Innehåll Välkommen - Silvercrest NUK-2100 User Manual And Service Information

Adaptor set for network and usb connections
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Adaptersats
Välkommen!
Tack för att du valt denna avancerade nätverks- och USB-
adaptersats från SilverCrest. Läs denna bruksanvisning
noggrant och följ säkerhetsinstruktionerna.
Välkommen!.......................................................................23
Viktig säkerhetsinformation ............................................24
Avsedd användning........................................................25
Avfall ..............................................................................25
Förpackningens innehåll ................................................26
Funktionsnoteringar ...........................................................27
Anslutning av USB-enheter till datorn.............................27
Kabelupplindningsmekanism..........................................27
Mellankoppling för nätverkskabel ...................................28
Korskopplingsadapter.....................................................28
Förlängningskabel ..........................................................29
USB-adaptrar .................................................................30
kontakt, 5-stifts) ..........................................................30
kontakt, 4-stifts) ..........................................................30
Nätverkskabel ................................................................31
Garantiinformation .............................................................32
Svenska
23

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents