AEG EZ 5501 User Manual page 5

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Veiligheidsinstructies
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit
product gaat gebruiken. Indien u het apparaat aan ie-
mand anders geeft, geef dan ook deze handleiding mee.
• Dit apparaat is bedoeld voor het reinigen van het
gebit en de mondholte van volwassenen.
• Kinderen vanaf 7 jaar mogen dit apparaat gebruiken
zonder toezicht van volwassenen.
• Gebruik dit apparaat alleen privé en voor de doelein-
den waarvoor het ontworpen is.
• Controleer regelmatig of het apparaat en het elektri-
citeitsnoer geen beschadigingen vertonen.
• Indien het apparaat niet meer werkt of beschadigd
is, schakel het dan uit en verwijder de stekker uit het
wandcontact.
• Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem
contact op met een geautoriseerde onderhouds-
dienst.
• Gebruik alleen originele onderdelen.
Kinderen en licht gehandicapte personen
• Denk om de veiligheid van uw kinderen en houd het
verpakkingsmateriaal (plastic zakken, dozen, polysty-
reen, enz.) buiten hun bereik.
Waarschuwing:
Laat kleine kinderen niet spelen met plasticfolie. Dit
kan leiden tot verstikking!
Dit apparaat is niet bedoeld voor kinderen
beneden de 3 jaar omdat kleine onderdelen
af kunnen breken en ingeslikt kunnen worden.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door perso-
nen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuig-
lijke of geestelijke handicap, of met een gebrek aan
kennis en ervaring, tenzij deze personen het apparaat
onder toezicht gebruiken of als deze personen door
iemand, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is,
betreff ende het gebruik van het apparaat geïnstru-
eerd zijn. Op kinderen dient toezicht gehouden te
worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het
apparaat spelen.
Onderdelenoverzicht
1 Tandenborstel
3 Oplaad en
indicatorlicht
5 Behuizing met
opslagvak voor
tandenborstels
2 ON/OFF schakelaar
4 Oplaadstation
Gebruiksaanwijzing
Wandbevestiging
U kunt het laadstation aan een muur bevestigen. Denk
erom dat er een wandcontact nabij dient te zijn.
• Meet de afstand tussen de inkepingen aan de ach-
terkant en boor twee gaten voor de pluggen op deze
afstand van elkaar in de muur.
Attentie:
Denk erom dat u de bedrading in de muur niet
beschadigd!
Elektrische aansluiting
Steek de stekker in een geaard 230 V, 50 Hz wandcon-
tact dat volgens de regels is geplaatst.
Opladen
• Plaats de tandenborstel in het laadstation.
• Het opladen wordt aangeduid met het rode oplaad-
/indicatorlicht.
• Het opladen duurt ongeveer 14 uur.
• Wanneer de batterij is opgeladen zal het oplaad-/in-
dicatorlicht groen worden. Haal dan de stekker van
het oplaadstation uit het wandcontact.
Opmerking:
De oplaadbare batterij moet worden opgeladen als de
tandenborstel niet genoeg vermogen heeft of stopt
gedurende het gebruik.
Belangrijke gebruiksinformatie:
De tandenborstel start niet meteen wanneer u op de
ON/OFF schakelaar drukt. Er moet eerst druk worden
uitgedrukt op de borstelkop.
Gebruik van de tandenborstel
• Plaats de borstel op de as door deze rustig naar links
te bewegen.
• Draai de borstel tegen de klok in totdat het vastklikt.
Opmerking:
De borstel dient te wijzen naar de schakelaar.
De borstels hebben gekleurde ringen waardoor deze
te onderscheiden zijn.
• Spoel uw mond voordat u uw tanden gaat borstelen.
• Maak de kop van de tandenborstel nat en breng
tandpasta aan.
• Gebruik de schakelaar (2) om het apparaat in te
schakelen en houd de tandenborstel tegen uw gebit
aan. Het oranje indicatorlicht gaat branden.
Nederlands
7

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents