Silvercrest USB Traveller Kit User Manual And Service Information

Hide thumbs Also See for USB Traveller Kit:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

USB-TRAVELLER-KIT
User manual
GB
and service information
Korisnički priručnik i
HR
informacije o servisu
Navodila za uporabo in
SI
servisne informacije

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest USB Traveller Kit

 • Page 1 USB-TRAVELLER-KIT User manual Navodila za uporabo in and service information servisne informacije Korisnički priručnik i informacije o servisu...
 • Page 2 User manual SilverCrest Notebook-Traveller-Kit...
 • Page 3: System Requirements

  Welcome Many thanks for having chosen this high-end SilverCrest Notebook-Traveller-Kit. Please read this User manual carefully and follow the safety instructions. LEASE NOTE All technical data in the User manual has been compiled and arranged with the greatest care, and reproduced under the most effective measures of control.
 • Page 4: Important Notice

  USB port of a PC or notebook. The numeric keypad, hub, and the mouse must only be operated via a USB connection. The products should only be used indoors and in dry areas. Targa accepts no liability for damages resulting from the non-intended use of the Silvercrest Notebook- Traveller-Kit.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of Contents System Requirements ................... 2 Important Notice..................... 3 Package Contents ....................5 Introduction and Getting Started................6 Headset........................8 USB Extension Cable .................... 9 Modem Connection Cable ................... 10 Network Connection Cable .................. 11 USB Adapter (A-type Connector to B-type Connector) ........12 USB Adapter (A-type Connector to Mini-USB Connector) ........
 • Page 6: Package Contents

  Package Contents Headset USB extension cable Network connection cable Modem connection cable USB adapter (A-type connector to B-type connector) USB adapter (A-type connector to mini-USB connector) USB mouse USB hub 2040x Numeric keypad...
 • Page 7: Introduction And Getting Started

  Introduction and Getting Started Connecting USB Devices to the Computer USB are the initials of "Universal Serial Bus". When you connect a USB device to your computer, it is detected and configured automatically by the system. If your computer has several USB ports available, you can use any of the ports.
 • Page 8 Introduction and Getting Started Cable-Winding Mechanism The USB mouse, the numeric keypad, the headset, the USB extension cable, the modem connection cable and the network cable have a smart cable-winding mechanism. By using this mechanism you can have the connection cable at your required length. To do this, pull gently on both ends of the cable at the same time until the required length is reached.
 • Page 9: Headset

  Headset - Telephony through the computer - Maximum length: 130cm To headphone connector on PC (green) Microphone Microphone connector (red) Earpiece To connect the headset to your computer a sound card must be installed on your computer. This offers connection possibilities for an external microphone as well as headphones. Usually the connection ports are marked either by colors or with printed symbols to differentiate them.
 • Page 10: Usb Extension Cable

  USB Extension Cable - The connection of USB devices whose connector cable is too short - Maximum length: 80cm USB jack USB connector Pull the USB extension cable to the required length. Please see winding mechanism notes on page 7. Insert the USB connector into a free USB port on the computer and then insert a USB device into the USB jack on the extension cable.
 • Page 11: Modem Connection Cable

  Modem Extension Cable - The connection of a PC modem to a telephone point - Maximum length: 130cm You can use the Internet, telephony and fax functions with a modem connection. This requires extra software and a payable Internet connection if applicable. Fig.: 6-pin modular jack of the modem connection cable,...
 • Page 12: Network Connection Cable

  Network Connection Cable - For connecting a computer to a network - Maximum length: 130cm Fig.: 8-pin modular jack of the network connection cable, model: RJ45 To be able to connect your computer to a network you must first have an integrated network card. This provides a port where the 8-pin modular jack of the network connection cable can be inserted.
 • Page 13: Usb Adapter (A-Type Connector To B-Type Connector)

  USB Adapter (A-type Connector to B-type Connector) - To adapt a USB cable for use with various types of connectors A-type connector B-type connector If required, the adapter can be inserted into a USB extension cable to use as a connector cable with additional devices.
 • Page 14: Usb Mouse

  USB Mouse - Connection to a desktop PC or a notebook - Maximum length: 80cm (connector cable) Centre mouse A-type button and scroll Right mouse button connector wheel Left mouse button Pull the mouse and connector simultaneously and carefully to make the connection cable the desired length.
 • Page 15: Usb Hub 2040X

  USB Hub 2040x - Providing a desktop PC or notebook with three further USB ports A-type connector Fig.: Detailed view of the USB ports In order to connect several USB devices to a computer it is necessary to have the corresponding number of USB ports.
 • Page 16: Numeric Keypad

  Numeric Keypad - Expanding a PC or a notebook with an external numeric keypad - Maximum length: 80cm (connector cable) Num Lock control light Connector cable If your keyboard has no numeric keypad, you can use this add-on device to make numeric entries. Pull the numeric keypad and connector simultaneously and carefully to make the connection cable the desired length.
 • Page 17: Technical Specifications

  Technical Specifications USB H 2040 Dimensions (LxWxH): 90.6 x 38.6 x 12.6 mm Weight: 38 g Ports (quantity): 4 ports (USB 2.0) Interface: USB 2.0 Operating temperature: 0 °C ~ +45 °C Storage temperature: -20 °C ~ +60 °C Operating Humidity: <...
 • Page 20 Používateľská príručka Sada SilverCrest Traveller pre prenosné počítače...
 • Page 21: Požiadavky Na Operačný Systém

  BSAH BALENIA A POZNÁMKY K OBSLUHE Použite zoznam na strane 23 Používateľskej príručky a skontrolujte, či je obsah balenia úplný. Ak čokoľvek zo sady SilverCrest Traveller pre prenosné počítače chýba, oznámte nám to do 10 dní. OŽIADAVKY NA OPERAČNÝ SYSTÉM ®...
 • Page 22: Dôležité Upozornenie

  Ú ČEL POUŽITIA Sada SilverCrest Traveller pre prenosné počítače sa skladá z rôznych káblov, adaptérov a zariadení na pripojenie cez port USB k osobnému alebo prenosnému počítaču. Numerická klávesnica, rozbočovač a myš sa smú používať len cez spojenie USB. Produkty by sa mali používať len vo vnútorných a suchých priestoroch.
 • Page 23 Obsah Požiadavky na operačný systém ................. 20 Dôležité upozornenie ................... 21 Obsah balenia...................... 23 Úvod a Začíname....................24 Náhlavná súprava ....................26 Predlžovací kábel USB ..................27 Predlžovací kábel modemu ................. 28 Sieťový kábel ....................... 29 Adaptér USB (konektor typu A ku konektoru typu B) .......... 30 Adaptér USB (konektor typu A ku konektoru Mini-USB) ........
 • Page 24: Obsah Balenia

  Obsah balenia Náhlavná súprava Predlžovací kábel USB Sieťový kábel Predlžovací kábel modemu Adaptér USB (konektor typu A ku konektoru typu B) Adaptér USB (konektor typu A ku konektoru Mini-USB) Myš USB Rozbočovač USB 2040x Numerická klávesnica...
 • Page 25: Úvod A Začíname

  Váš počítač zistil zariadenie USB, automaticky nainštaloval ovládač a zobrazuje nasledujúcu správu: (Obr.: Inštalácia je dokončená Operačný systém potvrdzuje, že zariadenie bolo správne integrované do systému a je pripravené na použitie. Prečítajte si pokyny na nasledujúcich stranách, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým produktom sady SilverCrest Traveller pre prenosné počítače.
 • Page 26 Úvod a Začíname Mechanizmus navíjania káblov Myš USB, numerická klávesnica, náhlavná súprava, predlžovací kábel USB, kábel na pripojenie modemu a sieťový kábel majú šikovný mechanizmus navíjania káblov. Používaním tohto mechanizmu docielite požadovanú dĺžku kábla. Jemne poťahujte súčasne za oba konce kábla, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku. Keď zastavíte poťahovanie, navíjací...
 • Page 27: Náhlavná Súprava

  Náhlavná súprava Použitie – telefonovanie prostredníctvom počítača; – maximálna dĺžka: 130 cm. Konektor slúchadiel (zelený) Mikrofón Konektor mikrofónu (červený) Slúchadlá Na pripojenie náhlavnej súpravy k počítaču musíte mať nainštalovanú zvukovú kartu. To umožňuje pripojenie externého mikrofónu ako aj slúchadiel. Pripájacie porty sú kvôli rozlíšeniu zvyčajne označené farbou alebo symbolom.
 • Page 28: Predlžovací Kábel Usb

  Predlžovací kábel USB Použitie – pripojenie zariadenia USB s príliš krátkym káblom; – maximálna dĺžka: 80 cm. Konektor USB Zásuvka USB Roztiahnite predlžovací kábel na požadovanú dĺžku. Pozrite si pokyny k navíjaciemu mechanizmu na strane 25. Vložte konektor USB do voľného portu USB na počítači a potom zapojte USB zariadenie do konektora USB jack na predlžovacom kábli.
 • Page 29: Predlžovací Kábel Modemu

  Predlžovací kábel modemu Použitie – pripojenie PC modemu k telefónnemu pripojeniu; – maximálna dĺžka: 130 cm. Môžete používať internetové, telefónne a faxové funkcie s modemovým pripojením. To vyžaduje doplnkový softvér a podľa potreby vhodné internetové pripojenie. Obr.: 6kolíkový modulárny konektor jack pripájacieho káblu modemu, model: RJ11 Kábel na pripojenie modemu umožňuje pripojiť...
 • Page 30: Sieťový Kábel

  Sieťový kábel Použitie – na pripojenie počítača do siete; – maximálna dĺžka: 130 cm. Obr.: 8kolíkový modulárny konektor jack pre sieťové pripojenie, model: RJ45 Ak chcete počítač pripojiť do siete, musí obsahovať integrovanú sieťovú kartu. V tom prípade je k dispozícii 8kolíkový modulárny konektor jack pre sieťové pripojenie, do ktorého sa môže vložiť sieťový kábel.
 • Page 31: Adaptér Usb (Konektor Typu A Ku Konektoru Typu B)

  Adaptér USB (konektor typu A ku konektoru typu B) Použitie – na zapojenie kábla USB do rôznych typov konektorov Konektor typu A Konektor typu B V prípade potreby môže byť adaptér vložený do predlžovacieho kábla USB pre prídavné zariadenia. Väčší konektor typu A je východiskovo nastavený na pripojenie k počítaču, kým menší konektor typu B je rezervovaný...
 • Page 32: Myš Usb

  Myš USB Použitie – pripojenie k stolovému alebo prenosnému počítaču; – maximálna dĺžka: 80 cm (kábel konektora) Stredné tlačidlo myši a rolovacie koliesko Pravé tlačidlo myši Konektor typu A Lavé tlačidlo myši Opatrne potiahnite súčasne myš a konektor, aby ste dosiahli požadovanú dĺžku kábla. Pozrite si pokyny k navíjaciemu mechanizmu na strane 25.
 • Page 33: Rozbočovač Usb 2040X

  Rozbočovač USB 2040x Použitie – pridáva stolovému alebo prenosnému počítaču tri ďalšie porty USB Konektor typu A Obr.: Detail portov USB Na pripojenie niekoľkých zariadení USB je potrebné mať rovnaký počet portov USB. Ak použijete rozbočovač, získate namiesto jedného portu USB štyri porty. Pripájací kábel zo spodnej strany rozbočovača vložte do voľného portu USB na počítači.
 • Page 34: Numerická Klávesnica

  Numerická klávesnica Použitie – vybavenie stolového alebo prenosného počítača externou numerickou klávesnicou; –. maximálna dĺžka: 80 cm (kábel konektora). Kontrolka numerickej klávesnice Pripájací kábel Ak nemá vaša klávesnica numerickú klávesnicu, môžete použiť toto prídavné zariadenie na zadávanie numerických údajov. Opatrne potiahnite súčasne numerickú klávesnicu a konektor, aby ste dosiahli požadovanú...
 • Page 35: Technické Údaje

  Technické údaje: USB 2040 OZBOČOVAČ Rozmery (d x š x v): 90,6 x 38,6 x 12,6 mm Hmotnosť: 38 g Porty (počet): 4 porty (USB 2.0) Rozhranie: USB 2.0 Prevádzková teplota: 0 °C – +45 °C Teplota skladovania: -20 °C – +60 °C Prevádzková...
 • Page 38 Priručnik za korisnike SilverCrest pribor za prijenosna računala 06/BA3...
 • Page 39: Zahtjevi Sustava

  Dobro došli Zahvaljujemo na kupnji kvalitetnog SilverCrest pribora za prijenosna računala. Pozorno pročitajte ovaj Priručnik za korisnike i pridržavajte se napomena za sigurnost. APAMTITE Svi tehnički podaci u Priručniku za korisnike pozorno su sastavljeni i organizirani te preneseni uz najveće moguće mjere kontrole. No ne možemo isključiti mogućnost pogrešaka. Stoga ne preuzimamo odgovornost za posljedice koje mogu nastati uporabom netočnih podataka.
 • Page 40: Važne Napomene

  Ne postavljajte izvore otvorenog plamena (npr. svijeće) na uređaje ni u njihovu blizinu. AMJENA Silvercrest pribor za prijenosno računalo sadrži nekoliko kabela, adaptera i uređaja za priključivanje na USB-utičnicu stolnog ili prijenosnog računala. Brojčana tipkovnica, sabirnica i miš mogu se koristiti samo putem USB-priključka.
 • Page 41 Sadržaj Zahtjevi sustava ....................38 Važne napomene....................39 Sadržaj kutije ....................... 41 Uvod i pripremne radnje ..................42 Slušalice....................... 44 USB-produžni kabel..................... 45 Modemski produžni kabel ..................46 Mrežni kabel......................47 USB-adapter (priključak A na B)................48 USB-adapter (priključak A na mini-USB)............. 48 USB-miš.......................
 • Page 42: Sadržaj Kutije

  Sadržaj kutije Slušalice USB-produžni kabel Mrežni kabel Modemski produžni kabel USB-adapter (priključak A na B) USB-adapter (priključak A na mini-USB) USB-miš USB-sabirnica 2040x Brojčana tipkovnica...
 • Page 43: Uvod I Pripremne Radnje

  Uvod i pripremne radnje Prikljućivanje USB-uređaja na računalo USB je kratica od "Universal Serial Bus" (Univerzalna serijska sabirnica). Sustav automatski prepoznaje i konfigurira USB-uređaj kada ga priključite na računalo. Ako na računalu postoji nekoliko USB-utičnica, možete koristiti bilo koju od njih. Neka stolna računala imaju USB-utičnice straga za dugotrajne veze te sprijeda za kratkotrajne veze.
 • Page 44 Uvod i pripremne radnje Mehanizam za namatanje kabela USB-miš, brojčana tipkovnica, slušalice, USB-produžni kabel, modemski i mrežni kabel posjeduju mehanizam za namatanje kabela. Mehanizam omogućava da odaberete potrebnu duljinu kabela. To ćete učiniti tako da istodobno oprezno povučete oba kraja kabela do željene duljine. Kada prestanete povlačiti, mehanizam za namatanje će neznatno uvući kabel dok ne ostane blokiran.
 • Page 45: Slušalice

  Slušalice Uporaba - Za telefonske razgovore putem računala - Maksimalna duljina: 130 cm U utičnicu slušalica na računalu (zeleni) Mikrofon Priključak mikrofona (crveni) Ušni element Računalo mora posjedovati zvučnu karticu za priključivanje slušalica. Na taj je način moguće priključiti vanjski mikrofon i slušalice. Utičnice su najčešće označene različitim bojama ili simbolima iznad njih. Istodobno izvucite mikrofon i priključak do željene duljine kabela.
 • Page 46: Usb-Produžni Kabel

  USB-produžni kabel Uporaba - Povezivanje USB-uređaja s kratkim priključnim kabelom - Maksimalna duljina: 80 cm USB-utičnica USB-priključak Izvucite USB-produžni kabel do željene duljine. Pogledajte upute o mehanizmu za namatanje na str. 43. Priključite USB-priključak u slobodnu USB-utičnicu na računalu, a zatim priključite USB-uređaj u USB- utičnicu na produžnom kabelu.
 • Page 47: Modemski Produžni Kabel

  Modemski produžni kabel Uporaba - Povezivanje modema i telefonske utičnice - Maksimalna duljina: 130 cm Modem omogućava uporabu interneta, telefona i faksa. Za to su potrebni poseban softver i internetska usluga (koja se može plaćati). Slika: 6-iglični utikač modemskog kabela, tip: RJ11 Modemski kabel služi za povezivanje modema ugrađenog u računalo (što ovisi o konfiguraciji računala) i telefonske mreže.
 • Page 48: Mrežni Kabel

  Mrežni kabel Uporaba - Za povezivanje računala s mrežom - Maksimalna duljina: 130 cm Slika: 8-iglični utikač mrežnog kabela, tip: RJ45 Za povezivanje računala s mrežom potrebna je integrirana mrežna kartica. Na njoj se nalazi utičnica za priključivanje 8-igličnog mrežnog kabela. Ako ne znate imate li mrežnu utičnicu na računalu, pročitajte tehničku dokumentaciju svog računala.
 • Page 49: Usb-Adapter (Priključak A Na B)

  USB-adapter (priključak A na B) Uporaba - Prilagođava USB-kabel za uporabu različitih vrsta utičnica Priključak A Priključak B Ako je potrebno, adapter se može priključiti u USB-produžni kabel i koristiti za povezivanje dodatnih uređaja. Veći priključak A namijenjen je za povezivanje na računalo, a manji priključak B služi za dodatne uređaje kao što su pisači, skeneri i sl.
 • Page 50: Usb-Miš

  USB-miš Uporaba - Povezivanje na stolno ili prijenosno računalo - Maksimalna duljina: 80 cm (kabel) Središnja tipka miša i kotačić Desna tipka miša Priključak A Lijeva tipka miša Istodobno oprezno povucite miš i priključak do potrebne duljine. Pogledajte upute o mehanizmu za namatanje na str.
 • Page 51: Usb-Sabirnica 2040X

  USB-sabirnica 2040x Uporaba - Dodaje tri USB-utičnice stolnom ili prijenosnom računalu Priključak A Slika: podroban prikaz USB-utičnica Za priključivanje novih USB-uređaja na računalo potrebne su dodatne USB-utičnice. Sabirnica dodaje četiri nove utičnice. Izvadite kabel iz donje strane USB-sabirnice i priključite ga u slobodnu USB-utičnicu na računalu.
 • Page 52: Brojčana Tipkovnica

  Brojčana tipkovnica Uporaba - Dodaje vanjsku brojčanu tipkovnicu stolnom ili prijenosnom računalu - Maksimalna duljina: 80 cm (kabel) Žaruljica tipke Num Lock Kabel Ako na tipkovnici nemate brojčani dio, ovaj dodatni uređaj možete koristiti za unos brojeva. Istodobno oprezno povucite brojčanu tipkovnicu i priključak do potrebne duljine. Pogledajte upute o mehanizmu za namatanje na str.
 • Page 53: Tehničke Karakteristike

  Tehničke karakteristike USB- 2040 SABIRNICA Dimenzije (DxŠxV): 90,6 x 38,6 x 12,6 mm Masa: 38 g Utičnice (količina): 4 utičnice (USB 2.0) Sučelje: USB 2.0 Radna temperatura: 0 °C ~ +45 °C Temperatura pohrane: -20 °C ~ +60 °C Radna vlažnost: <...
 • Page 58 USB Traveller Kit model: SilverCrest USB Traveller Kit is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC and the Council Directive relating to Low Voltage 2006/95/EC.
 • Page 59 TARGA GmbH Lange Wende 41 D-59494 Soest Germany www.silvercrest.cc...

Table of Contents