Viktig Säkerhetsinformation - Silvercrest NUK-2100 User Manual And Service Information

Adaptor set for network and usb connections
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Svenska
Viktig säkerhetsinformation
Innan du använder denna enhet för första gången ska
-
motsvarande noteringar i denna bruksanvisning läsas,
även om du är van vid att hantera elektroniska
apparater.
-
Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Om du
säljer eller ger bort denna enhet till någon annan person,
är det av yttersta vikt att du också lämnar över denna
bruksanvisning.
-
Låt inte barn använda elektriska enheter utan tillsyn.
Barn förstår inte alltid de potentiella riskerna. Det kan
vara farligt att svälja mindre delar.
-
Installera kablarna på ett säkert sätt. Undvik att gå på
dem.
Utsätt inte enheten för direkt solljus och placera den inte
-
i närheten av värmekällor.
-
Skydda kablarna och enheterna mot damm, smuts och
frätande vätskor.
Öppna inte enhetens hölje eftersom den inte innehåller
-
några delar som kan lagas.
-
Utrustningen
vattenstänk. Placera inga saker som innehåller vatten (t
ex vaser och drycker) på eller intill enheterna.
-
Placera ingen öppen eld (som t ex ett stearinljus) på
eller i närheten av enheterna.
24
och
kablarna
Adaptersats
får
inte
utsättas
för

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents