AEG EZ 5501 User Manual page 25

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Megjegyzés:
Amint a kefe fejét nem terheli nyomás, a fogkefe
kikapcsol.
• A kefe fejét óvatosan mozgassa fogról fogra.
• A fogak külső oldalán kezdje, majd térjen át a belső
felületükre, végül pedig a rágófelületekre.
Megjegyzés:
Az első használat alkalmával előfordulhat, hogy az
ínyénél enyhe vérzést észlel.
Ha ez két hétnél tovább tart, keressen fel egy
fogorvost.
A kefefejet kb. kéthavonta cserélje.
Folyamatos működtetés
• Az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót kb. 2 másodpercig
lenyomva a készüléket folyamatos működésre kap-
csolhatja.
Fogkefehasználat időtartama
A fogkefehasználat ajánlott időtartama 2 perc.
• Ezután a TIMER (IDŐZÍTŐ) ki fogja kapcsolni a készü-
léket.
Készenléti mód
• A fogkefe addig működőképes, amíg a narancssárga
jelző világít.
• Az ON/OFF (BE/KI) kapcsolóval a készüléket teljesen
kikapcsolhatja.
• A jelző kialszik.
Megjegyzés:
A fogkefe automatikusan kikapcsol, ha kb. 15 másod-
percig nem használják.
A készülék tisztítása
Éles tárgyakkal és súrolószerekkel ne tisztítsa.
• Vegye le a keferátétet a nyélről.
• A fogantyút nedves ronggyal, a kefe sörtéit pedig
folyóvízzel tisztítsa.
Műszaki jellemzők
Modell:
Áramforrás:
Energiafogyasztás:
Töltőaljzat:
Nettó súly:
Akkumulátor:
Ez a készülék minden idevonatkozó CE (Európai Közös-
ség) irányelvnek megfelel, és a legfrissebb biztonsági
előírásoknak megfelelően készült.
A műszaki jellemzők változhatnak.
EZ 5501
230 V, 50Hz
1 Watt
IPX 7, II. védelmi osztály
0,22 kg
2,4 V DC, Ni-Mh
Az akkumulátor kiselejtezése
Ez a termék nikkel-fém hidrid akkumulátor-
ral működik.
Amint a készülék elérte élettartamának
végét, a következőket tegye:
Vigyázat:
Az akkumulátorokat tilos az általános háztartási
hulladék közé keverni!
A fogyasztót jogszabály kötelezi az elhasznált
akkumulátor visszajuttatására.
• Vegye ki belőle az akkumulátort. Szükség esetén
forduljon szervizünkhöz.
• Tegye a fogkefét a töltőaljzatra, és forgassa a
fogantyút az óramutató irányába. Az alsó borító így
kivehető lesz.
• Ezután az akkumulátort kitolhatja a rekeszből. Szük-
ség esetén használjon csipeszt.
• Az elhasznált akkumulátorokat díjmentesen leadhatja
ott, ahol vásárolta őket.
• A helyi hatóságoknál érdeklődjön nyilvános hulladék-
begyűjtő létesítmények iránt.
Környezetvédelem
Ha a készülék elérte élettartamának végét,
ne keverje az általános háztartási hulladék
közé. Újrahasznosítás céljából juttassa el egy
hivatalos hulladékbegyűjtő létesítménybe.
Ezzel segít a környezet megóvásában.
Magyar
27

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents