Technische Gegevens - AEG EZ 5501 User Manual

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Nederlands
8
Opmerking:
Zodra de druk op de borstelkop afneemt zal het ap-
paraat zichzelf uitschakelen.
• Beweeg de kop langzaam van tand naar tand.
• Begin aan de buitenkant, ga dan naar de binnenkant
en borstel uiteindelijk het kauwoppervlak.
Opmerking:
Een lichte bloeding van uw tandvlees kan optreden
wanneer u deze borstel de eerste keer gebruikt.
U dient een tandarts te raadplegen wanneer dit
langer dan twee weken aanhoudt.
Vervang de borstelkop ongeveer elke 2 maanden.
Continue gebruik
• Houd de ON/OFF schakelaar gedurende 2 seconden
ingedrukt om het apparaat continue in te schakelen.
Borsteltijd
De aanbevolen borsteltijd is 2 minuten.
• Na deze periode zal de TIMER het apparaat uit scha-
kelen.
Stand-by modus
• Zolang als het oranje indicatorlicht brandt is de
tandenborstel klaar voor gebruik.
• gebruik de ON/OFF schakelaar om het apparaat uit te
schakelen.
• Het indicatorlicht gaat uit.
Opmerking:
De tandenborstel schakelt zichzelf automatisch uit
nadat het gedurende 15 seconden niet is gebruikt.
Reinigen
Gebruik nooit scherpe of schurende reinigingsproduc-
ten.
• Verwijder de borstel van het handvat.
• Reinig de handgreep met een vochtige doek en de
borstels onder stromend water.

Technische gegevens

Model:
Voedingsspanning:
Energieverbruik:
Oplaadstation:
Netto gewicht:
Batterij:
Dit apparaat voldoet aan alle betreff ende CE-richtlijnen
en is vervaardigd volgens de nieuwste veiligheidsbepa-
lingen.
Onderworpen aan technische aanpassingen.
EZ 5501
230 V, 50Hz
1 Watt
IPX 7, beschermingsklasse II
0,22 kg
2.4 V DC, NI MH
Afvoeren van de batterij
Dit product bevat een nikkel-metaalhydride
batterij.
Wanneer dit product het einde van de ge-
bruiksduur heeft bereikt dient u de volgende
instructies te volgen:
Waarschuwing:
Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval
worden gegooid!
Als een consument wordt u geacht gebruikte bat-
terijen te retourneren.
• De batterij moet worden verwijderd uit het apparaat.
Raadpleeg indien nodig uw onderhoudsdienst.
• Plaats de tandenborstel in het oplaadstation en draai
dan het handvat met de wijzers van de klok mee. Het
bodemdeksel zal loskomen.
• U kunt nu de batterij uit de behuizing halen. Gebruik
een tang indien nodig .
• U kunt batterijen kosteloos inleveren waar u ze had
aangeschaft.
• Neem contact op met uw lokale overheid voor infor-
matie over afvalscheiding of -inzameling.
Bescherming van het milieu
Wanneer dit product het einde van de
gebruiksduur heeft bereikt mag het niet bij
het huishoudelijk afval worden gegooid.
Breng het naar een afvalinzamelingstation
zodat het kan worden gerecycled. Dit draagt
bij aan het beschermen van ons milieu.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents