Download Print this page

De Vaatwasser Inruimen - Haier DW12-CBE6 IS Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

De vaatwasser inruimen

De vaatwasser inruimen
De vaatwasser inruimen
De vaatwasser inruimen
De vaatwasser inruimen
Alvorens de vaat in de vaatwasser te plaatsen, zo veel mogelijk
etensresten verwijderen om te voorkomen dat het filter verstopt
raakt, waardoor de prestatie afneemt.
Wanneer potten en pannen aangebakken voedsel hebben dat zeer
moeilijk te verwijderen is, raden wij aan deze te laten weken
alvorens ze in de vaatwasser te plaatsen. Dit zal de noodzaak voor
exra wasbeurten elimineren.
Trek de korf uit om de vaatwasser gemakkelijk in te ruimen.
Gebruik van de onderkorf
Gebruik van de onderkorf
Gebruik van de onderkorf
Gebruik van de onderkorf
Gebruik van de onderkorf
Wij raden aan moeilijk te reinigen voorwerpen in de onderkorf aan
te brengen: potten, pannen, deksels, schalen en kommen, als
getoond in nevenstaande afbeelding.
Schalen en deksels bij voorkeur aan de zijkant van de korf
aanbrengen om te voorkomen dat de draaiing van de bovenste
sproeiarm geblokkeerd wordt.
- Potten, schalen enz. altijd naar beneden gericht aanbrengen.
- Diepe kommen schuin aanbrengen zodat het water er uit kan
stromen.
- De onderkorf is voorzien van uitklapbare sectoren (zie Afb.A)
voor het plaatsen van grotere of meerdere pannen.
- Het bestekmandje kan worden verdubbeld (zie Afb.B) zodat
slechts één gedeelte wordt gebruikt wanneer er weinig bestek is.
Dit geeft extra ruimte voor potten en pannen. Het bestekmandje
kan tevens in de bovenkorf worden aangebracht.
- Bestek in het bestekmandje aanbrengen met de handgrepen naar
beneden; wanneer de korf zijmandjes heeft, de lepels individueel
aanbrengen in de desbetreffende uitsparingen. Met name lang
keukengerei horizontaal aanbrengen aan de voorzijde van de
bovenkorf.
Gebruik van de bovenkorf
Gebruik van de bovenkorf
Gebruik van de bovenkorf
Gebruik van de bovenkorf
Gebruik van de bovenkorf
De bovenkorf is bestemd voor breekbaarder en lichter vaatwerk,
zoals glazen, koffie- en theekoppen en schotels, alsmede borden,
kommetjes en ondiepe pannen (zolang ze niet te vuil zijn).
- Borden en kookgerei zo aanbrengen dat ze niet worden verplaatst
door de waterstraal.
Het is mogelijk de hoogte van de korf te regelen door te draaien
aan de handgrepen aan de zijkanten van de korf zelf (zie Afb.C).
Pas de hogere mand aan het hogere niveau. En dan hebt u meer
ruimte om di langere pannen en dienbladen in de bodemmand aan
te passen.
De etagère
De etagère
De etagère
De etagère
De etagère
Hoge glazen en glazen op een hoge voet niet tegen het servies
maar tegen de rand van de etagère laten leunen.
Glazen, kopjes en schoteltjes op de etagère zetten. U kunt de
etagère naar wens in- en uitklappen(zie Afb.D).
Messen-etagère
Messen-etagère
Messen-etagère
Messen-etagère
Messen-etagère
De klemmen van het messenrek die op de kant van de hoogste
mand zit, geeft aan u de vrijheid om de grote scherpe messen
afzonderlijk te wassen en zonder gevaar (zie Afb.E).
onderkorf
onderkorf
onderkorf
onderkorf
onderkorf
bovenkorf
bovenkorf
bovenkorf
bovenkorf
bovenkorf
lading voor 12 standaardcouverts
lading voor 12 standaardcouverts
lading voor 12 standaardcouverts
lading voor 12 standaardcouverts
lading voor 12 standaardcouverts
A1
A2
A4
fig.B
fig.B
fig.B
fig.B
fig.B
fig.D
fig.D
fig.D
fig.D
fig.D
.71.
.71.
.71.
.71.
.71.
Voor het gebruikt
Voor het gebruikt
Voor het gebruikt
Voor het gebruikt
Voor het gebruikt
Begin een wascyclus
Begin een wascyclus
Begin een wascyclus
Begin een wascyclus
Begin een wascyclus
Na de voltooiing van alle installatiestappen in de voorafgaande
paragrafen, zet het water aan tot de capaciteit, en dan doe de
deur van de afwasmachine gedeeltelijk open, en druk de ON-
OFF knop "A" op het controle paneel. Het indicatie licht "B"zal
dan lichten. Nu wordt het toestel klaar aangezet om
geprogrammeerd te worden.
Een wasbeurt aanzetten
Een wasbeurt aanzetten
Een wasbeurt aanzetten
Een wasbeurt aanzetten
Een wasbeurt aanzetten
Kies de gewenste cyclus door het drukken van de knop"G" van
de cyclusselectie. Elke keer als het gedrukt wordt, zal één van
de lichten "F" van de †indicatie licht zal in kniperend reageren .
Kies de wascyclus die voor het type van de vaat het meest
Geschikt is (raadpleegt de lijst van de wascyclus die in dit
handboek genoemd wordt, vooral wanneer u het toestel gebruikt
voor de eerste keer).
Doe de deur dicht en daarna begint het was beurt. Er kan niet
meer gewijzigd worden voor wat heeft ingesteld. En het licht "F"
gaat uit. Indien nodig, lees de gerechtigde paragraaf,
"Annuleering of wijziging van de cyclus tijdens de voortgang."
Aan het einde van de cyclus zal er zes akoestisch geluid zijn, en
A3
het indicatorlicht "F" zal uitgaan.
Schrapt of wijzigt de cyclus tijdens de voortgang
Schrapt of wijzigt de cyclus tijdens de voortgang
Schrapt of wijzigt de cyclus tijdens de voortgang
Schrapt of wijzigt de cyclus tijdens de voortgang
Schrapt of wijzigt de cyclus tijdens de voortgang
Premisse: Een cyclus die vooruitgaat slechts gewijzigd kan
worden als een korte tijd voorbijgegaan heeft. Anders kan het
reeds gebruikt zijn, en het toestel kan het waswater reeds
a f g e v o e r d h e b b e n . A l s h e t e r g e b e u r t , m o e t d e
schoonmaakmiddelsautomaat opnieuw gevuld worden. (zie de
fig.A
fig.A
fig.A
fig.A
fig.A
gerechtigde paragraaf, "Zeep aanbrengen")
Om de cyclus in uitvoering te onderbreken , doe de deuropen,
druk de knop"A" ON-OFF en volgt de instructies dat staat in het
paragraaf van "Begin een wascyclus", "Een wasbeurt aanzetten".
Zodra de cyclus geannuleerd is, zal de afwasmachine een kort
akoestisch geluid uitzenden en het relatieve indicatorlicht zal
uitgezet worden.
Om een nieuwe wascyclus te zetten, volg de instructies in de
gerechtigde paragraaf, "Een wasbeurt aanzetten".
Als u enkele vaat vergeten te laden hebt...
Als u enkele vaat vergeten te laden hebt...
Als u enkele vaat vergeten te laden hebt...
Als u enkele vaat vergeten te laden hebt...
Als u enkele vaat vergeten te laden hebt...
fig.C
fig.C
fig.C
fig.C
fig.C
De wascyclus kan onderbroken worden doordat de deur
aandachtig te openen (om bespuitend door heet water te
vermijden). Wanneer de deur opnieuw gesloten wordt, zal na 30
second wordt het procedure hervat en voortgezet.
Aan het eind van de wascyclus...
Aan het eind van de wascyclus...
Aan het eind van de wascyclus...
Aan het eind van de wascyclus...
Aan het eind van de wascyclus...
Het einde van de cyclus zal vermeld worden doordat zes
akoestisch signaal en op het zelfde moment het indicatie licht
"F" zal uit gaan. Doe de deur open, zet het toestel uit door het
drukken van de ON-OFF knop en draai de watervoorziening tot
fig.E
fig.E
fig.E
fig.E
fig.E
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
de capaciteit. Wacht een paar minuten alvorens de vaat te
verwijderen vermijden behandelend hen terwijl nog heet (wanneer
zij vatbaarder voor breuk zijn) en u krijgt het vaat dan betere
afgedroogd.
Uitstel van het start tijdstip
Uitstel van het start tijdstip
Uitstel van het start tijdstip
Uitstel van het start tijdstip
Uitstel van het start tijdstip
Doe de deur van de afwasmachine gedeeltelijk open. Indien de
"J" knop ingedrukt wordt (zie de "Het nauwkeurige overzicht C
het controle paneel"). De start tijd voor de vaat cyclus kan voor
2,4,6,8,10,12 uren uitgesteld worden. Elke keer als de knoop
gedrukt wordt, zal het licht "I" kniperen en geeft aan tot hoe laat
uitgesteld is.
Na het selecteren van de vertragingstijd kan de wascyclus
geplaatst worden, zoals die in de "Begin een wascyclus..."
verklaard wordt. Doet het deur dicht, en dan zal het uitstel
beginnen af te tellen. Tijdens deze periode zal het licht van
uitstelindicatie (I) aan blijven.
Na verloop van het uitsteld zal de indicatie licht uitgaan en de
cyclus zal beginnen.
Notitie:
Notitie:
Notitie:
Notitie:
Notitie:
a) Tussen het uitstel van start tijdstip,kan geen van de opstelling
gewijzigd worden.Indien nodig, drukt op ON-OFF. Knop "A" is
op het controle paneel te bevinden.
b) Als het deur tijdens de uitstel periode geopend wordt, zal de
klok de aftelprocedure tegenhouden. Het zal opnieuw beginnen
wanneer het deur weer dicht is.
Als u op de knop "G" drukt, zal de wasautomaat eerst
Als u op de knop "G" drukt, zal de wasautomaat eerst
Als u op de knop "G" drukt, zal de wasautomaat eerst
Als u op de knop "G" drukt, zal de wasautomaat eerst
Als u op de knop "G" drukt, zal de wasautomaat eerst
het water afpompen.
het water afpompen.
het water afpompen.
het water afpompen.
het water afpompen.
De knopen van de aanpassing van de cyclus van de vaat
De knopen van de aanpassing van de cyclus van de vaat
De knopen van de aanpassing van de cyclus van de vaat
De knopen van de aanpassing van de cyclus van de vaat
De knopen van de aanpassing van de cyclus van de vaat
De knopvan "3 in 1"
De knopvan "3 in 1"
De knopvan "3 in 1"
De knopvan "3 in 1"
De knopvan "3 in 1"
Deze drukknop (zie "Controolpaneel", letter "C C C C C ") is geschikt voor
de gebruiker die het "3 in 1" afwasmiddel wil gebruiken.
Als u "3-in-1" combinatieproducten gebruikt, worden de
indicatielampjes voor het spoelglansmiddel en het zout overbodig.
Het is daarom aan te bevelen om het spoelglansmiddelafgifte uit
te schakelen. Houdt u er rekening mee dat niet alle vaatwassers
over deze functie beschikken. Kies de laagst mogelijke instelling
voor de waterhardheid.
Als u besluit om weer over te gaan op standaard afwasmiddel,
raden wij u het volgende aan:
1. Vul zowel het zout- als het spoelglansmiddelreservoir.
2. Stel de waterhardheid in op de hoogste instelling en laat de
vaatwasser drie keer leeg lopen op een normaal programma.
3. Stel de waterhardheid opnieuw in conform de waterhardheid
in uw regio (zie handleiding).
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Plaats de tabletten niet in de kuip of in het bestekmandje
aangezien het afwasresultaat dan slechter uitvalt. De tabletten
dienen in het afwasmiddelreservoir te worden geplaatst.
.72.
.72.
.72.
.72.
.72.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier DW12-CBE6 IS

This manual is also suitable for:

Dw12-cbe6 i