AEG EZ 5501 User Manual page 16

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Українська
18
Примітка:
Коли тиск на голівку щітки зменшується, щітка вимикається.
Обережно пересувайте голівку щітки від зуба до зуба.
Починайте очищення із зовнішньої поверхні, потім
переходьте до внутрішньої поверхні, та наприкінці
очищуйте жувальну поверхню зубів.
Примітка:
Після першого використання Ви можете відчути не-
значну кровотечу ясен.
Однак Ви повинні відвідати стоматолога, якщо цей
стан триватиме більше 2 тижнів.
Замініть голівку щітки приблизно через 2 місяці.
Постійна робота
Утримуйте перемикач Вкл./Викл (ON/OFF). протягом
приблизно 2 секунд, щоб перейти до режиму постійної
роботи.
Час очищення
Рекомендований час очищення становить 2 хвилини.
Після цього ТАЙМЕР вимкне пристрій.
Режим очікування
Зубна щітка готова до використання, коли горить
оранжевий індикатор.
Скористайтесь перемикачем Вкл./Викл. (ON/OFF), щоб
повністю вимкнути пристрій.
Індикатор гасне.
Примітка:
Зубна щітка автоматично вимикається, якщо вона не
використовується протягом приблизно 15 секунд.
Очищення
Ніколи не використовуйте гострі предмети та абразивні
миючі засоби.
Зніміть насадку-щітку з ручки.
Очищуйте ручку вологою ганчіркою, а щетину - під про-
точною водою.
Характеристики
Модель:
Електроживлення:
Споживана потужність:
Підставка для зарядки:
Вага без упаковки:
Батарея:
Цей пристрій відповідає всім відповідним директивам
Ради Європи та сконструйований згідно з останніми по-
ложеннями з техніки безпеки.
Підлягає технічним модифікаціям.
EZ 5501
230 В, 50Гц
1 Ват
IPX 7, клас захисту II
0,22 кг
2,4 В DC, NI MH
Утилізація батареї
Ваш продукт містить нікель-металогідридний
акумулятор.
Коли термін служби Вашого пристрою закін-
чився, виконайте наступні інструкції:
Застереження:
Батареї не можна викидати разом зі звичайним по-
бутовим сміттям!
Як споживач Ви юридично зобов'язані повернути
використані батареї.
Необхідно витягнути батарею з пристрою. За необхід-
ності зверніться до нашого сервісного центру.
Встановіть зубну щітку в підставку для зарядки та
поверніть ручку за годинниковою стрілкою. Відкриється
нижня кришка.
Ви зможете витягнути батарею із корпусу. За необхід-
ності скористайтесь плоскогубцями.
Ви можете утилізувати Вашу стару батарею безкоштов-
но в місці її покупки.
Зверніться до місцевих органів влади для отримання
інформації щодо загальних центрів збирання відпра-
цьованого обладнання.
Захист навколишнього середовища
Коли закінчився термін служби пристрою, не
викидайте його разом зі звичайним побутовим
сміттям. Віддайте його в офіційний центр
збирання для переробки. Це допоможе
зберегти навколишнє середовище.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents