AEG EZ 5501 User Manual page 21

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Utylizacja baterii
Ten produkt zawiera akumulator (baterię)
niklowo-wodorkowy (NI MH).
Po zakończeniu użytkowania urządzenia,
postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Przestroga:
Baterii nie wolno wyrzucać razem z normalnymi
odpadami z gospodarstw domowych!
Jako konsumenci jesteście Państwo prawnie zobo-
wiązani do zwrotu zużytych baterii.
• Baterię należy wyjąć z urządzenia. W razie potrzeby
skorzystaj z pomocy w naszym punkcie serwisowym.
• Umieść szczoteczkę w podstawce do ładowania i
przekręć rączkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Osłona spodu odłączy się.
• Następnie można wyciągnąć akumulator z obudowy.
W razie potrzeby użyj kombinerek.
• Stare baterie można oddać bezpłatnie w miejscu
zakupu urządzenia.
• Aby uzyskać informacje o publicznych punktach
zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami.
Ochrona środowiska
W momencie zakończenia użytkowania
urządzenia, nie wyrzucaj go razem z
normalnymi odpadami z gospodarstw
domowych. Zanieś urządzenie do wyznaczo-
nego punktu zbiórki opadów w celu jego
ponownego przetworzenia. W ten sposób
przyczynisz się do ochrony środowiska.
Polski
23

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents