Dell Inspiron X200 Manuals

Manuals and User Guides for Dell Inspiron X200. We have 9 Dell Inspiron X200 manuals available for free PDF download: User Manual, Information Manual, Service Manual, Notice, Specification

Dell Inspiron X200 User Manual

Dell Inspiron X200 User Manual (356 pages)

Dell Battery Charger User's Guide  
Brand: Dell | Category: Battery Charger | Size: 8.48 MB
Table of contents
Battery Charger1................................................................................................................................................................
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
General7................................................................................................................................................................
Power8................................................................................................................................................................
Battery9................................................................................................................................................................
When Using Your Battery Charger10................................................................................................................................................................
Battery Disposal10................................................................................................................................................................
About Your Battery Charger11................................................................................................................................................................
Top View11................................................................................................................................................................
Side View11................................................................................................................................................................
Bottom View12................................................................................................................................................................
Checking The Battery Charge12................................................................................................................................................................
Removing The Battery From The Computer14................................................................................................................................................................
Attaching The Battery To The Battery Charger15................................................................................................................................................................
Charging The Battery16................................................................................................................................................................
Removing The Battery From The Battery Charger17................................................................................................................................................................
Storing A Battery17................................................................................................................................................................
Specifications17................................................................................................................................................................
Regulatory Notices19................................................................................................................................................................
Fcc Notices (u.s. Only)20................................................................................................................................................................
Ic Notice (canada Only)22................................................................................................................................................................
Ce Notice (european Union)23................................................................................................................................................................
Ce Mark Notice23................................................................................................................................................................
Energy Star ® Compliance24................................................................................................................................................................
Simplified Chinese Class A Warning Notice (china Only)25................................................................................................................................................................
En 55022 Compliance (czech Republic Only)26................................................................................................................................................................
Vcci Notice (japan Only)26................................................................................................................................................................
Mic Notice (republic Of Korea Only)28................................................................................................................................................................
Polish Center For Testing And Certification Notice30................................................................................................................................................................
Bsmi Notice (taiwan Only)32................................................................................................................................................................
Nom Information (mexico Only)34................................................................................................................................................................
Limited Warranty And Return Policy34................................................................................................................................................................
Práce S Nabíječkou Bateri42................................................................................................................................................................
Likvidace Bateri42................................................................................................................................................................
Pohled Shora43................................................................................................................................................................
Pohled Zdola44................................................................................................................................................................
Kontrola Nabití Baterie44................................................................................................................................................................
Vyjímání Baterie Z Počítače46................................................................................................................................................................
Připojení Baterie K Nabíječce47................................................................................................................................................................
Nabíjení Baterie48................................................................................................................................................................
Vyjímání Baterie Z Nabíječky49................................................................................................................................................................
Skladování Bateri49................................................................................................................................................................
Právní Předpisy51................................................................................................................................................................
Shoda S Normou En 55022 (pouze Pro Českou Republiku)55................................................................................................................................................................
Omezená Záruka A Vracení Zařízen55................................................................................................................................................................
Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner61................................................................................................................................................................
Ved Brug Af Batteriopladeren64................................................................................................................................................................
Brugte Batterier64................................................................................................................................................................
Om Batteriopladeren65................................................................................................................................................................
Kontrol Af Batterispænding66................................................................................................................................................................
Fjernelse Af Batteriet Fra Computeren68................................................................................................................................................................
Tilslutning Af Batteriet Til Batteriopladeren69................................................................................................................................................................
Opladning Af Batteriet70................................................................................................................................................................
Fjernelse Af Batteriet Fra Batteriopladeren71................................................................................................................................................................
Opbevaring Af Batteri71................................................................................................................................................................
Lovgivningsmæssige Meddelelser73................................................................................................................................................................
Ce-meddelelse (eu)74................................................................................................................................................................
Meddelelse Om Ce-mærket75................................................................................................................................................................
Begrænset Garanti Og Regler For Returnering76................................................................................................................................................................
Waarschuwing: Veiligheidsinstructies81................................................................................................................................................................
Bij Gebruik Van De Batterijoplader84................................................................................................................................................................
De Batterij Verwijderen84................................................................................................................................................................
Over De Batterijoplader85................................................................................................................................................................
De Lading Van De Batterij Controleren86................................................................................................................................................................
De Batterij Uit De Computer Verwijderen88................................................................................................................................................................
De Batterij Aansluiten Op De Batterijoplader89................................................................................................................................................................
De Batterij Opladen90................................................................................................................................................................
De Batterij Uit De Batterijoplader Verwijderen91................................................................................................................................................................
Een Batterij Bewaren91................................................................................................................................................................
Internationale Kennisgevingen93................................................................................................................................................................
Ce-kennisgeving (europese Unie)95................................................................................................................................................................
Kennisgeving Ce-merk96................................................................................................................................................................
Beperkte Garantie En Retourbeleid97................................................................................................................................................................
Varoitus: Turvallisuusohjeet103................................................................................................................................................................
Kun Käytät Akkulaturia106................................................................................................................................................................
Akkujen Hävittäminen106................................................................................................................................................................
Tietoja Akkulaturista107................................................................................................................................................................
Akun Varaustilan Tarkistaminen108................................................................................................................................................................
Akun Irrottaminen Tietokoneesta110................................................................................................................................................................
Akun Kiinnittäminen Akkulaturiin111................................................................................................................................................................
Akun Lataaminen112................................................................................................................................................................
Tekniset Tiedot113................................................................................................................................................................
Akun Irrottaminen Akkulaturista113................................................................................................................................................................
Akun Säilytys113................................................................................................................................................................
Ce-tiedote (euroopan Unioni)116................................................................................................................................................................
Rajoitettu Takuu Ja Palautusoikeus118................................................................................................................................................................
PrÉcaution : Consignes De Sécurit123................................................................................................................................................................
Lors De L'utilisation De Votre Chargeur De Batterie126................................................................................................................................................................
Propos De Votre Chargeur De Batterie127................................................................................................................................................................
Vérification De La Charge De La Batterie128................................................................................................................................................................
Retrait De La Batterie De Votre Ordinateur130................................................................................................................................................................
Raccordement De La Batterie Au Chargeur De Batterie131................................................................................................................................................................
Recharge De La Batterie132................................................................................................................................................................
Retrait De La Batterie De Du Chargeur De Batterie133................................................................................................................................................................
Stockage D'une Batterie133................................................................................................................................................................
Réglementation Ce (union Européenne)137................................................................................................................................................................
Réglementation Ce138................................................................................................................................................................
Conformité Energy Star138................................................................................................................................................................
Garantie Limitée Et Règle De Retour139................................................................................................................................................................
Warnung: Sicherheitshinweise145................................................................................................................................................................
Verwenden Des Akkuladegerätes148................................................................................................................................................................
Entsorgen Von Akkus Und Batterien148................................................................................................................................................................
Wissenswertes über Das Akkuladegerät149................................................................................................................................................................
Prüfen Des Akkuladezustands150................................................................................................................................................................
Entfernen Des Akkus Aus Dem Computer152................................................................................................................................................................
Aufladen Des Akkus154................................................................................................................................................................
Technische Daten155................................................................................................................................................................
Aufbewahren Eines Akkus155................................................................................................................................................................
Ce-hinweis (europäische Union)159................................................................................................................................................................
Eingeschränkte Garantie Und Rückgaberecht161................................................................................................................................................................
Az Akkumulátortöltő Használata Során170................................................................................................................................................................
A Használt Akkumulátorok Elhelyezése171................................................................................................................................................................
Az Akkumulátortöltőről171................................................................................................................................................................
Az Akkumulátor Töltésének Ellenőrzése173................................................................................................................................................................
Az Akkumulátor Feltöltése177................................................................................................................................................................
Az Akkumulátor Leválasztása Az Akkumulátortöltőről178................................................................................................................................................................
Az Akkumulátor Tárolása178................................................................................................................................................................
Műszaki Adatok178................................................................................................................................................................
Szabályozó Rendelkezések180................................................................................................................................................................
Ce Szabályozás (európai Uni)182................................................................................................................................................................
Ce Jelzés Szabályozása183................................................................................................................................................................
Az Energy Star Szabványnak Való Megfelelés183................................................................................................................................................................
Korlátozott Garancia és Visszavásárlási Feltételek184................................................................................................................................................................
Attenzione: Istruzioni Di Sicurezza189................................................................................................................................................................
Uso Del Caricabatteria192................................................................................................................................................................
Smaltimento Della Batteria192................................................................................................................................................................
Informazioni Sul Caricabatteria193................................................................................................................................................................
Controllo Del Livello Di Carica Della Batteria194................................................................................................................................................................
Rimozione Della Batteria Dal Computer196................................................................................................................................................................
Collegamento Della Batteria Al Caricabatteria197................................................................................................................................................................
Carica Della Batteria198................................................................................................................................................................
Rimozione Di Una Batteria Dal Caricabatteria199................................................................................................................................................................
Immagazzinaggio Della Batteria200................................................................................................................................................................
Avvisi Sulle Normative202................................................................................................................................................................
Avviso Ce (unione Europea)204................................................................................................................................................................
Avviso Marchio Ce205................................................................................................................................................................
Conformità Alle Specifiche Energy Star205................................................................................................................................................................
Garanzia Limitata E Politica Di Restituzione206................................................................................................................................................................
Advarsel: Sikkerhetsinstruksjoner211................................................................................................................................................................
Når Du Bruker Batteriladeren214................................................................................................................................................................
Om Batteriladeren215................................................................................................................................................................
Kontrollere Batterinivået216................................................................................................................................................................
Fjerne Batteriet Fra Datamaskinen218................................................................................................................................................................
Koble Batteriet Til Batteriladeren219................................................................................................................................................................
Lade Batteriet220................................................................................................................................................................
Fjerne Batteriet Fra Batteriladeren221................................................................................................................................................................
Oppbevare Et Batteri221................................................................................................................................................................
Spesielle Bestemmelser223................................................................................................................................................................
Ce-merknad (den Europeiske Unionen)224................................................................................................................................................................
Merknad For Ce-merke225................................................................................................................................................................
Begrenset Garanti Og Tilbakesendelsesordning226................................................................................................................................................................
OstroŻnie: Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa231................................................................................................................................................................
Podczas Korzystania Z ładowarki Akumulatorów235................................................................................................................................................................
Widok Z Boku236................................................................................................................................................................
Widok Z Dołu236................................................................................................................................................................
Sprawdzanie Poziomu Naładowania Akumulatora237................................................................................................................................................................
Wyjmowanie Akumulatora Z Komputera239................................................................................................................................................................
Adowanie Akumulatora241................................................................................................................................................................
Przechowywanie Akumulatora242................................................................................................................................................................
Dane Techniczne242................................................................................................................................................................
Zgodność Z Normami244................................................................................................................................................................
Normy Ce (unia Europejska)246................................................................................................................................................................
Oznaczenie Znakiem Ce247................................................................................................................................................................
Cuidado: Instruções De Segurança255................................................................................................................................................................
Utilização Do Carregador De Bateria258................................................................................................................................................................
Eliminação Da Bateria258................................................................................................................................................................
Sobre O Carregador De Bateria259................................................................................................................................................................
Vista Inferior260................................................................................................................................................................
Remoção Da Bateria Do Computador262................................................................................................................................................................
Recarregamento Da Bateria264................................................................................................................................................................
Armazenamento De Baterias265................................................................................................................................................................
Avisos Regulamentares267................................................................................................................................................................
Aviso Ce (união Europeia)269................................................................................................................................................................
Aviso De Marcação Ce270................................................................................................................................................................
Compatibilidade Com Energy Star270................................................................................................................................................................
Al Utilizar El Cargador De Baterías300................................................................................................................................................................
Cómo Desechar Las Baterías300................................................................................................................................................................
Acerca Del Cargador De Baterías301................................................................................................................................................................
Comprobación De La Carga De La Batería302................................................................................................................................................................
Extracción De La Batería Del Ordenador304................................................................................................................................................................
Carga De La Batería306................................................................................................................................................................
Avisos Sobre Regulación309................................................................................................................................................................
Aviso Ce (unión Europea)311................................................................................................................................................................
Aviso De Marca Ce312................................................................................................................................................................
Conformidad Con Energy Star312................................................................................................................................................................
Varning! Säkerhetsanvisningar319................................................................................................................................................................
När Du Använder Din Batteriladdare322................................................................................................................................................................
Om Batteriladdaren323................................................................................................................................................................
Kontrollera Batteriets Laddning324................................................................................................................................................................
Ta Ut Batteriet Ur Datorn326................................................................................................................................................................
Ansluta Batteriet Till Batteriladdaren327................................................................................................................................................................
Ladda Batteriet328................................................................................................................................................................
Ta Ut Batteriet Ur Batteriladdaren329................................................................................................................................................................
Förvara Batterier329................................................................................................................................................................
Ce-besked (europeiska Gemenskapen)332................................................................................................................................................................
Uppfyller Kraven För Energy Star334................................................................................................................................................................
Begränsad Garanti Och Returpolicy334................................................................................................................................................................

Advertisement

Dell Inspiron X200 Information Manual

Dell Inspiron X200 Information Manual (274 pages)

System Information Guide  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 5.44 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Safety And Emc Instructions: Portable Computers7................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
Emc Instructions11................................................................................................................................................................
When Using Your Computer12................................................................................................................................................................
Ergonomic Computing Habits13................................................................................................................................................................
When Removing Or Installing A Memory Module14................................................................................................................................................................
Protecting Against Electrostatic Discharge15................................................................................................................................................................
Finding Information And Assistance16................................................................................................................................................................
Setting Up Your Computer18................................................................................................................................................................
About Your Computer19................................................................................................................................................................
Front View19................................................................................................................................................................
Left Side View21................................................................................................................................................................
Right Side View22................................................................................................................................................................
Back View22................................................................................................................................................................
Bottom View23................................................................................................................................................................
Removing A Battery24................................................................................................................................................................
Installing A Battery25................................................................................................................................................................
Running The Dell Diagnostics25................................................................................................................................................................
Regulatory Notices27................................................................................................................................................................
Battery Disposal28................................................................................................................................................................
Pozor: Bezpečnostní Pokyny33................................................................................................................................................................
Získání Informací A Podpory41................................................................................................................................................................
Instalace Počítače44................................................................................................................................................................
Pohled Zleva47................................................................................................................................................................
Pohled Zezadu48................................................................................................................................................................
Pohled Zprava48................................................................................................................................................................
Pohled Zdola49................................................................................................................................................................
Vyjímání Bateri50................................................................................................................................................................
Instalace Bateri51................................................................................................................................................................
Diagnostika Počítačů Dell51................................................................................................................................................................
Právní Předpisy52................................................................................................................................................................
Likvidace Bateri54................................................................................................................................................................
Sikkerheds- Og Emc-instruktioner: Bærbare Computere59................................................................................................................................................................
Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner59................................................................................................................................................................
Ved Brug Af Computeren64................................................................................................................................................................
Ergonomiske Computervaner65................................................................................................................................................................
Fjernelse Eller Installation Af Et Hukommelsesmodul66................................................................................................................................................................
Beskyttelse Mod Statisk Elektricitet67................................................................................................................................................................
Sådan Finder Du Oplysninger Og Hjælp68................................................................................................................................................................
Opstilling Af Computeren70................................................................................................................................................................
Om Computeren71................................................................................................................................................................
Venstre Side73................................................................................................................................................................
Højre Side74................................................................................................................................................................
Sådan Fjerner Du Et Batteri76................................................................................................................................................................
Installation Af Batterier77................................................................................................................................................................
Lovgivningsmæssige Meddelelser79................................................................................................................................................................
Brugte Batterier80................................................................................................................................................................
Tietokoneen Käyttämisest90................................................................................................................................................................
Ergonomiset Työtavat91................................................................................................................................................................
Muistimoduulin Poistaminen Ja Asentaminen92................................................................................................................................................................
Staattiselta Sähköltä Suojaaminen93................................................................................................................................................................
Tietojen Ja Avun Etsiminen94................................................................................................................................................................
Tietokoneen Käyttöönotto96................................................................................................................................................................
Tietoja Tietokoneesta97................................................................................................................................................................
Tietokone Edestä Katsottuna97................................................................................................................................................................
Tietokone Vasemmalta Katsottuna99................................................................................................................................................................
Tietokone Oikealta Katsottuna100................................................................................................................................................................
Tietokone Takaa Katsottuna100................................................................................................................................................................
Tietokone Alta Katsottuna101................................................................................................................................................................
Akun Poistaminen102................................................................................................................................................................
Akun Asentaminen103................................................................................................................................................................
Dell-diagnostiikkaohjelman Suorittaminen103................................................................................................................................................................
Akkujen Hävittäminen106................................................................................................................................................................
Vintézkedés: Biztonsági óvintézkedések111................................................................................................................................................................
Elektromágneses Kompatibilitási óvintézkedések116................................................................................................................................................................
A Számítógép Használata Során116................................................................................................................................................................
Memóriamodul Eltávolítása Vagy Telepítése Esetén119................................................................................................................................................................
Védelem Elektrosztatikus Kisülés Ellen119................................................................................................................................................................
Információforrások és Egyéb Segédanyagok120................................................................................................................................................................
A Számítógép üzembe Helyezése123................................................................................................................................................................
Bal Oldali Nézet126................................................................................................................................................................
Jobb Oldali Nézet127................................................................................................................................................................
Az Akkumulátor Eltávolítása129................................................................................................................................................................
Az Akkumulátor Telepítése130................................................................................................................................................................
A Dell Diagnostics Program Futtatása130................................................................................................................................................................
Szabályozó Rendelkezések132................................................................................................................................................................
A Használt Akkumulátorok Elhelyezése133................................................................................................................................................................
Advarsel: Sikkerhetsinstruksjoner139................................................................................................................................................................
Ved Bruk Av Maskinen144................................................................................................................................................................
Ergonomiske Forholdsregler Ved Bruk Av Datamaskin145................................................................................................................................................................
Ved Fjerning Eller Installasjon Av En Minnemodul146................................................................................................................................................................
Forebygge Skader I Forbindelse Med Elektrostatisk Utladning147................................................................................................................................................................
Finne Informasjon Og Hjelp148................................................................................................................................................................
Konfigurere Datamaskinen150................................................................................................................................................................
Sett Forfra151................................................................................................................................................................
Om Datamaskinen151................................................................................................................................................................
Sett Fra Venstre Side153................................................................................................................................................................
Sett Fra Høyre Side154................................................................................................................................................................
Sett Fra Baksiden154................................................................................................................................................................
Sett Fra Undersiden155................................................................................................................................................................
Fjerne Et Batteri156................................................................................................................................................................
Sette Inn Et Batteri157................................................................................................................................................................
Kjøre Dell Diagnostikk157................................................................................................................................................................
Spesielle Bestemmelser158................................................................................................................................................................
Instrukcje Emc171................................................................................................................................................................
Podczas Korzystania Z Komputera171................................................................................................................................................................
Ergonomiczne Korzystanie Z Komputera173................................................................................................................................................................
Ochrona Przed Wyładowaniami Elektrostatycznymi175................................................................................................................................................................
Wyszukiwanie Informacji I Uzyskiwanie Pomocy176................................................................................................................................................................
Konfigurowanie Komputera179................................................................................................................................................................
Informacje O Komputerze180................................................................................................................................................................
Widok Z Przodu180................................................................................................................................................................
Widok Z Lewej Strony182................................................................................................................................................................
Widok Z Prawej Strony183................................................................................................................................................................
Widok Z Tyłu183................................................................................................................................................................
Widok Z Dołu184................................................................................................................................................................
Wyjmowanie Akumulatora185................................................................................................................................................................
Instalowanie Akumulatora186................................................................................................................................................................
Uruchamianie Programu Dell Diagnostics186................................................................................................................................................................
Zgodność Z Normami188................................................................................................................................................................
Dell Diagnostics215................................................................................................................................................................
Varning! Säkerhetsanvisningar225................................................................................................................................................................
Vid Datoranvändning230................................................................................................................................................................
Ergonomiska Datorvanor231................................................................................................................................................................
Borttagning Eller Installation Av En Minnesmodul232................................................................................................................................................................
Skydda Dig Mot Statisk Elektricitet233................................................................................................................................................................
Söka Efter Information Och Hjälp234................................................................................................................................................................
Konfigurera Datorn236................................................................................................................................................................
Om Datorn237................................................................................................................................................................
Från Vänster239................................................................................................................................................................
Från Höger240................................................................................................................................................................
Ta Bort Ett Batteri242................................................................................................................................................................
Installera Ett Batteri243................................................................................................................................................................
Köra Dell Diagnostics243................................................................................................................................................................
Microsoft Windows249................................................................................................................................................................
Dell Inspiron X200 Information Manual

Dell Inspiron X200 Information Manual (172 pages)

System Information Guide  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 10.64 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Safety And Emc Instructions: Portable Computers7................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
Emc Instructions11................................................................................................................................................................
When Using Your Computer12................................................................................................................................................................
Ergonomic Computing Habits13................................................................................................................................................................
When Removing Or Installing A Memory Module16................................................................................................................................................................
Protecting Against Electrostatic Discharge16................................................................................................................................................................
Finding Information And Assistance17................................................................................................................................................................
Setting Up Your Computer20................................................................................................................................................................
About Your Computer21................................................................................................................................................................
Front View21................................................................................................................................................................
Left Side View23................................................................................................................................................................
Right Side View24................................................................................................................................................................
Back View24................................................................................................................................................................
Bottom View25................................................................................................................................................................
Removing A Battery26................................................................................................................................................................
Installing A Battery27................................................................................................................................................................
Running The Dell Diagnostics27................................................................................................................................................................
Regulatory Notices28................................................................................................................................................................
Fcc Notices (u.s. Only)30................................................................................................................................................................
Modem Regulatory Information32................................................................................................................................................................
Nom Information (mexico Only)34................................................................................................................................................................
Battery Disposal34................................................................................................................................................................
Limited Warranty And Return Policy35................................................................................................................................................................
Three-year Limited Warranty (u.s. Only)35................................................................................................................................................................
Three-year Limited Warranty (canada Only)38................................................................................................................................................................
Total Satisfaction" Return Policy (u.s. Only)42................................................................................................................................................................
One-year End-user Manufacturer Guarantee43................................................................................................................................................................
Instructions De Cem55................................................................................................................................................................
Lors De L'utilisation De Votre Ordinateur55................................................................................................................................................................
Précautions Ergonomiques57................................................................................................................................................................
Lors Du Retrait Ou De L'installation D'un Module De Mémoire59................................................................................................................................................................
Protection Contre Les Décharges électrostatiques59................................................................................................................................................................
Recherche D'informations Et D'aide61................................................................................................................................................................
Configuration De Votre Ordinateur64................................................................................................................................................................
Propos De Votre Ordinateur65................................................................................................................................................................
Vue Avant65................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Gauche67................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Droit68................................................................................................................................................................
Vue Arrière68................................................................................................................................................................
Vue De Dessous69................................................................................................................................................................
Retrait D'une Batterie70................................................................................................................................................................
Installation D'une Batterie71................................................................................................................................................................
Exécution Des Diagnostics Dell71................................................................................................................................................................
Réglementation Fcc (États-unis Seulement)75................................................................................................................................................................
Réglementation Concernant Le Modem77................................................................................................................................................................
Informations Sur La Norme Nom (mexique Seulement)79................................................................................................................................................................
Enlèvement De La Batterie80................................................................................................................................................................
Garantie Limitée Et Règle De Retour80................................................................................................................................................................
Garantie Limitée à Trois Ans (États-unis Seulement)80................................................................................................................................................................
Garantie Limitée à Trois Ans (canada Seulement)84................................................................................................................................................................
Tats-unis Seulement88................................................................................................................................................................
Garantie Du Fabricant Pendant Un An Pour L'utilisateur Final89................................................................................................................................................................
Instruções De Emc100................................................................................................................................................................
Ao Usar O Computador101................................................................................................................................................................
Hábitos Ergonômicos De Computação102................................................................................................................................................................
Ao Remover Ou Instalar Um Módulo De Memória105................................................................................................................................................................
Protegendo-se Contra Descarga Eletrostática105................................................................................................................................................................
Obtendo Informações E Assistência106................................................................................................................................................................
Configurando O Computador109................................................................................................................................................................
Sobre O Computador110................................................................................................................................................................
Visão Frontal110................................................................................................................................................................
Visão Da Lateral Esquerda112................................................................................................................................................................
Visão Lateral Direita113................................................................................................................................................................
Visão Posterior113................................................................................................................................................................
Visão Inferior114................................................................................................................................................................
Removendo Uma Bateria115................................................................................................................................................................
Instalando Uma Bateria116................................................................................................................................................................
Executando O Programa De Diagnósticos Da Dell116................................................................................................................................................................
Avisos De Regulamentação118................................................................................................................................................................
Informações De Regulamentação De Modem120................................................................................................................................................................
Descarte Da Bateria122................................................................................................................................................................
Termo De Garantia Contratual - Brasil122................................................................................................................................................................
Limitações E Direitos125................................................................................................................................................................
Del Sistema127................................................................................................................................................................
Precaución: Instrucciones De Seguridad131................................................................................................................................................................
Instrucciones Emc136................................................................................................................................................................
Cuando Utilice El Ordenador136................................................................................................................................................................
Hábitos Ergonómicos Cuando Utilice El Ordenador138................................................................................................................................................................
Extracción O Instalación De Módulos De Memoria140................................................................................................................................................................
Protección Contra Descargas Electrostáticas140................................................................................................................................................................
Localización De Información Y Ayuda142................................................................................................................................................................
Configuración Del Ordenador145................................................................................................................................................................
Acerca Del Ordenador147................................................................................................................................................................
Vista Frontal147................................................................................................................................................................
Vista Lateral Izquierda148................................................................................................................................................................
Vista Lateral Derecha149................................................................................................................................................................
Vista Posterior149................................................................................................................................................................
Vista Inferior150................................................................................................................................................................
Extracción De Una Batería151................................................................................................................................................................
Instalación De Una Batería152................................................................................................................................................................
Ejecución De Los Diagnósticos Dell152................................................................................................................................................................
Avisos Sobre Regulación153................................................................................................................................................................
Avisos Fcc (sólo Para Ee.uu)155................................................................................................................................................................
Información Sobre La Regulación Del Módem157................................................................................................................................................................
Información De La Nom (sólo Para México)159................................................................................................................................................................
Garantía Limitada De Tres Años (sólo Para Canad)164................................................................................................................................................................
Política De Devolución "satisfacción Total168................................................................................................................................................................
Sólo Para Ee.uu. Y Canad168................................................................................................................................................................
Garantía De Un Año Del Fabricante Para El Usuario Final169................................................................................................................................................................
Sólo Para Latinoamérica Y El Caribe169................................................................................................................................................................

Advertisement

Dell Inspiron X200 User Manual

Dell Inspiron X200 User Manual (166 pages)

Media Base User’s Guide  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 5.22 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Dell™ Latitude™ X200 Media Base7................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
Emc Instructions10................................................................................................................................................................
When Using Your Media Base11................................................................................................................................................................
Finding Information And Assistance12................................................................................................................................................................
About Your Media Base14................................................................................................................................................................
Front View14................................................................................................................................................................
Left Side View15................................................................................................................................................................
Right Side View15................................................................................................................................................................
Back View16................................................................................................................................................................
Top View19................................................................................................................................................................
Bottom View20................................................................................................................................................................
Setting Up Your Media Base21................................................................................................................................................................
Before You Dock For The First Time21................................................................................................................................................................
Docking Your Computer22................................................................................................................................................................
For The First Time22................................................................................................................................................................
While The Computer Is Running23................................................................................................................................................................
Undocking Your Computer23................................................................................................................................................................
In Windows ® Xp23................................................................................................................................................................
In Windows 200023................................................................................................................................................................
Removing Drives From The Media Base25................................................................................................................................................................
Installing Drives In The Media Base25................................................................................................................................................................
Connecting And Disconnecting External Drives25................................................................................................................................................................
Swapping External Drives While The Computer Is Running26................................................................................................................................................................
In Windows Xp26................................................................................................................................................................
Enabling Dolby Digital 5.1 Audio For Dvd Playback27................................................................................................................................................................
Enabling S/pdif In The Windows Audio Driver29................................................................................................................................................................
Securing The Media Base30................................................................................................................................................................
Specifications31................................................................................................................................................................
Regulatory Notices32................................................................................................................................................................
Fcc Notices (u.s. Only)34................................................................................................................................................................
Ic Notice (canada Only)36................................................................................................................................................................
Ce Notice (european Union)37................................................................................................................................................................
Energy Star ® Compliance38................................................................................................................................................................
Energy Star Emblem38................................................................................................................................................................
Ccib Notice (china Only)38................................................................................................................................................................
En 55022 Compliance (czech Republic Only)39................................................................................................................................................................
Vcci Notice (japan Only)39................................................................................................................................................................
Mic Notice (republic Of Korea Only)41................................................................................................................................................................
Polish Center For Testing And Certification Notice42................................................................................................................................................................
Certyfikacji43................................................................................................................................................................
Pozostałe Instrukcje Bezpieczeństwa44................................................................................................................................................................
Nom Information (mexico Only)45................................................................................................................................................................
Bsmi Notice (taiwan Only)46................................................................................................................................................................
Ce Mark Notice48................................................................................................................................................................
New Zealand Telecom Warnings49................................................................................................................................................................
Limited Warranty And Return Policy50................................................................................................................................................................
Instructions De Sécurité Et De Cem55................................................................................................................................................................
Instructions De Cem59................................................................................................................................................................
Lors De L'utilisation De Votre Périphérique D'amarrage59................................................................................................................................................................
Recherche D'informations Et D'aide61................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Droit65................................................................................................................................................................
Vue Arrière66................................................................................................................................................................
Vue Du Dessus69................................................................................................................................................................
Vue De Dessous70................................................................................................................................................................
Installation De Votre Périphérique D'amarrage71................................................................................................................................................................
Avant Le Tout Premier Amarrage71................................................................................................................................................................
Amarrage De L'ordinateur72................................................................................................................................................................
Pour La Première Fois72................................................................................................................................................................
Lorsque L'ordinateur Fonctionne73................................................................................................................................................................
Déconnexion De L'ordinateur Amarr73................................................................................................................................................................
Sous Windows74................................................................................................................................................................
Activation De S/pdif Dans Le Pilote Audio De Windows80................................................................................................................................................................
Fixation Du Périphérique D'amarrage81................................................................................................................................................................
Réglementation Ic (canada Seulement)85................................................................................................................................................................
Réglementation Ce (union Européenne)86................................................................................................................................................................
Conformité Energy Star87................................................................................................................................................................
Emblème Energy Star87................................................................................................................................................................
Garantie Limitée Et Règle De Retour88................................................................................................................................................................
Instruções De Segurança E Emc93................................................................................................................................................................
Instruções De Emc96................................................................................................................................................................
Obtendo Informações E Assistência98................................................................................................................................................................
Sobre A Base De Mídia100................................................................................................................................................................
Visão Frontal100................................................................................................................................................................
Visão Da Lateral Esquerda101................................................................................................................................................................
Visão Da Lateral Direita101................................................................................................................................................................
Visão Posterior102................................................................................................................................................................
Visão Superior105................................................................................................................................................................
Visão Inferior106................................................................................................................................................................
Configurando A Base De Mídia107................................................................................................................................................................
Antes De Encaixar Pela Primeira Vez107................................................................................................................................................................
Encaixando O Computador108................................................................................................................................................................
Pela Primeira Vez108................................................................................................................................................................
Enquanto O Computador Estiver Ligado109................................................................................................................................................................
Desencaixando O Computador109................................................................................................................................................................
No Windows110................................................................................................................................................................
Removendo Unidades Da Base De Mídia111................................................................................................................................................................
Instalando Unidades Na Base De Mídia112................................................................................................................................................................
Conectando E Desconectando Unidades Externas112................................................................................................................................................................
Ativando Áudio Dolby Digital 5.1 Para Reprodução De Dvd114................................................................................................................................................................
Ativando O S/pdif No Driver De Áudio Do Windows116................................................................................................................................................................
Protegendo A Base De Mídia117................................................................................................................................................................
Avisos De Regulamentação119................................................................................................................................................................
Compatível Com Energy Star121................................................................................................................................................................
Termo De Garantia Contratual - Brasil122................................................................................................................................................................
Garantia Oferecida Pela Dell Ao Usuário Final - 1º Ano122................................................................................................................................................................
Limitações E Direitos125................................................................................................................................................................
Precaución: Instrucciones De Seguridad131................................................................................................................................................................
Instrucciones Emc135................................................................................................................................................................
Cuando Utilice La Base Para Medios135................................................................................................................................................................
Localización De Información Y Ayuda136................................................................................................................................................................
Vista Frontal139................................................................................................................................................................
Acerca De La Base Para Medios139................................................................................................................................................................
Vista Lateral Izquierda139................................................................................................................................................................
Vista Lateral Derecha140................................................................................................................................................................
Vista Posterior141................................................................................................................................................................
Vista Superior144................................................................................................................................................................
Vista Inferior145................................................................................................................................................................
Configuración De La Base Para Medios146................................................................................................................................................................
Acoplamiento Del Ordenador147................................................................................................................................................................
Por Primera Vez147................................................................................................................................................................
Mientras El Ordenador Está Encendido148................................................................................................................................................................
Desacoplamiento Del Ordenador148................................................................................................................................................................
En Windows Xp148................................................................................................................................................................
En Windows149................................................................................................................................................................
Activación De S/pdif En El Driver De Audio De Windows155................................................................................................................................................................
Fijación De La Base Para Medios156................................................................................................................................................................
Avisos Sobre Regulación158................................................................................................................................................................
Aviso Ce (unión Europea)160................................................................................................................................................................
Conformidad Con Energy Star161................................................................................................................................................................
Emblema De Energy Star161................................................................................................................................................................
Información Para Nom (únicamente Para México)162................................................................................................................................................................
Aviso De Marca Ce163................................................................................................................................................................
Dell Inspiron X200 User Manual

Dell Inspiron X200 User Manual (96 pages)

Dell Battery Charger User's Manual Model  
Brand: Dell | Category: Battery Charger | Size: 4.63 MB
Table of contents
Battery Charger1................................................................................................................................................................
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
General7................................................................................................................................................................
Power8................................................................................................................................................................
Battery9................................................................................................................................................................
When Using Your Battery Charger10................................................................................................................................................................
Battery Disposal10................................................................................................................................................................
About Your Battery Charger11................................................................................................................................................................
Top View11................................................................................................................................................................
Side View11................................................................................................................................................................
Bottom View12................................................................................................................................................................
Checking The Battery Charge12................................................................................................................................................................
Removing The Battery From The Computer14................................................................................................................................................................
Attaching The Battery To The Battery Charger15................................................................................................................................................................
Charging The Battery16................................................................................................................................................................
Removing The Battery From The Battery Charger17................................................................................................................................................................
Storing A Battery17................................................................................................................................................................
Specifications17................................................................................................................................................................
Regulatory Notices19................................................................................................................................................................
Fcc Notices (u.s. Only)20................................................................................................................................................................
Ic Notice (canada Only)22................................................................................................................................................................
Ce Notice (european Union)23................................................................................................................................................................
Ce Mark Notice24................................................................................................................................................................
Energy Star ® Compliance24................................................................................................................................................................
Simplified Chinese Class A Warning Notice (china Only)25................................................................................................................................................................
En 55022 Compliance (czech Republic Only)26................................................................................................................................................................
Vcci Notice (japan Only)26................................................................................................................................................................
Mic Notice (republic Of Korea Only)28................................................................................................................................................................
Polish Center For Testing And Certification Notice30................................................................................................................................................................
Bsmi Notice (taiwan Only)32................................................................................................................................................................
Nom Information (mexico Only)34................................................................................................................................................................
Limited Warranty And Return Policy34................................................................................................................................................................
PrÉcaution : Consignes De Sécurit39................................................................................................................................................................
Lors De L'utilisation De Votre Chargeur De Batterie42................................................................................................................................................................
Propos De Votre Chargeur De Batterie43................................................................................................................................................................
Vérification De La Charge De La Batterie44................................................................................................................................................................
Retrait De La Batterie De Votre Ordinateur46................................................................................................................................................................
Raccordement De La Batterie Au Chargeur De Batterie47................................................................................................................................................................
Recharge De La Batterie48................................................................................................................................................................
Retrait De La Batterie De Du Chargeur De Batterie49................................................................................................................................................................
Stockage D'une Batterie49................................................................................................................................................................
Réglementation Ic (canada Seulement)53................................................................................................................................................................
Conformité Energy Star53................................................................................................................................................................
Garantie Limitée Et Règle De Retour54................................................................................................................................................................
Cuidado: Instruções De Segurança59................................................................................................................................................................
Quando Usar O Carregador De Bateria62................................................................................................................................................................
Descarte Da Bateria62................................................................................................................................................................
Sobre O Carregador De Bateria63................................................................................................................................................................
Visão Inferior64................................................................................................................................................................
Verificando A Carga Da Bateria64................................................................................................................................................................
Removendo A Bateria Do Computador66................................................................................................................................................................
Conectando A Bateria Ao Carregador De Bateria67................................................................................................................................................................
Carregando A Bateria68................................................................................................................................................................
Avisos De Regulamentação71................................................................................................................................................................
Compatível Com Energy Star73................................................................................................................................................................
Garantia Limitada E Política De Devolução74................................................................................................................................................................
Al Utilizar El Cargador De Baterías82................................................................................................................................................................
Cómo Desechar Las Baterías82................................................................................................................................................................
Acerca Del Cargador De Baterías83................................................................................................................................................................
Vista Inferior84................................................................................................................................................................
Comprobación De La Carga De La Batería84................................................................................................................................................................
Extracción De La Batería Del Ordenador86................................................................................................................................................................
Carga De La Batería88................................................................................................................................................................
Avisos Sobre Regulación91................................................................................................................................................................
Conformidad Con Energy Star93................................................................................................................................................................
Información De La Nom (sólo Para México)94................................................................................................................................................................
Dell Inspiron X200 Service Manual

Dell Inspiron X200 Service Manual (72 pages)

Dell Latitude X200 Service Manual  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 2.82 MB
Table of contents
Before You Begin3................................................................................................................................................................
Preparing To Work Inside The Computer3................................................................................................................................................................
Recommended Tools4................................................................................................................................................................
Computer Orientation4................................................................................................................................................................
Screw Identification5................................................................................................................................................................
Palm Rest6................................................................................................................................................................
Display Assembly6................................................................................................................................................................
Keyboard Tray6................................................................................................................................................................
Hard Drive7................................................................................................................................................................
System Board7................................................................................................................................................................
Cooling Fan7................................................................................................................................................................
System Components9................................................................................................................................................................
Table Of Contents10................................................................................................................................................................
Removing The Battery11................................................................................................................................................................
Replacing The Battery12................................................................................................................................................................
Memory Module14................................................................................................................................................................
Removing The Memory Module Cover14................................................................................................................................................................
Removing The Memory Module15................................................................................................................................................................
Replacing The Memory Module16................................................................................................................................................................
Mini Pci Card18................................................................................................................................................................
Removing The Mini Pci Card19................................................................................................................................................................
Replacing The Mini Pci Card20................................................................................................................................................................
Removing The Keyboard22................................................................................................................................................................
Replacing The Keyboard26................................................................................................................................................................
Removing The Palm Rest28................................................................................................................................................................
Replacing The Palm Rest30................................................................................................................................................................
Removing The Hard Drive32................................................................................................................................................................
Hard Drive Connector33................................................................................................................................................................
Hinge Covers34................................................................................................................................................................
Removing The Hinge Covers34................................................................................................................................................................
Replacing The Hinge Covers35................................................................................................................................................................
Removing The Display Assembly35................................................................................................................................................................
Remove The Battery36................................................................................................................................................................
Inverter Cable39................................................................................................................................................................
Bottom Case39................................................................................................................................................................
Display40................................................................................................................................................................
Keyboard41................................................................................................................................................................
Replacing The Reserve Battery45................................................................................................................................................................
Battery47................................................................................................................................................................
Removing The Cooling Fan50................................................................................................................................................................
Reserve Battery54................................................................................................................................................................
Replacing The System Board55................................................................................................................................................................
Modem Daughter Card56................................................................................................................................................................
Battery Latches59................................................................................................................................................................
Flashing The Bios62................................................................................................................................................................
Usb Connector63................................................................................................................................................................
Video Connector63................................................................................................................................................................
Ieee 1394 Connector64................................................................................................................................................................
Docking Connector65................................................................................................................................................................
Serial Connector70................................................................................................................................................................
Dell Inspiron X200 Service Manual

Dell Inspiron X200 Service Manual (70 pages)

Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 3.1 MB
Table of contents
Before You Begin4................................................................................................................................................................
Preparing To Work Inside The Computer4................................................................................................................................................................
Recommended Tools5................................................................................................................................................................
Computer Orientation5................................................................................................................................................................
Screw Identification6................................................................................................................................................................
Hard Drive8................................................................................................................................................................
System Board8................................................................................................................................................................
System Components10................................................................................................................................................................
Table Of Contents11................................................................................................................................................................
Removing The Battery12................................................................................................................................................................
Replacing The Battery13................................................................................................................................................................
Memory Module15................................................................................................................................................................
Removing The Memory Module Cover15................................................................................................................................................................
Removing The Memory Module16................................................................................................................................................................
Replacing The Memory Module17................................................................................................................................................................
Mini Pci Card19................................................................................................................................................................
Removing The Mini Pci Card20................................................................................................................................................................
Replacing The Mini Pci Card21................................................................................................................................................................
Removing The Keyboard23................................................................................................................................................................
Replacing The Keyboard26................................................................................................................................................................
Palm Rest28................................................................................................................................................................
Removing The Palm Rest28................................................................................................................................................................
Replacing The Palm Rest30................................................................................................................................................................
Removing The Hard Drive31................................................................................................................................................................
Hinge Covers33................................................................................................................................................................
Removing The Hinge Covers33................................................................................................................................................................
Replacing The Hinge Covers34................................................................................................................................................................
Display Assembly34................................................................................................................................................................
Removing The Display Assembly34................................................................................................................................................................
Inverter Cable38................................................................................................................................................................
Keyboard Tray39................................................................................................................................................................
Reserve Battery42................................................................................................................................................................
Removing The Reserve Battery42................................................................................................................................................................
Replacing The Reserve Battery43................................................................................................................................................................
Removing The Speakers45................................................................................................................................................................
Cooling Fan48................................................................................................................................................................
Removing The Cooling Fan48................................................................................................................................................................
Removing The System Board51................................................................................................................................................................
Replacing The System Board53................................................................................................................................................................
Modem Daughter Card54................................................................................................................................................................
Battery Latches57................................................................................................................................................................
Flashing The Bios60................................................................................................................................................................
Usb Connector61................................................................................................................................................................
Video Connector61................................................................................................................................................................
Ieee 1394 Connector62................................................................................................................................................................
Docking Connector63................................................................................................................................................................
Serial Connector67................................................................................................................................................................
Dell Inspiron X200 Notice

Dell Inspiron X200 Notice (35 pages)

Service Manual  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 1.27 MB
Table of contents
Battery Latches2................................................................................................................................................................
Removing The Battery3................................................................................................................................................................
Replacing The Battery3................................................................................................................................................................
Before You Begin4................................................................................................................................................................
Preparing To Work Inside The Computer4................................................................................................................................................................
Recommended Tools4................................................................................................................................................................
Computer Orientation4................................................................................................................................................................
Screw Identification5................................................................................................................................................................
Flashing The Bios7................................................................................................................................................................
Hinge Covers8................................................................................................................................................................
Removing The Hinge Covers8................................................................................................................................................................
Replacing The Hinge Covers8................................................................................................................................................................
Display Assembly8................................................................................................................................................................
Removing The Display Assembly8................................................................................................................................................................
Cooling Fan11................................................................................................................................................................
Removing The Cooling Fan11................................................................................................................................................................
Hard Drive12................................................................................................................................................................
Removing The Hard Drive12................................................................................................................................................................
Removing The Keyboard13................................................................................................................................................................
Replacing The Keyboard14................................................................................................................................................................
Keyboard Tray16................................................................................................................................................................
Modem Daughter Card18................................................................................................................................................................
Palm Rest20................................................................................................................................................................
Removing The Palm Rest20................................................................................................................................................................
Replacing The Palm Rest20................................................................................................................................................................
Usb Connector22................................................................................................................................................................
Video Connector22................................................................................................................................................................
Ieee 1394 Connector22................................................................................................................................................................
Docking Connector23................................................................................................................................................................
Serial Connector25................................................................................................................................................................
Reserve Battery27................................................................................................................................................................
Removing The Reserve Battery27................................................................................................................................................................
Replacing The Reserve Battery27................................................................................................................................................................
Removing The Speakers28................................................................................................................................................................
System Board29................................................................................................................................................................
Removing The System Board29................................................................................................................................................................
Replacing The System Board29................................................................................................................................................................
System Components31................................................................................................................................................................
Memory Module32................................................................................................................................................................
Removing The Memory Module Cover32................................................................................................................................................................
Removing The Memory Module32................................................................................................................................................................
Replacing The Memory Module33................................................................................................................................................................
Mini Pci Card33................................................................................................................................................................
Removing The Mini Pci Card34................................................................................................................................................................
Replacing The Mini Pci Card34................................................................................................................................................................
Table Of Contents35................................................................................................................................................................
Dell Inspiron X200 Specification

Dell Inspiron X200 Specification (2 pages)

Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 0.18 MB

Share and save

Advertisement