Download Print this page

Juist Gebruik; Eerste Reiniging - Miele CSGP 1300 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en
geef ze door aan wie het product even-
tueel na u gebruikt.

Juist gebruik

De grillplaat is uitsluitend bestemd voor
gebruik in de toestellen CS 1312 en
CS 1322.
Gebruik de grillplaat enkel voor toepas-
singen die in deze gebruiksaanwijzing
vermeld staan.
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegelaten en kan gevaarlijk zijn. De fa-
brikant is niet verantwoordelijk voor
schade die wordt veroorzaakt door een
ander gebruik dan wat hier wordt ver-
meld of door foutieve bediening.

Eerste reiniging

Reinig de grillplaat voor het eerste ge-
bruik met een sponsdoek, wat handaf-
wasmiddel en warm water.
nl-BE
13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Miele CSGP 1300

  Related Content for Miele CSGP 1300

This manual is also suitable for:

Csgp 1400