Technické Údaje - AEG EZ 5501 User Manual

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Poznámka:
Jakmile přestanete tlačit na hlavu kartáčku, kartáček se
automaticky vypne.
• Opatrně začněte s čištěním jednotlivých zubů.
• Začněte na vnějších zubech a postupně postupujte
dovnitř ústní dutiny.
Poznámka:
Při prvním použití kartáčku se může stát, že dásně
začnou nepatrně krvácet.
Pokud krvácení trvá déle než dva týdny, doporuču-
jeme navštívit vašeho zubního lékaře.
Nástavec kartáčku vyměňujte každé dva měsíce.
Nepřetržité používání
• Pokud si přejete aktivovat nepřetržitý režim používání
kartáčku, stiskněte a podržte vypínač ON/OFF (Za-
pnout/vypnout) stisknutý po dobu asi 2 sekund.
Čas čištění zubů
Doporučujme čistit zuby po dobu asi dvou minut.
• Po uplynutí této doby, časovač kartáček automaticky
vypne.
Vyčkávací režim standby
• Kartáček je nyní připraven k použití. Můžete jej
používat tak dlouho, dokud oranžová dioda svítí.
• Vypínačem ON/OFF (Zapnout/vypnout), můžete
kartáček zcela vypnout.
• Indikační dioda přestane svítit.
Poznámka:
Pokud kartáček nepoužíváte po dobu asi 15 sekund,
dojde k automatickému vypnutí.
Čištění
Nikdy nepoužívejte ostré nebo abrazivní předměty
k čištění kartáčku.
• Vyjměte nástavce ze stojánku.
• Rukojeť kartáčku čistěte měkkým navlhčeným hadří-
kem a štětinky opláchněte pod tekoucí vodou.
Technické údaje
Model:
Napájení:
Příkon:
Nabíjecí stojánek:
Čistá hmotnost:
Akumulátor:
Zařízení splňuje všechny normy a nařízení CE a je vyro-
beno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.
Změna technických parametrů vyhrazena.
EZ 5501
230 V, 50Hz
1 Watt
IPX 7, Třída ochrany II
0,22 kg
2.4 V DC, NI MH
Likvidace akumulátoru
Kartáček je napájen nikl-metalovým
akumulátorem.
Pokud je nutno kartáček zlikvidovat, postu-
pujte následovně:
Upozornění:
Akumulátory nesmí být vhazovány do běžného
domácího odpadu!
Jako uživatelé výrobku jste povinni akumulátory
odevzdat do příslušného sběrného centra.
• Vyjměte akumulátor z kartáčku. Pokud je to nutné,
obraťte se na servisní středisko.
• Zasuňte kartáček do nabíjecího stojánku a pootočte
jím doprava. Dojde k uvolnění spodního krytu.
• Nyní můžete vyjmout baterii z kartáčku ven. Pokud je
to nutné, použijte kleště.
• Použité akumulátory můžete bezplatně odevzdat
v místě zakoupení zařízení.
• Pokud máte dotazy týkající se adres sběrných center,
obraťte se na místní orgány.
Ochrana životního prostředí
Nevhazujte výrobek po skončení jeho
životnosti do běžného domácího odpadu.
Odevzdejte výrobek do sběrného centra pro
další zpracování. Chráníte tak životní
prostředí.
Česky
25

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents