Download Print this page

Tips Voor Energiebesparing; De Zorg Voor Uw Vaatwasser - Haier DW12-CBE6 IS Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wasprogrammatabel
Wasprogrammatabel
Wasprogrammatabel
Wasprogrammatabel
Wasprogrammatabel
Waspro-
Wasprogrammakeuze
gramma
Informatie
Zeer vuile borden, schalen
en pannen. (niet gebruiken
met breekbare voorwerpen)
Krachtig
programma
N o r m a a l v u i l e b o r d e n ,
s c h a l e n e n p a n n e n .
S t a n d a a r d d a g e l i j k s
Normale afwas
wasprogramma.
Normaal vuil vaatwerk en
p a n n e n
z o n d e r
Gereduceerde
opgedroogde etensresten.
afwas
(IEC-EN50242)
Economisch, snel programma
te gebruiken voor voorwerpen
die ge- voelig zijn voor hoge
temperaturen. Inschakelen
Glaswerk
o n m i d d e l l i j k n a d a t h e t
vaatwerk is gebruikt.
Economische, snelle cyclus
d i e a a n n i e t z e e r v u i l e
schotels moet gebruikt
worden nadat ze gebruikt
Snelle vaat
worden. Geen drogende
cyclus alstublieft.
Korte, koude voorspoeling
om te voorkomen dat
etens resten vastdrogen
Weken
op de borden.
Vaat die normaal gewassen
en gedroogd moet worden
Verwarmen
wassen
B e s c h r i j v i n g
v a n
Zeep
Wasprogramma
Voorspoelen met heet water.
Uitgebreid wassen op 70 C.
30g
Spoelen met koud water.
Spoelen met heet water.
Drogen.
2 Koude vorwas.
Uitgebreid wassen op 55 C.
30g
Spoelen met koud water.
Spoelen met heet water.
Drogen.
Voorspoelen met koud water.
Uitgebreid wassen op 50 C.
5g+25g
Spoelen met koud water.
Spoelen met heet water.
Drogen.
Wassen op 60 C.
Spoeling moet met warm wa-
15g
ter gebruikt worden.
Warme spoeling.
Drogen.
Korte was 40 C.
15g
Koude spoeling.
Korte, koude voorspoeling om
te voorkomen dat etens resten
vastdrogen op de borden.
Verwarmen wassen.
.73.
.73.
.73.
.73.
.73.

Tips voor energiebesparing

Tips voor energiebesparing
Tips voor energiebesparing
Tips voor energiebesparing
Tips voor energiebesparing
- Het is belangrijk te trachten de vaatwasser alleen te laten draaien
wanneer ze helemaal vol is om stroom te besparen. Om te
voorkomen dat geurtjes worden gevormd en eten aan de borden
vastdroogt, kunt u het programma Koud voorspoelen gebruiken.
Glanssp-
- Kies het juiste wasprogramma: de keuze is afhankelijk van het
oelmiddel
type vaatwerk en keukengerei dat wordt gewassen en hoe vuil
het is.

De zorg voor uw vaatwasser

De zorg voor uw vaatwasser
De zorg voor uw vaatwasser
De zorg voor uw vaatwasser
De zorg voor uw vaatwasser
Na elke wasbeurt
Na elke wasbeurt
Na elke wasbeurt
Na elke wasbeurt
Na elke wasbeurt
Na elke wasbeurt, de watertoevoer naar het apparaat dichtzetten
en de deur iets open laten staan zodat vocht en geurtjes niet
worden opgesloten.
Stekker verwijderen
Stekker verwijderen
Stekker verwijderen
Stekker verwijderen
Stekker verwijderen
Alvorens reiniging of onderhoud uit te voeren, altijd de stekker
uit het stopcontact nemen. Neem nooit risico's.
Geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen
Geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen
Geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen
Geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen
Geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen
Om de buitenzijde en rubberen onderdelen van de vaatwasser
te reinigen, geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen
gebruiken. Gebruik een vaatdoekje en een warm sopje.
(5)
Om vlekken en dergelijke van het oppervlak van het interieur te
verwijderen, een doekje bevochtigd met water en wat witte azijn,
of een schoonmaakmiddel specifiek voor vaatwassers gebruiken.
Reiniging en speciaal onderhoud
Reiniging en speciaal onderhoud
Reiniging en speciaal onderhoud
Reiniging en speciaal onderhoud
Reiniging en speciaal onderhoud
Filterassemblage
Filterassemblage
Filterassemblage
Filterassemblage
Filterassemblage
Voor de beste prestatie en resultaat, moet de filterassemblage
worden gereinigd.
De filter verwijdert efficient etensresten uit het waswater, zodat
het water tijdens het wasprogramma gerecirculeerd kan worden.
Het is om deze reden dan ook aan te raden om grotere
etensresten die in de filter vastzitten na elke wasbeurt te
verwijderen door de halfronde filter en beker "A" onder stromend
water af te spoelen. Om de filterassemblage te verwijderen, de
handgreep omhoog trekken. De complete filterassemblage
(bestaande uit de halfronde filter "A" en fijnmazige filter "B")
minstens eenmaal per maand reinigen. De filter en fijnmazige
filter met een borstel reinigen. Vervolgens de filter weer in elkaar
zetten als getoond in de onderstaande afbeeldingen en de
volledige assemblage weer in de vaatwasser aanbrengen en goed
naar beneden aandrukken.
De vaatwasser nooit zonder de filters gebruiken. Het onjuist
aanbrengen van de filters kan de prestatie van de vaatwasser
verminderen en vaatwerk en keukengerei beschadigen.
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
- Gebruik de juiste hoeveelheid zeep: wanneer te veel zeep wordt
gebruikt, zal dit niet resulteren in schonere borden, maar wel
een grotere negatieve invloed hebben op het milieu.
- Het heeft geen nut borden, pannen en kookgerei af te spoelen
alvorens ze in de vaatwasser te plaatsen.
Het apparaat verplaatsen
Het apparaat verplaatsen
Het apparaat verplaatsen
Het apparaat verplaatsen
Het apparaat verplaatsen
Wanneer het apparaat moet worden verplaatst, trachten dit in
verticale positie te houden. Indien absoluut noodzakelijk, dan kan
het apparaat op de achterzijde gelegd worden.
Afdichtingen
Afdichtingen
Afdichtingen
Afdichtingen
Afdichtingen
Een van de oorzaken dat geuren in de vaatwasser gevormd worden
zijn voedselresten die beklemd raken in de afdichtingen. Periodiek
reinigen met een spons zal dit voorkomen.
Wanneer u op vakantie gaat
Wanneer u op vakantie gaat
Wanneer u op vakantie gaat
Wanneer u op vakantie gaat
Wanneer u op vakantie gaat
Wanneer u op vakantie gaat, raden wij u aan een wasprogramma
te draaien terwijl de vaatwasser leeg is en vervolgens de stekker
uit het stopcontact te nemen, de watertoevoer dicht te zetten en
de deur op een kiertje te laten. Hierdoor zullen de afdichtingen
langer mee gaan en worden er geen nare geuren gevormd in de
vaatwasser.
De sproeiarmen reinigen
De sproeiarmen reinigen
De sproeiarmen reinigen
De sproeiarmen reinigen
De sproeiarmen reinigen
Het kan voorkomen dat etensresten vast komen te zitten op de
sproeiarmen en daardoor de openingen blokkeren (zie
"Detailopname [binnenzijde]", letters D-F ). De sproeiarmen
periodiek nakijken en indien nodig reinigen.
A A A A A
B B B B B
Het schoonmaken van de filter van de waterinham
Het schoonmaken van de filter van de waterinham
Het schoonmaken van de filter van de waterinham
Het schoonmaken van de filter van de waterinham
Het schoonmaken van de filter van de waterinham
Gelieve te maken periodiek de filter van de waterinham die op
de afzet van de watervoorzieningskraan gevestigd wordt schoon.
Schroef het einde van de watervoorzieningsslang los na het
uitzetten van de waterkraan. Verwijder de filter en maak het
zorgvuldig onder lopend water schoon. Dan komt de filter op zijn
plaats terug, en haalt u de watervoorzieningsslang terug aan.
.74.
.74.
.74.
.74.
.74.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier DW12-CBE6 IS

This manual is also suitable for:

Dw12-cbe6 i