Avsedd Användning; Avfall - Silvercrest NUK-2100 User Manual And Service Information

Adaptor set for network and usb connections
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Adaptersats
Svenska
Avsedd användning
Den är endast avsedd för privat användning, inte för
industriell eller kommersiell användning. Produkterna bör
enbart användas på torra platser inomhus. All annan
användning utöver den som nämns ovan motsvarar inte den
avsedda användningen.
Alla förändringar av utrustningen utöver tillverkarens
rekommenderade förändringar kan leda till att säkerheten
inte längre kan garanteras och att skada kan uppstå.
Tillverkaren är inte ansvarig för skada eller störning som
orsakas av obehöriga modifieringar.

Avfall

Återvinn förpackningsmaterialet på rätt sätt. Kartongen kan
återvinnas med pappersinsamlingen eller lämnas vid
offentliga platser för återvinning. Eventuell film eller plast i
förpackningen ska lämnas vid offentliga insamlingsplatser.
25

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents