Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Warranty And Support Information

Machine type: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer
Oplysninger om garanti og support
Maskintyper: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 og 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer Oplysninger om garanti og support Maskintyper: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 og 0441...
 • Page 2 Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse: • “Safety Information (Sikkerhedsoplysninger)” på side iii • Kapitel 3 “Lenovo Begrænset garanti” på side 11 • Kapitel 5 “Bemærkninger” på side 25 Anden udgave (December 2011) ©...
 • Page 3: Table Of Contents

  Registrering af oplysninger om serveren . Kapitel 2. Hjælp og service . Inden du ringer Telefonservice . Oversigt over telefonnumre til Lenovo Support Brug af andre serviceydelser . Køb af flere serviceydelser . Lenovo-produktserviceoplysninger for Taiwan . Kapitel 3. Lenovo Begrænset garanti Del 1 - Standardvilkår .
 • Page 4 ThinkServer Oplysninger om garanti og support...
 • Page 5: Safety Information (Sikkerhedsoplysninger)

  Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製品をご使用になる前に、製品に付属の Documentation DVD に収録されてい るマルチリンガルの「安全に正しくご使用いただくために」を読んで理解 してください。 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침 을...
 • Page 7 Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-DVD-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使用本產品之前,請務必閱讀並瞭解產品隨附的文件...
 • Page 8 ThinkServer Oplysninger om garanti og support...
 • Page 9: Kapitel 1. Flere Oplysninger

  -styresystem, skal du åbne filen launch.htm, som findes i rodbiblioteket på dvd'en. Bemærk: Lenovo vedligeholder sider på internettet, hvor du kan få de sidste nye tekniske oplysninger og hente dokumentation eller styreprogrammer og opdateringer. Visse oplysninger i dokumenterne på dokumentations-dvd'en kan ændres uden forudgående varsel efter den første udgave af dvd'en.
 • Page 10 SATA (Serial Advanced Technology Attachment)-software RAID i Brugervejledning til serveren. Dokument udelukkende til uddannet servicepersonale Følgende dokument er beregnet til uddannet servicepersonale hos Lenovo og findes kun på engelsk på Lenovos supportwebsted på: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides ThinkServer Oplysninger om garanti og support...
 • Page 11: Thinkserver-Websted

  • Køb flere serviceydelser og software. • Køb opgraderinger og udvidet hardwarereparation. • Få adgang til Lenovo Begrænset garanti (LLW). • Få adgang til onlinebøger til dit udstyr. • Få adgang til fejlfindings- og supportoplysninger til din servermodel og andre understøttede produkter.
 • Page 12: Registrering Af Oplysninger Om Serveren

  Serienummer (S/N) ________________________________________ Købsdato Du kan registrere serveren ved at følge vejledningen på: http://www.lenovo.com/register Du opnår følgende fordele, når du har registreret serveren: • Hurtigere service, når du ringer efter hjælp • Automatisk besked om gratis programmer og særlige kampagnetilbud...
 • Page 13: Kapitel 2. Hjælp Og Service

  • Tekniske ændringer - Det kan ske, at der skal foretages ændringer, efter computeren er solgt. Lenovo eller forhandleren stiller tekniske ændringer (EC'er), der gælder for din computers hardware, til rådighed. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 14: Oversigt Over Telefonnumre Til Lenovo Support

  Garantien dækker ikke følgende: • Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, som Lenovo ikke stiller garanti for • Identifikation af kilder til softwareproblemer • Konfiguration af UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input Output System) som en del af en installation eller opgradering •...
 • Page 15 Land eller område Telefonnummer Kina 0800-336 (Macau) (Macau S.A.R.) (kantonesisk, engelsk og mandarin) Columbia 1-800-912-3021 (spansk) Costa Rica 0-800-011-1029 (spansk) Kroatien 0800-0426 Uden for Kroatien: +385 1 6110095 opkald Cypern +357-22-841100 Tjekkiet +420-2-7213-1316 Danmark Service og support i garantiperioden: 7010-5150 (dansk) Dominikanske Republik 1-866-434-2080 (spansk)
 • Page 16 Holland 020-513-3939 (hollandsk) New Zealand 0800-733-222 (english) Nicaragua 001-800-220-1830 (spansk) Norge 8152-1550 (norsk) Panama Lenovo-kundesupportcenter: 001-866-434-2080 (gratis opkald) 206-6047 (spansk) Peru 0-800-50-866 (spansk) Filippinerne Kun lokale opkald: 1800-1601-0033 DID: +603 8315 6858 (engelsk, filippinsk) Polen Generelt nummer: +48 22 878-6999 (polsk)
 • Page 17: Brug Af Andre Serviceydelser

  5160 eller 844 3 942 6457 (engelsk, vietnamesisk) Brug af andre serviceydelser Hvis du rejser med en bærbar Lenovo-computer eller flytter din computer til et land, hvor din stationære, bærbare eller servercomputertype sælges, kan din computer være berettiget til Teknisk garanti og service, hvilket automatisk berettiger dig til at få...
 • Page 18: Køb Af Flere Serviceydelser

  Både servicetilbuddene og navnene på de enkelte ydelser kan variere fra land til land og fra region til region. Der er flere oplysninger om disse serviceydelser på Lenovos websted på: http://www.lenovo.com Lenovo-produktserviceoplysninger for Taiwan ThinkServer Oplysninger om garanti og support...
 • Page 19: Kapitel 3. Lenovo Begrænset Garanti

  Garantien for et produkt begynder på den oprindelige købsdato, som fremgår af Deres kvittering eller faktura, eller som på anden vis er specificeret af Lenovo. Den garantiperiode og den type service, der ydes på produktet i henhold til garantien, er som angivet nedenfor i “Del 3 - Oplysninger om garantiservice”.
 • Page 20 Sådan får De service i garantiperioden Hvis produktet ikke virker i henhold til garantien i garantiperioden, kan De få garantiservice ved at kontakte Lenovo eller en Serviceudbyder, der er godkendt af Lenovo. De kan se en oversigt over godkendte Serviceudbydere med tilhørende telefonnumre på: www.lenovo.com/support/phone.
 • Page 21 Hvis Serviceudbyderen konstaterer, at Deres produkt hverken kan repareres eller udskiftes, har De i henhold til denne Begrænsede Garanti alene ret til at returnere produktet til det sted, De har købt det, eller til Lenovo for at få refunderet købsprisen.
 • Page 22 • produkter eller dele med en ændret identifikationsmærkat, eller hvorfra identifikationsmærkaten er blevet fjernet. Ansvarsbegrænsning Lenovo er kun ansvarlig for tab eller beskadigelse af Deres produkt, mens det er i Serviceudbyderens besiddelse eller under transport, hvis Serviceudbyderen har ansvaret for transporten.
 • Page 23: Del 2 - Særlige Vilkår For Specifikke Lande

  Lenovo garanterer, at alle hardwareprodukterne, De køber, er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og betingelser i garantiperioden. Hvis produktet ikke virker på grund af en omfattet defekt i garantiperioden, vil Lenovo levere en afhjælpning til Dem i henhold til denne Begrænsede garanti. Garantien for et produkt begynder på...
 • Page 24 Følgende er tilføjet til det samme afsnit i Del 1: Brug af personlige kontaktoplysninger: Lenovo vil ikke kunne udføre deres service i henhold til denne garanti, hvis De nægter at udlevere Deres oplysninger til os, eller hvis De ikke ønsker, at vi skal overføre Deres oplysninger til vores agent eller underleverandør.
 • Page 25 Følgende er tilføjet til det samme afsnit i Del 1: Brug af personlige oplysninger: Lenovo vil ikke kunne udføre deres service i henhold til denne garanti, hvis De nægter at udlevere Deres oplysninger til os, eller hvis De ikke ønsker, at vi skal overføre Deres oplysninger til vores agent eller underleverandør.
 • Page 26: Del 3 - Oplysninger Om Garantiservice

  Kunder i EØS kan kontakte Lenovo på følgende adresse: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Service i henhold til denne garanti på Lenovo-hardwareprodukter, som er købt i et EØS-land, ydes i alle de EØS-lande, hvor Lenovo har lanceret og markedsført produktet. Rusland Følgende er tilføjet til Del 1:...
 • Page 27 USA, Canada Dele og arbejdsløn 1 og 2 - 3 år Europa, Mellemøsten, Dele og arbejdsløn 1 og 2 Afrika - 3 år Australien, New Dele og arbejdsløn 1 og 2 Zealand, Japan - 3 år Kapitel 3. Lenovo Begrænset garanti...
 • Page 28 Hvis en defekt CRU-del skal returneres, vil det være angivet i den vejledning, der leveres sammen med en ny CRU-del. Når Lenovo kræver, at delen returneres: 1) vil De sammen med den nye CRU-del modtage returneringsanvisninger, en frankeret returmærkat samt returneringsemballage, og 2) De vil eventuelt blive faktureret for...
 • Page 29: Suplemento De Garantía Para México

  Installation og funktionskontrol er Deres ansvar. Det nye produkt bliver Deres ejendom, og det defekte produkt bliver Lenovos ejendom. De skal returnere det defekte produkt til Lenovo i den emballage, De har modtaget det nye produkt i. Forsendelsesomkostninger betales af Lenovo. Hvis De ikke benytter den emballage, det nye produkt blev leveret i, kan De holdes ansvarlig for skade på...
 • Page 30 Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite: http://www.lenovo.com/mx/es/servicios Importado por: Lenovo México S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, D.F., México C.P.
 • Page 31: Kapitel 4. (Crus)-Dele (Customer Replaceable Units)

  Begge typer CRU'er kan brugeren fjerne uden risici. Kunderne har ansvaret for at udskifte alle Self-service CRU'er. Optional-service CRU'er kan fjernes og installeres af kunder eller en Lenovo-servicetekniker i garantiperioden. Lenovo-desktopcomputere indeholder både Self-service CRU'er og Optional-service CRU'er.
 • Page 32 Du kan finde oplysninger om udskiftning af følgende CRU'er i Brugervejledning til serveren. The following table lists the CRU information for the following machine types: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 og 0441. Self-service CRU'er Optional-service CRU'er DIT-modul (Doctor Inside Technology) Forreste blæser (visse modeller) Harddisk...
 • Page 33: Kapitel 5. Bemærkninger

  Kapitel 5. Bemærkninger Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes.
 • Page 34: Oplysninger Om Yderligere Bemærkninger

  Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar. Alle ydelsesdata heri er beregnet i et kontrolleret miljø. Derfor kan resultater, som er opnået i andre miljøer, være meget forskellige. Nogle målinger er udført på...

This manual is also suitable for:

Thinkserver