Silvercrest NUK-2100 User Manual And Service Information

Adaptor set for network and usb connections
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

H O M E T E C H
Adaptor Set
User manual and
GB
IE
service information
Käyttöopas ja
FI
huolto-ohjeet
Bruksanvisning och
SE
serviceinformation
for network and USB connections
NUK-2100

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest NUK-2100

 • Page 1 H O M E T E C H Adaptor Set for network and USB connections User manual and service information Käyttöopas ja huolto-ohjeet Bruksanvisning och serviceinformation NUK-2100...
 • Page 2: Table Of Contents

  Adapter-Set English Welcome Many thanks for having chosen this high-end SilverCrest networking and USB adapter set. Please read this User manual carefully and follow the safety instructions. Contents Welcome................1 Important Safety Notice............2 Intended Use..............3 Disposal ................3 Package Contents ............4 Operating Notes..............5 Connecting USB Devices to the Computer ......5...
 • Page 3: Important Safety Notice

  English Adapter-Set Important Safety Notice Before you use these devices for the first time, please read the corresponding notes in this manual even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell or pass these devices on to another person, it is imperative that you also hand over this manual.
 • Page 4: Intended Use

  Adapter-Set English Intended Use It may only be used for private use, not industrial or commercial purposes. The products should only be used indoors and in dry areas. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use. modifications equipment other...
 • Page 5: Package Contents

  English Adapter-Set Package Contents Network cable interconnector (RJ45) Crossover adapter (RJ45) USB Adapter (A-type Connector to Mini-USB Connector, 4-pin) USB Adapter (A-type Connector to Mini-USB Connector, 5-pin) USB Adapter (A-type Connector to B-type Connector) USB Extension Cable USB 2.0 1,00m 2x Network Connection Cable 1,30m (RJ45, 100 MBit) Dimensions: 12,8 x 15,4 x 5 cm (W x H x D)
 • Page 6: Operating Notes

  Adapter-Set English Operating Notes Connecting USB Devices to the Computer USB are the initials of "Universal Serial Bus". When you connect a USB device to your computer, it is detected and configured automatically by the system. If your computer has several USB ports available, you can use any of the ports.
 • Page 7: Network Cable Interconnector

  English Adapter-Set Network cable interconnector this interconnector (jack-to-jack) interconnect two cables. This will avoid you purchasing an expensive extension cable. The 8-pin design allows you to use this interconnector for both network and ISDN cables. Crossover adapter If you need to establish a direct connection between two computers and have no network switch or hub available, you need a crossover connection cable.
 • Page 8: Extension Cable

  Adapter-Set English Extension cable The extension cable lets you increment the distance of any existing connection. To do this, pull the USB extension cable to the required length and connect it to the existing connection (e.g. webcam, mouse, keyboard, etc.). Furthermore, you can obtain different connector types by using the supplied USB adapters.
 • Page 9: Usb Adapters

  English Adapter-Set USB Adapters Connect any of the three adapters to the USB extension cable to obtain a connector cable for different devices (see also the previous page). USB Adapter (A-type Connector to B-type Connector) With this combination you will obtain a conventional USB cable for external devices (e.g.
 • Page 10: Network Connection Cable

  Adapter-Set English Network Connection Cable To be able to connect your computer to a network you must first have an integrated network card. This provides a port where the 8-pin modular jack of the network connection cable can be inserted. If you are not sure whether your computer already has this network port, please refer to the technical documentation of your computer.
 • Page 11: Details Of Guarantee

  English Adapter-Set Details of Guarantee...
 • Page 12 Adapter-Set English...
 • Page 13 English Adapter-Set...
 • Page 14: Sisältö Tervetuloa

  Sovitinsarja Suomi Tervetuloa Kiitos, kun valitsit tämän uusinta teknologiaa edustavan SilverCrest USB-sovitinsarjan. tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata turvaohjeita. Sisältö Tervetuloa................13 Tärkeä turvallisuutta koskeva huomautus ......14 Käyttötarkoitus ...............15 Hävittäminen ..............15 Pakkauksen sisältö ............16 Käyttöä koskevat huomautukset ........17 USB-laitteiden liittäminen tietokoneeseen ......17 Johdon kelausmekanismi ..........17...
 • Page 15: Tärkeä Turvallisuutta Koskeva Huomautus

  Suomi Sovitinsarja Tärkeä turvallisuutta koskeva huomautus Ennen kuin käytät näitä laitteita ensimmäistä kertaa, lue niihin liittyvät huomautukset tästä käyttöoppaasta, vaikka olisitkin tottunut käyttämään sähkölaitteita. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Jos myyt tai annat nämä laitteet toiselle henkilölle, on tärkeää antaa tämä käyttöopas laitteiden mukana. Älä...
 • Page 16: Käyttötarkoitus

  Sovitinsarja Suomi Käyttötarkoitus Se on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei teolliseen tai kaupalliseen käyttöön. Tuotteita tulee käyttää ainoastaan sisätiloissa ja kuivissa paikoissa. Muu kuin edellä mainittu käyttö ei vastaa tarkoitettua käyttötapaa. Jos laitteistoon tehdään muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia, ei laitteen turvallisuutta voida enää taata ja siitä voi aiheutua vahinkoja.
 • Page 17: Pakkauksen Sisältö

  Suomi Sovitinsarja Pakkauksen sisältö Verkkojohdon yhdysliitin (RJ45) Ristiinkytkentäsovitin (crossover) (RJ45) USB-sovitin (A-tyypin liitin / Mini-USB-liitin, 4-napainen) USB-sovitin (A-tyypin liitin / Mini-USB-liitin, 5-napainen) USB-sovitin (A-tyypin liitin / B-tyypin liitin) USB-jatkojohto USB 2.0, 1,00 m 2 x verkon liitosjohto 1,30 m (RJ45, 100 Mb) Ulkomitat: 12,8 x 15,4 x 5 cm (L x K x S) Paino:...
 • Page 18: Käyttöä Koskevat Huomautukset

  Sovitinsarja Suomi Käyttöä koskevat huomautukset USB-laitteiden liittäminen tietokoneeseen USB on lyhenne sanoista Universal Serial Bus. Tietokone havaitsee siihen kytketyn USB-laitteen ja liittää sen järjestelmään automaattisesti. Jos tietokoneessa on useita vapaita USB-portteja, voit käyttää niistä mitä tahansa. Joissakin pöytätietokoneissa saattaa takana olla USB- portteja pitkäaikaisia liitäntöjä...
 • Page 19: Verkkojohdon Yhdysliitin

  Suomi Sovitinsarja Verkkojohdon yhdysliitin Tällä yhdysliittimellä (liitin/liitin) kytketään kaksi johtoa toisiinsa. avulla välttyä kalliin jatkojohdon hankkimiselta. Tämä 8-napainen yhdysliitin soveltuu sekä verkko- että ISDN-johdoille. Ristiinkytkentäsovitin Jos aiot rakentaa suoran yhteyden kahden tietokoneen välille, eikä käytössäsi ole verkkokytkintä tai keskitintä, tarvitset tietokoneet yhdistävän ristiinkytketyn...
 • Page 20: Jatkojohto

  Sovitinsarja Suomi Jatkojohto Jatkojohdon avulla on kätevää jatkaa olemassa olevan kaapeliyhteyden pituutta. Aloita kaapeliyhteyden jatkaminen vetämällä USB-jatkojohto tarvittavaan pituuteen kytkemällä se kohdelaitteen (esim. nettikameran, hiiren tai näppäimistön) liitäntään. Valitse tarvittaessa sarjaan kuuluvista USB-sovittimista käyttökohteen vaatima liitintyyppi. kytkentä kiinnittämällä jatkojohdon liitin soveltuvan sovittimen leveään A-liitäntään (katso kuva).
 • Page 21: Usb-Sovittimet

  Suomi Sovitinsarja USB-sovittimet Kytkemällä jokin kolmesta sovittimesta USB-jatkojohtoon saat erilaisten oheislaitteiden vaatiman yhdyskaapelin (katso myös seuraava sivu). USB-sovitin (A-tyypin liitin / B-tyypin liitin) Tämä yhdistelmä soveltuu perinteistä USB-johtoa vaativille oheislaitteille (esim. kiintolevyasema, skanneri tai tulostin). USB-sovitin (A-tyypin liitin / Mini-USB-liitin, 5-napainen) Esimerkiksi digitaalikameroissa, MP3-soittimissa...
 • Page 22: Verkon Liitosjohto

  Sovitinsarja Suomi Verkon liitosjohto Jotta tietokoneen voi liittää verkkoon, siinä on oltava integroitu verkkokortti. Kortissa portti, johon verkkojohdon 8-napainen liitin kiinnitetään. Jollet ole varma, onko tietokoneessa jo tämä verkkoportti, katso tietokoneen teknisistä tiedoista. Liitä verkkojohdon toinen pää tietokoneen verkkoporttiin ja toinen pää...
 • Page 23: Takuuehdot

  Suomi Sovitinsarja Takuuehdot...
 • Page 24: Innehåll Välkommen

  Adaptersats Svenska Välkommen! Tack för att du valt denna avancerade nätverks- och USB- adaptersats från SilverCrest. Läs denna bruksanvisning noggrant och följ säkerhetsinstruktionerna. Innehåll Välkommen!...............23 Viktig säkerhetsinformation ..........24 Avsedd användning............25 Avfall ................25 Förpackningens innehåll ..........26 Funktionsnoteringar ............27 Anslutning av USB-enheter till datorn......27 Kabelupplindningsmekanism..........27...
 • Page 25: Viktig Säkerhetsinformation

  Svenska Adaptersats Viktig säkerhetsinformation Innan du använder denna enhet för första gången ska motsvarande noteringar i denna bruksanvisning läsas, även om du är van vid att hantera elektroniska apparater. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Om du säljer eller ger bort denna enhet till någon annan person, är det av yttersta vikt att du också...
 • Page 26: Avsedd Användning

  Adaptersats Svenska Avsedd användning Den är endast avsedd för privat användning, inte för industriell eller kommersiell användning. Produkterna bör enbart användas på torra platser inomhus. All annan användning utöver den som nämns ovan motsvarar inte den avsedda användningen. Alla förändringar av utrustningen utöver tillverkarens rekommenderade förändringar kan leda till att säkerheten inte längre kan garanteras och att skada kan uppstå.
 • Page 27: Förpackningens Innehåll

  Svenska Adaptersats Förpackningens innehåll Mellankoppling för nätverkskabel (RJ45) Korskopplingsadapter (RJ45) USB-adapter (A-typskontakt till mini-USB-kontakt, 4-stifts) USB-adapter (A-typskontakt till mini-USB-kontakt, 5-stifts) USB-adapter (A-typskontakt till B-typskontakt) USB-förlängningskabel, USB 2.0, 1,00 m 2 x nätverkskabel 1,30 m (RJ45, 100 MBit) Storlek: 12,8 x 15,4 x 5,0 cm (B x H x D) Vikt: 254 g...
 • Page 28: Funktionsnoteringar

  Adaptersats Svenska Funktionsnoteringar Anslutning av USB-enheter till datorn USB betyder "Universal Serial Bus". När du ansluter en USB-enhet till datorn identifieras den och konfigureras automatiskt av systemet. Om din dator har flera USB-portar lediga kan du använda vilken av dem du vill. Vissa stationära datorer USB-portar...
 • Page 29: Mellankoppling För Nätverkskabel

  Svenska Adaptersats Mellankoppling för nätverkskabel Du kan använda denna mellankoppling (uttag till uttag) för att ansluta två kablar. Då slipper du köpa en dyr förlängningskabel. Tack vare konstruktionen med åtta stift kan du använda denna mellankoppling för både nätverks- och ISDN-kablar. Korskopplingsadapter Om du behöver upprätta en direktanslutning mellan två...
 • Page 30: Förlängningskabel

  Adaptersats Svenska Förlängningskabel Med förlängningskabeln kan du öka avståndet för befintliga anslutningar. Detta gör du genom att dra ut USB- förlängningskabeln till önskad längd. Anslut den sedan till den befintliga anslutningen (t ex webbkamera, mus, tangentbord m.m.). Dessutom kan du få olika kontakter med hjälp av de medföljande USB-adaptrarna.
 • Page 31: Usb-Adaptrar

  Svenska Adaptersats USB-adaptrar Anslut någon adaptrarna USB- förlängningskabeln, för att få en anslutningskabel som passar olika enheter (se även föregående sida). USB-adapter (A-typskontakt till B-typskontakt) Med denna kombination får du en vanlig USB-kabel för externa enheter (t ex hårddisk, skanner, skrivare). USB-adapter (A-typskontakt till mini-USB-kontakt, 5-stifts) Enheter som exempelvis digitalkameror, MP3-spelare eller navigationsenheter använder normalt ett 5-stifts mini USB-...
 • Page 32: Nätverkskabel

  Adaptersats Svenska Nätverkskabel För att kunna ansluta din dator till ett nätverk måste du först ha ett integrerat nätverkskort. På det finns ett uttag där nätverkskabelns 8-stiftskontakt kan anslutas. Om du inte är säker på om din dator redan har detta nätverksuttag eller inte, ska du läsa den tekniska dokumentation för din dator.
 • Page 33: Garantiinformation

  Svenska Adaptersats Garantiinformation...
 • Page 34 TARGA GmbH Lange Wende 41 D-59494 Soest www.silvercrest.cc...

Table of Contents