Innehåll Välkommen - Silvercrest NUK-2100 User Manual And Service Information

Adaptor set for network and usb connections
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Adaptersats
Välkommen!
Tack för att du valt denna avancerade nätverks- och USB-
adaptersats från SilverCrest. Läs denna bruksanvisning
noggrant och följ säkerhetsinstruktionerna.
Välkommen!.......................................................................23
Viktig säkerhetsinformation ............................................24
Avsedd användning........................................................25
Avfall ..............................................................................25
Förpackningens innehåll ................................................26
Funktionsnoteringar ...........................................................27
Anslutning av USB-enheter till datorn.............................27
Kabelupplindningsmekanism..........................................27
Mellankoppling för nätverkskabel ...................................28
Korskopplingsadapter.....................................................28
Förlängningskabel ..........................................................29
USB-adaptrar .................................................................30
kontakt, 5-stifts) ..........................................................30
kontakt, 4-stifts) ..........................................................30
Nätverkskabel ................................................................31
Garantiinformation .............................................................32
Svenska
23

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents