Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Warranty And Support Information

Machine type: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer
Informace o záruce a podpoře
Typy počítačů: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 a 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer Informace o záruce a podpoře Typy počítačů: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 a 0441...
 • Page 2 Než použijete tyto informace a produkt, který popisují, nezapomeňte si přečíst následující informace: • „Safety Information (Bezpečnostní informace)“ na stránce iii • Kapitola 3 „Omezená záruka Lenovo“ na stránce 13 • Kapitola 5 „Upozornění“ na stránce 27 Druhé vydání (Prosinec 2011) © Copyright Lenovo 2011.
 • Page 3: Table Of Contents

  Celosvětový telefonní seznam Lenovo . Použití ostatních služeb . Zakoupení dalších služeb . Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu . Kapitola 3. Omezená záruka Lenovo . Část 1 - Obecná ustanovení . Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy .
 • Page 4 ThinkServer Informace o záruce a podpoře...
 • Page 5: Safety Information (Bezpečnostní Informace)

  Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製品をご使用になる前に、製品に付属の Documentation DVD に収録されてい るマルチリンガルの「安全に正しくご使用いただくために」を読んで理解 してください。 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침 을...
 • Page 7 Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-DVD-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使用本產品之前,請務必閱讀並瞭解產品隨附的文件...
 • Page 8 ThinkServer Informace o záruce a podpoře...
 • Page 9: Kapitola 1. Zdroje Informací

  Ty naleznete na disku DVD s dokumentací, který je součástí balení vašeho serveru. Tento dokument rovněž obsahuje informace o tom, jak nalézt nejnovější informace na webové stránce podpory Lenovo. • Important Notices (Důležitá upozornění) Tento dokument obsahuje bezpečnostní a právní informace, které byste si měli přečíst a seznámit se s nimi ještě...
 • Page 10 DVD s dokumentací se mohou po prvním vydání disku DVD bez předchozího upozornění změnit. Nejnovější dokumentaci ke svému serveru můžete vždy získat na webové stránce podpory Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides ThinkServer Informace o záruce a podpoře...
 • Page 11 Uživatelské příručce serveru. Dokument je určen jen pro vyškolené servisní pracovníky Následující dokument je určen pouze pro vyškolené servisní pracovníky společnosti Lenovo a je dostupný pouze v angličtině na webových stránkách podpory Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides Kapitola 1. Zdroje informací...
 • Page 12: Webová Stránka Thinkserver

  • Zakoupit balíčky pro přechod na vyšší verze a rozšířené služby v oblasti oprav hardwaru. • Přistupovat k prohlášení společnosti Lenovo o omezené záruce (LLW). • Přistupovat k on-line manuálům pro vaše produkty. • Získat přístup k informacím o odstraňování problémů a podpoře pro váš model serveru a pro ostatní...
 • Page 13: Záznam Informací O Serveru

  ________________________________________ Datum zakoupení Server si můžete zaregistrovat dle pokynů na webové stránce: http://www.lenovo.com/register Pokud si server zaregistrujete, budete moci využívat následujících výhod: • Rychlejší služby v případě, že požádáte o pomoc • Automatické upozornění na volně šířený software (freeware) a zvláštní nabídky...
 • Page 14 ThinkServer Informace o záruce a podpoře...
 • Page 15: Kapitola 2. Nápověda A Servis

  úroveň služeb. • Řízení změn EC (Engineering Change) – příležitostně se mohou vyskytnout změny, jež je potřeba provést po prodeji produktu. Lenovo nebo prodejce vám v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 16: Celosvětový Telefonní Seznam Lenovo

  Záruka se nevztahuje na: • Výměnu nebo používání jiných dílů, než jsou díly Lenovo, nebo dílů Lenovo, na které se nevztahuje záruka • Identifikaci příčiny softwarových problémů • Konfigurace rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input Output System) při instalaci nebo upgradu •...
 • Page 17 Země nebo region Telefonní číslo 0800-336 (Macau) Čína (kantonština, angličtina a mandarínština) (Macao, zvláštní administrativní oblast Číny) Kolumbie 1-800-912-3021 (španělština) Kostarika 0-800-011-1029 (španělština) Chorvatsko 0800-0426 Volání mimo Chorvatsko: +385 1 6110095 Kypr +357-22-841100 +420-2-7213-1316 Česká republika Dánsko Záruční servis a podpora: 7010-5150 (dánština) Dominikánská...
 • Page 18 Nizozemsko 020-513-3939 (holandština) Nový Zéland 0800-733-222 (angličtina) Nikaragua 001-800-220-1830 (španělština) Norsko 8152-1550 (norština) Panama Servisní středisko Lenovo: 001-866-434-2080 (bez poplatku) 206-6047 (španělština) Peru 0-800-50-866 (španělština) Filipíny Pouze místní hovory: 1800-1601-0033 DID: +603 8315 6858 (angličtina, filipínština) Polsko Všeobecné číslo: +48 22 878-6999 (polština) Portugalsko +351-21-892-7046 (portugalština)
 • Page 19: Použití Ostatních Služeb

  (angličtina a vietnamština) Použití ostatních služeb Jestliže se svým notebookem Lenovo cestujete nebo ho přemístíte do země, kde se prodává typ vašeho stolního počítače, notebooku či serveru, může se na váš počítač vztahovat Mezinárodní záruční servis, který vás automaticky opravňuje k využívání...
 • Page 20: Zakoupení Dalších Služeb

  Dostupnost konkrétní služby a její názvy se v různých zemích nebo regionech může lišit. Další informace o těchto službách naleznete na webových stránkách Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu ThinkServer Informace o záruce a podpoře...
 • Page 21: Kapitola 3. Omezená Záruka Lenovo

  Část 1 - Obecná ustanovení Tato Omezená záruka Lenovo se vztahuje pouze na hardwarové produkty Lenovo, které jste si zakoupili pro své vlastní použití, a nikoli pro účely dalšího prodeje. Tato omezená záruka Lenovo je dostupná v jiných jazycích na adrese www.lenovo.com/warranty.
 • Page 22 Jak získat záruční servis Jestliže produkt během záruční doby nefunguje, jak je zaručeno, obraťte se na Lenovo nebo na poskytovatele služeb, kterého schválila společnost Lenovo, za účelem získání záručního servisu. Seznam schválených poskytovatelů služeb a jejich telefonních čísel je k dispozici na adrese: www.lenovo.com/support/phone.
 • Page 23 Nárok na výměnu lze uplatnit pouze u nepozměněných produktů a dílů Lenovo. Dodaný náhradní produkt nebo díl od společnosti Lenovo nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním stavu a bude přinejmenším funkčně rovnocenný původnímu dílu. Na náhradní produkt nebo díl bude poskytována záruka po zbývající...
 • Page 24 • produkty nebo díly se změněným identifikačním štítkem nebo na takové, z nichž byl identifikační štítek odstraněn. Omezení odpovědnosti Lenovo nese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem produktu pouze v době, kdy je produkt v držbě poskytovatele služeb nebo během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí poskytovatel služeb.
 • Page 25: Část 2 - Ustanovení Specifická Pro Jednotlivé Státy

  Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy Austrálie „Lenovo“ znamená Lenovo (Austrálie & Nový Zéland) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com Následující...
 • Page 26 Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1: Omezení odpovědnosti: Lenovo nese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem produktu pouze v době, kdy je produkt v držbě poskytovatele služeb nebo během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí poskytovatel služeb.
 • Page 27 údajích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1993 tak, že se obrátíte na společnost Lenovo (Austrálie & Nový Zéland) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067.
 • Page 28: Část 3 - Informace O Záručním Servisu

  Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Servis lze na základě této záruky na hardwarové produkty Lenovo zakoupené v zemích EHP získat v jakékoli zemi EHP, v níž byl produkt společností Lenovo ohlášen a učiněn dostupným.
 • Page 29 Je-li to potřeba, Váš poskytovatel služeb provede opravu nebo výměnu v závislosti na typu záručního servisu, který je specifikován pro Váš produkt, a v závislosti na dostupných službách. Naplánování provedení servisu bude záviset na čase Kapitola 3. Omezená záruka Lenovo...
 • Page 30 V případě servisu typu CRU Vám poskytovatel služeb dodá na své náklady součásti CRU, abyste si je sami instalovali. Informace o součásti CRU a pokyny k její výměně jsou dodávány s produktem a lze je od Lenovo kdykoliv získat na vyžádání. Součásti CRU, které se snadno instalují, jsou označovány jako „jednotky CRU typu Self-service“.
 • Page 31: Suplemento De Garantía Para México

  7. Servis typu Product Exchange V rámci servisu typu Product Exchange zašle Lenovo náhradní produkt na adresu Vašeho pracoviště. Nesete odpovědnost za jeho instalaci a ověření jeho provozu. Náhradní produkt se stává Vaším vlastnictvím výměnou za vadný produkt, který...
 • Page 32 Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite: http://www.lenovo.com/mx/es/servicios Importado por: Lenovo México S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, D.F., México C.P.
 • Page 33: Kapitola 4. Jednotky Cru (Customer Replaceable Unit)

  Zákazníci odpovídají za výměnu všech jednotek CRU typu Self-service. Jednotky CRU typu Optional-service mohou vyjímat a instalovat zákazníci nebo servisní technik Lenovo během záruční doby. Stolní počítače Lenovo obsahují jednotky Self-service CRU a Optional-service CRU. • Jednotky CRU typu Self-service: Tyto jednotky se odpojují (jsou zabezpečeny) maximálně...
 • Page 34 V Uživatelské příručce naleznete pokyny k výměně následujících jednotek CRU vašeho serveru. The following table lists the CRU information for the following machine types: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, a 0441. Jednotky CRU typu Self-service Jednotky CRU typu Optional-service Modul Doctor Inside Technology (DIT) Přední...
 • Page 35: Kapitola 5. Upozornění

  Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený...
 • Page 36: Další Informace O Prohlášení

  Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní...

This manual is also suitable for:

Thinkserver