Download Table of Contents Print this page

Makita 9047F Instruction Manual page 16

Angle grinder
Hide thumbs Also See for 9047F:

Advertisement

Table of Contents
15. Zorg ervoor dat schuurschijf het werkstuk niet
raakt voordat het gereedschap is ingescha-
keld.
16. Voor slijpwerkzaamheden moet u het schijfop-
pervlak gebruiken dat daarvoor bestemd is.
17. Gebruik de doorslijpschijf niet voor zijdelings
slijpen.
18. Pas op voor rondvliegende vonken. Houd het
gereedschap zodanig vast dat er geen vonken
op uzelf, andere personen of ontvlambaar
materiaal terecht kunnen komen.
19. Houd er rekening mee dat de schijf nog een
tijdje blijft draaien nadat het gereedschap is
uitgeschakeld.
20. Raak het werkstuk niet aan onmiddellijk na het
werk; het werkstuk kan gloeiend heet zijn en
brandwonden veroorzaken.
21. Plaats het gereedschap zodanig dat zijn net-
snoer tijdens het gebruik altijd achter het
gereedschap blijft.
22. Indien de werkplaats uiterst warm en vochtig
is, of erg verontreinigd is door geleidend stof,
gebruik dan een stroomonderbreker (30 mA)
om de veiligheid van de gebruiker te verze-
keren.
23. Gebruik het gereedschap niet op materialen
die asbest bevatten.
24. Gebruik geen water of slijpolie.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Monteren van de beschermkap (Fig. 1)
Wanneer u een afbraamschijf met een verzonken
asgat of een doorslijpschijf gebruikt, monteer dan
altijd een beschermkap. Monteer de beschermkap
zodanig dat de nok op de ring in de inkeping op het
tandwielhuis komt te zitten. Draai daarna de be-
schermkap 160 graden linksom. Zet de schroef goed
vast.
Monteren van de zijhandgreep
(hulphandgreep) (Fig. 2)
Monteer de zijhandgreep altijd vast op de machine
voordat u met het slijpen begint. De zijhandgreep kan
in een van de drie posities aan de zijkanten van de
machine worden bevestigd; kies de positie die voor u
het gemakkelijkst is en die de beschermkap op de
juiste plaats houdt. Houd tijdens het slijpen de
schakelaarhandgreep en de zijhandgreep altijd stevig
vast met beide handen.
16
Installeren en verwijderen van de
afbraamschijf (Fig. 3 en 4)
Belangrijk:
Zorg er altijd voor dat het apparaat uitgeschakeld is
en de aansluiting op de voedingsbron verbroken is,
alvorens de afbraamschijf te installeren of te verwij-
deren.
Monteer de binnenflens op de as. Plaats de schijf
over de binnenflens en bevestig het geheel stevig
door de sluitmoer op de as vast te draaien.
Voor het vastzetten van de sluitmoer, dient u stevig op
de asvergrendeling te drukken zodat de as niet rond
kan draaien en vervolgens met een nokkensleutel de
sluitmoer stevig naar rechts vast te draaien.
Om de schijf te verwijderen dient u in omgekeerde
volgorde van installatie te werk te gaan.
OPMERKING:
Speciale flens
De modellen 9047F, 9057F, 9049F, 9059F, 9047SF,
9057SF, 9049SF en 9059SF zijn standaard-uitgerust
met een speciale flens.
De sluitmoter kan worden losgedraaid met slechts 1/3
van de kracht die nodig is voor het conventionele
type.
Trekschakelaar (Fig. 5)
LET OP:
Alvorens de machine op het stopkontakt aan te
sluiten, dient u altijd te kontroleren of de trekschake-
laar behoorlijk werkt en bij loslaten onmiddelijk naar
de ''OFF'' positie terugkeert.
Voor het Verenigd Koninkrijk, Australië, Frankrijk
en Algerije
Een veiligheidspal is voorzien om te voorkomen dat
de trekschakelaar per toeval wordt ingedrukt. Om de
machine te starten, eerst de veiligheidspal indrukken
en daarna de trekschakelaar indrukken. Om de
machine te stoppen, de trekschakelaar loslaten.
Voor Duitsland, Oostenrijk, Italië, Nederland,
België, Spanje, Portugal, Denemarken,
Zweden, Noorwegen, Finland en Griekenland
Een veiligheidspal is voorzien om te voorkomen dat
de trekschakelaar per toeval wordt ingedrukt. Om de
machine te starten, eerst de veiligheidspal indrukken
en daarna de trekschakelaar indrukken. Om de
machine te stoppen, de trekschakelaar loslaten. Voor
continu gebruik, eerst de veiligheidspal indrukken,
daarna de trekschakelaar indrukken en daarna de
veiligheidspal verder indrukken. Om de machine
vanuit deze vergrendelde stand te stoppen, de trek-
schakelaar volledig indrukken en deze dan loslaten.
Voor andere dan de bovenvermelde landen
Om de machine te starten, gewoon de trekschakelaar
indruken. Om de machine te stoppen, de trekschake-
laar loslaten. Voor continu gebruik, de trekschakelaar
indrukken en dan de veiligheidspal indrukken. Om de
machine vanuit deze vergrendelde stand te stoppen,
de trekschakelaar volledig indrukken en deze dan
loslaten.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents