Käyttötarkoitus; Hävittäminen - Silvercrest NUK-2100 User Manual And Service Information

Adaptor set for network and usb connections
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Sovitinsarja
Suomi
Käyttötarkoitus
Se on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei teolliseen
tai kaupalliseen käyttöön. Tuotteita tulee käyttää ainoastaan
sisätiloissa ja kuivissa paikoissa. Muu kuin edellä mainittu
käyttö ei vastaa tarkoitettua käyttötapaa.
Jos laitteistoon tehdään muita kuin valmistajan suosittelemia
muutoksia, ei laitteen turvallisuutta voida enää taata ja siitä
voi aiheutua vahinkoja. Valmistaja ei ole vastuussa mistään
valtuuttamattomista muutoksista aiheutuneista vahingoista
tai häiriöistä.
Hävittäminen
Kierrätä pakkausmateriaali oikein. Pahviset pakkauslaatikot
voidaan
viedä
paperinkierrätysastioihin
tai
julkisiin
kierrätyspisteisiin. Pakkauksen sisältämät kalvot ja muovit
on vietävä julkiseen keräyspisteeseen.
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents