Download Print this page

Tabela Grillowania - Miele CSGP 1300 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
pl-PL

Tabela grillowania

Czasy podane w tabeli stanowi¹ wartoœci orientacyjne i obowi¹zuj¹ dla poziomów
grillowania 9 - 12 na wstêpnie rozgrzanej p³ycie do grillowania. Czas grillowania
zale¿y od rodzaju, stopnia przyrz¹dzenia i gruboœci grillowanej potrawy.
Grillowana potrawa
Miêso i wêdliny
Kie³basa sma¿ona
Stek z polêdwicy
Kotleciki
Kurze udka
Kotlet jagniêcy
W¹tróbka
Sznycel z indyka
Szasz³yk
Sznycel
¯eberka
Stek T-Bone
Ryby / owoce morza
Pstr¹g
Garnele
Stek z ³ososia
Makrela
Stek z tuñczyka
70
Czas grillowania w minutach
6 - 8
4 - 10
12 - 16
16 - 18
4 - 8
3 - 6
8 - 10
14 - 18
8 - 12
15 - 25
10 - 20
12 - 16
2 - 4
10 - 12
10 - 12
6 - 8

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Miele CSGP 1300

This manual is also suitable for:

Csgp 1400