AEG EZ 5501 User Manual page 24

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Magyar
26
Biztonsági tudnivalók
A termék használata előtt gondosan tanulmányozza
át ezt a használati útmutatót. Ha a terméket harmadik
személynek átadja, a használati útmutatóval együtt
adja.
• Ez a készülék felnőtteknek, fogmosásra és szájápolás-
ra készült.
• 7 évesnél idősebb gyermekek felnőtt felügyelete
mellett használhatják.
• Csak magáncélra és rendeltetésszerűen használja.
• Rendszeresen vizsgálja át a készüléket és a tápkábelt,
nincs-e rajtuk sérülés.
• Ha a készülék működés közben leáll vagy megsérül,
kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
• Ne próbálja sajátkezűleg javítani. A javítást megbízott
szakemberrel végeztesse.
• Csak eredeti tartozékot használjon.
Gyermekek és fogyatékos személyek
• Gyermekei biztonsága érdkében tartson tőlük távol
minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, dobo-
zok, polisztirol stb.).
Figyelmeztetés:
Ne engedjen gyermekeket a műanyagfóliával
játszani. Fulladás veszélye áll fenn!
3 évesnél fi atalabb gyermekek nem használ-
hatják ezt a készüléket, mert könnyen lenyel-
hetik a róla letöredező kisebb részeket.
• Ezt a készüléket csökkent fi zikai, érzékelő vagy
mentális képességű személyek (és a gyermekek is)
csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős
személy számukra felügyeletet biztosít vagy kioktatja
őket a készülék használatára. Gyermekek részére
felügyeletet kell biztosítani, hogy a készülékkel ne
játszhassanak.
A készülék részei
1 Fogkefe
3 Töltés- és működésjelző
fény
5 Burkolat fogkefetároló
rekesszel
2 ON/OFF (BE/KI)
kapcsoló
4 Töltőaljzat
Használati útmutató
Falra szerelés
A tartóaljzatot fel is szerelheti a falra. Ügyeljen viszont
arra, hogy legyen a közelben konnektor.
• Mérje meg a bemélyedések közti távolságot a hát-
oldalon és ugyanilyen távolságra fúrjon lyukakat a
horgonyoknak.
Figyelem:
Idejekorán gondoskodjon arról, hogy a falban futó
vezetékek ne sérüljenek!
Csatlakoztatás az elektromos hálózatra
Csatlakoztassa a dugaszt földelt, szabályosan szerelt,
230 V / 50 Hz-es konnektorra.
Töltés
• Helyezze a nyelet a tartóaljzatba.
• A piros töltés-/működésjelzőfény jelzi, ha a készülék
töltés alatt van.
• A feltöltés kb. 14 órát vesz igénybe.
• Amint az akkumulátor fel van töltve, a töltés-/mű-
ködésjelző fény zöldre vált. Ekkor húzza ki a töltőt a
konnektorból.
Megjegyzés:
Ha a fogkefe túl erőtlenül működik vagy használat
közben leáll, fel kell tölteni az akkumulátort.
Fontos tudnivaló a felhasználó számára:
A fogkefe nem indul be azonnal az ON/OFF (BE/KI)
kapcsoló lenyomásakor. Ugyanekkor érzékelnie kell a
fogra gyakorolt nyomást is.
A fogkefe használata
• A kefét fi noman balra nyomva tegye rá a mozgató-
rúdra.
• A kefét addig forgassa az óramutató járásával ellen-
tétes irányba, amíg a helyén nem rögzítődik.
Megjegyzés:
A kefe sörtéinek a kapcsoló irányába kell mutatni-
uk.
A keféken különböző színű gyűrűk vannak, hogy
meg lehessen őket egymástól megkülönböztetni.
• Öblítse ki a száját, mielőtt fogait a kefével tisztítja.
• Nedvesítse meg a kefe fejét és tegyen rá fogkrémet.
• A kapcsolóval (2) kapcsolja be a készüléket, és érintse
a kefe fejét a fogához. A narancsszínű jelző világít.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents