Download Print this page

Haier DW12-CBE6 IS Manual page 35

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Veiligheid is een goede gewoonte om te ontwikkelen
BELANGRIJK
Lees de aanwijzingen in deze handleiding goed door, aangezien
ze belangrijke informatie bevatten die noodzakelijk is voor een veilige
en correcte installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:
- 73/23/EEG dd. 19 februari 1973 (Laagspanning) en
daaropvolgende wijzigingen;
- 89/336/EEG dd. 3 mei 1989 (Elektromagnetische
Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen.
- Het verpakkingsmateriaal voorzichtig verwijderen.
- Controleer nadat de verpakking is verwijderd dat het apparaat
niet beschadigd is. Bij twijfeI contact opnemen met een
bevoegde deskundige.
- De vaatwasser mag alleen worden gebruikt door volwassenen
voor het afwassen van vaatwerk en keukengerei.
- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen
of zwakbegaafden zonder toezicht.
- Er op toezien dat jonge kinderen niet met de machine spelen.
- Zeep en dergelijke buiten bereik van kinderen houden; zorg er
tevens voor dat ze niet in de buurt van de vaatwasser kunnen
komen wanneer deze open staat.
- Dit apparaat niet buitenshuis installeren, zelfs niet wanneer de
ruimte waar ze geÏnstalleerd wordt overkapt is; het is tevens
gevaarlijk om de vaatwasser bloot te stellen aan regen en
natuurelementen.
- Het verwarmingselement niet aanraken gedurende of na een
wascyclus.
Detailopname (bedieningspaneel)
F
E
D
G
A A A A A
Knop ON-OFF
Knop ON-OFF
Knop ON-OFF
Knop ON-OFF
Knop ON-OFF
ON-OFF Controlelampje
ON-OFF Controlelampje
ON-OFF Controlelampje
ON-OFF Controlelampje
ON-OFF Controlelampje
B B B B B
"3 in 1" Knop
"3 in 1" Knop
"3 in 1" Knop
"3 in 1" Knop
"3 in 1" Knop
C C C C C
D D D D D
Glansspoelmiddelniveau Laag Controlelampje
Glansspoelmiddelniveau Laag Controlelampje
Glansspoelmiddelniveau Laag Controlelampje
Glansspoelmiddelniveau Laag Controlelampje
Glansspoelmiddelniveau Laag Controlelampje
Zoutniveau Laag Controlelampje
Zoutniveau Laag Controlelampje
E E E E E
Zoutniveau Laag Controlelampje
Zoutniveau Laag Controlelampje
Zoutniveau Laag Controlelampje
- Niet op de deur leunen of zitten wanneer deze open staat
aangezien hierdoor de vaatwasser kan kantelen.
- Wanneer het apparaat niet werkt, de watertoevoer dichtdraaien
en de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens het
onderdeel, "Problemen oplossen" raadplegen. Wanneer u het
probleem niet op kunt lossen, contact opnemen met een
servicecentrum.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd
onderhoudspersoneel.
- Apparaten die niet meer gebruikt worden moeten buiten bedrijf
gesteld worden door het netsnoer af te koppelen en de
deurvergrendeling te verwijderen.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen
door een speciaal snoer of assemblage verkrijgbaar bij de
fabrikant of servicedealer.
- Na installatie moet de stekker bereikbaar zijn.
- Fundamentele regels bij het gebruik van het apparaat:
* Raak de vaatwasser nooit aan op blote voeten of met natte
handen of voeten;
* Wij raden het gebruik van verlengsnoeren en stekkerblokken af;
* Gedurende de installatie, het netsnoer niet overmatig of gevaarlijk
buigen of platdrukken;
* Wanneer het apparaat niet goed werkt of onderhoud moet worden
uitgevoerd, de stroom naar het apparaat afsluiten.
Om de EFFICIENCY en VEILIGHEID van dit apparaat te behouden,
raden wij aan:
- alleen met door de fabrikant erkende Servicecentra contact op te
nemen.
- reparatie met niet originele onderdelen te weigeren.
C
B
H
I
J
F F F F F
Controlelampje Programma's
Controlelampje Programma's
Controlelampje Programma's
Controlelampje Programma's
Controlelampje Programma's
Programmaknop
Programmaknop
Programmaknop
G G G G G
Programmaknop
Programmaknop
H H H H H
Controlelampje "3 in 1"
Controlelampje "3 in 1"
Controlelampje "3 in 1"
Controlelampje "3 in 1"
Controlelampje "3 in 1"
I I I I I
Het indicatorlicht Van De Vertraging
Het indicatorlicht Van De Vertraging
Het indicatorlicht Van De Vertraging
Het indicatorlicht Van De Vertraging
Het indicatorlicht Van De Vertraging
Keuzeknop Delay
Keuzeknop Delay
Keuzeknop Delay
Keuzeknop Delay
Keuzeknop Delay
J J J J J
.67.
Detailopname (Binnenzijde)
Detailopname (Binnenzijde)
Detailopname (Binnenzijde)
Detailopname (Binnenzijde)
Detailopname (Binnenzijde)
L
K
J
I
H
A A A A A
Het koppenrek
Het koppenrek
Het koppenrek
Het koppenrek
Het koppenrek
B
B
B
B
B
Bovenkorf
Bovenkorf
Bovenkorf
Bovenkorf
Bovenkorf
C
C
C
C
C
Korfhoogte afstelling
Korfhoogte afstelling
Korfhoogte afstelling
Korfhoogte afstelling
Korfhoogte afstelling
D
D
D
D
D
Bovenste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
E
E
E
E
E
Onderkorf
Onderkorf
Onderkorf
Onderkorf
Onderkorf
F
F
F
F
F
Onderste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Onderste sproeiarm
A
Technische kenmerken
Breedte
Diepte
Hoogte
Capaciteit
Druk leidingwater
Stroomspanning
Totaal energieverbruik
NL
NL
A
B
C
D
E
F
G
G Afwasfilter
G Afwasfilter
G Afwasfilter
G Afwasfilter
G Afwasfilter
H Zeep- en glansspoelmiddel-dispenser
H Zeep- en glansspoelmiddel-dispenser
H Zeep- en glansspoelmiddel-dispenser
H Zeep- en glansspoelmiddel-dispenser
H Zeep- en glansspoelmiddel-dispenser
I
I
Dop zoutreservoir
Dop zoutreservoir
I
I
I
Dop zoutreservoir
Dop zoutreservoir
Dop zoutreservoir
J J J J J De mand voor het tafelzilver
De mand voor het tafelzilver
De mand voor het tafelzilver
De mand voor het tafelzilver
De mand voor het tafelzilver
K Messen-etagère
K Messen-etagère
K Messen-etagère
K Messen-etagère
K Messen-etagère
L Derde sproeier
L Derde sproeier
L Derde sproeier
L Derde sproeier
L Derde sproeier
60 cm
60 cm
85 cm
12 standaardcouverts
0.03-0.6MPa
220-240V~ 50Hz
1950W
.68.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier DW12-CBE6 IS

This manual is also suitable for:

Dw12-cbe6 i