejszeniu drgań...
 • Page 16 Montaż lub demontaż końcówki (2) W przypadku końcówek bez kołnierza Tylko w przypadku modelu HM1307C,HM1317C Rys.5 Wsuń do oporu do uchwytu końcówkę w taki sposób, aby nacięcie na niej było zwrócone w stronę wałka blokady.
 • Page 17: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  śrub, tylko użyć nowych. UWAGA: zachowania BEZPIECZEŃSTWA Przegląd i naprawy powinny dokonywać tylko • NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace fabryczne lub autoryzowane przez firmę Makita konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane centra serwisowe. przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, Narzędzie to nie wymaga smarowania co godzinę...
 • Page 18 EN60745: Nivel de vibraţii (a ): 12,0 m/s h,CHeq Incertitudine (K): 1,5 m/s Model HM1307,HM1317C Model HM1317C Nivel de presiune acustică (L ): 81 dB(A) Nivel putere sonoră (L ): 101 dB(A) Mod de funcţionare: funcюie de dгltuire cu mвner...
 • Page 19 Numai pentru ţările europene avertizări şi instrucţiuni poate avea rezultat Declaraţie de conformitate CE electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă. Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Păstraţi toate avertismentele şi declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): instrucţiunile pentru consultări Destinaţia utilajului: Picon electric Model nr./ Tip:...
 • Page 20 1.150 normelor de securitate din acest manual de instrucţiuni poate provoca vătămări corporale grave. 010281 Numai pentru modelul HM1317C, HM1317CB NOTĂ: Numărul de lovituri pe minut fără încărcătură este • mai scăzut decât numărul de lovituri pe minut cu încărcătură...
 • Page 21 încheierea procedurii de mai sus. dorită. Apoi strângeţi ferm piuliţa de strângere. (2) Pentru scule fără colier Instalarea sau demontarea burghiului Numai pentru modelul HM1307C, HM1317C Fig.5 Cu porţiunea crestată a cozii sculei îndreptată către fixatorul maşinii, introduceţi scula în suportul maşinii până...
 • Page 22 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, ATENŢIE: reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Această reparaţie trebuie executată numai de Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese • centrele de service Makita autorizate sau proprii. de schimb Makita.
 • Page 23: Technische Daten

  Geräuschpegel Schwingungsabgabe (a ) : 12,0 m/s h,CHeq Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt Abweichung (K): 1,5 m/s gemäß EN60745: Modell HM1317C Modell HM1307,HM1317C Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitengriff Schalldruckpegel (L ) : 81 dB(A) Schwingungsabgabe (a ) : 8,5 m/s h,CHeq...
 • Page 24 EN60745 gelieferten Zusatzgriffe. Ein Verlust der Kontrolle Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren über das Werkzeug kann zu Verletzungen führen. Bevollmächtigten in Europa: Halten Sie das Elektrowerkzeug an den Makita International Europe Ltd. isolierten Griffflächen, wenn unter Michigan Drive, Tongwell,...
 • Page 25 Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus 1.150 fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit Werkzeug dazu verleiten, Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten. 010281 Nur für Modell HM1317C, HM1317CB MISSBRÄUCHLICHER Verwendung Werkzeugs oder Missachtung diesem ANMERKUNG: Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es Im Leerlauf ist die Anzahl der Schläge pro Minute...
 • Page 26: Montage

  Seitengriff an die gewünschte Position drehen zu können. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsmutter fest an. Montage und Demontage des Einsatzes Nur für Modell HM1307C, HM1317C Abb.5 Schieben Sie den Einsatz so weit wie möglich in den Werkzeughalter, wobei der gekerbte Abschnitt des Aufnahmeschafts zur Feststelleinrichtung zeigt.
 • Page 27: Wartung

  Schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie den ZUBEHÖR Stecker. Nur für Modell HM1307C, HM1307CB ACHTUNG: Abb.8 Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Entfernen sechs Schrauben Hilfe beschrieben ist, empfehlen folgende Sechskantschlüssels und nehmen Sie die hintere...
 • Page 28 Punkthammer • Kaltmeißel • Verzunderungsmeißel • Lehmspaten • Ramme • Hammerfett • Schutzbrille • Kunststoffkoffer •...
 • Page 29: Részletes Leírás

  Vibráció kibocsátás (a ) : 12,0 m/s h,CHeq A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint Bizonytalanság (K): 1,5 m/s meghatározva: Típus HM1317C Típus HM1307,HM1317C Működési mód: Vésés funkció oldalsó fogantyúval angnyomásszint (L ) : 81 dB(A) Vibráció kibocsátás (a ) : 8,5 m/s h,CHeq Hangteljesítményszint (L...
 • Page 30 ENH213-6 általános biztonsági Csak európai országokra vonatkozóan EK Megfelelőségi nyilatkozat figyelmeztetések Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a gép(ek): figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést,...
 • Page 31: Működési Leírás

  Szám a szabályozótárcsán Lökés percenként 1450 1350 1150 010281 Csak a HM1317C, HM1317CB típusok MEGJEGYZÉS: A percenkénti ütésszám a szerszám vibrációjának • csökkentése érdekében terheletlen állapotban alacsonyabb, mint terhelés alatt, de ez nem utal meghibásodásra. Amint a szerszám betonnal érintkezik, a percenkénti ütésszám rövid időn belül...
 • Page 32 VIGYÁZAT: állásba. Ezután húzza meg a szorítóanyát. Mindig ellenőrizze, hogy a a vésőszerszám • A vésőszerszám berakása vagy eltávolítása gondosan rögzítve van úgy, megpróbálja kihúzni a Csak a HM1307C, HM1317C típusok vésőszerszámot tartóból fenti művelet Fig.5 befejezése után.
 • Page 33 Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek használatával. Kenés TARTOZÉKOK VIGYÁZAT: Ezt a karbantartást csak a Makita hivatalos vagy • gyári szervizközpontjaiban végezhetik el. VIGYÁZAT: A szerszám nem igényel óránkénti vagy naponkénti Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az •...
 • Page 34: Technické Údaje

  ) : 12,0 m/s h,CHeq Hluk Neurčitosť (K) : 1,5 m/s Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená podľa EN60745: Model HM1317C Model HM1307,HM1317C Pracovný režim: funkcia sekania s boènou rúèkou Vyžarovanie vibrácií (a ) : 8,5 m/s h,CHeq Úroveň...
 • Page 35 Nedodržiavanie pokynov a inštrukcií môže Európskeho spoločenstva mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre Makita: prípad potreby v budúcnosti.
 • Page 36: Popis Funkcie

  Úderov za minútu osobné poranenia. 1450 1350 1150 010281 Len pre model HM1317C,HM1317CB POZNÁMKA: Údery za minútu pri voľnobehu budú menšie ako • údery pri zaťažení, a to s cieľom znížiť vibrácie počas voľnobehu; nejde však o poruchu. Po začatí...
 • Page 37 3. Držiak nástroja Potom svorku pevne utiahnite. 4. Keď je vrták vložený Montáž alebo demontáž vrtáka 5. Keď je vrták zadržaný Len pre model HM1307C,HM1317C 010294 Preklopte zachycovač nástroja dopredu a trochu Fig.5 nadol. Keď drážkovaná časť vrtáka smeruje k Keď...
 • Page 38 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI deformácie alebo praskliny. výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či Mazanie nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov POZOR: Makita. doplnenie maziva náradí požiadajte • autorizované alebo výrobné servisné stredisko PRÍSLUŠENSTVO...
 • Page 39 Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy Vibrační emise (a ) : 12,0 m/s h,CHeq EN60745: Nejistota (K): 1,5 m/s Model HM1307,HM1317C Model HM1317C Hladina akustického tlaku (L ): 81 dB(A) Pracovní režim: Funkce sekání s obsluhou ze Hladina akustického výkonu (L...
 • Page 40 úrazu elektrickým Prohlášení ES o shodě proudem, požáru nebo vážnému zranění. Společnost Makita Corporation jako odpovědný Všechna upozornění pokyny výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: popis zařízení: Bourací kladivo uschovejte pro budoucí potřebu. č. modelu/typ: GEB004-6 HM1307C,HM1307CB,HM1317C,HM1317CB BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...
 • Page 41: Popis Funkce

  Příklepů za minutu návodu k obsluze může způsobit vážné zranění. 1 450 1 350 1 150 010281 Platí jen pro modely HM1317C, HM1317CB POZNÁMKA: Frekvence úderů za minutu bez zátěže bude nižší • než při zátěži za účelem omezení vibrací mimo zátěž, avšak...
 • Page 42 Kontrolu proveďte tak, že se Instalace a demontáž pracovního nástroje po dokončení výše uvedeného postupu pokuste Platí jen pro modely HM1307C, HM1317C vytáhnout držák nástroje. Fig.5 (2) Pracovní nástroje bez nákružku Otočte drážkovanou část dříku pracovního nástroje směrem k přidržovači a zasuňte pracovní...
 • Page 43 údržba či Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, • seřizování prováděny autorizovanými servisními alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin. Makita. Mazání PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Tuto činnost měla...
 • Page 44 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884923C971...

This manual is also suitable for:

Hm1307cbHm1307cHm1317cb

Table of Contents