Download Print this page

Penyelesaian Masalah - Sharp FP-G50E Operation Manual

Plasmacluster ion
Hide thumbs

Advertisement

PENYELESAIAN MASALAH

Sebelum menghubungi wakil servis, sila semak carta Pengenalpastian dan Penyelesaian Masalah di
bawah. Ini kerana masalah anda itu mungkin bukan disebabkan oleh kegagalan unit untuk berfungsi.
TANDA
Bau dan asap gagal dihapuskan.
DUST AND ODOR SIGN akan
menyalakan lampu hijau walaupun
jika udara kotor.
DUST AND ODOR SIGN akan
menyalakan lampu jingga atau
merah apabila udara bersih. Bersi-
hkan bukaan penderia Habuk dan
bau dengan perlahan-lahan.
Bunyi 'klik' atau 'tik' kedengaran
dari unit.
Udara yang dihembuskan berbau.
Unit ini tidak beroperasi dengan
betul apabila terdapat asap rokok
dalam udara.
DUST AND ODOR SIGN dimatikan.
Lampu DUST AND ODOR SIGN
bertukar warna dengan kerap.
MULA SEMULA AUTO
Jika bekalan elektrik terputus, unit
ini akan menyambung semula
operasi secara automatik selepas
bekalan elektrik kembali pulih.
PASANG
(semasa unit OFF)
(secara serentak selama lebih 3 saat)
CARA MEMULIHKAN (bukan kepincangan tugas)
• Ganti penapis jika ia kelihatan sangat kotor.
(Ruj. M-9)
• Udara mungkin kotor pada masa unit dihidupkan.
Matikan unit, cabut palamnya, tunggu seminit dan pasang sem-
ula palamnya.
• Operasi penderia akan terjejas jika bukaan penderia Habuk dan
bau kotor atau tersumbat. Bersihkan bukaan penderia Habuk
dan bau dengan perlahan-lahan.
(Ruj. M-8)
• Bunyi 'klik' atau 'tik' mungkin kedengaran jika unit sedang
menjana ion.
• Periksa jika penapis sangat kotor.
• Bersihkan atau ganti penapis.
• Pembersih Udara Plasmacluster mengeluarkan sedikit ozon
yang mungkin menyebabkan bau.
• Adakah unit ini dipasang di lokasi yang menyebabkan penderi-
anya sukar mengesan asap rokok?
• Adakah bukaan penderia habuk dan bau tersekat atau
tersumbat? (Ruj. M-8)
• Periksa untuk memastikan Mod Lights OFF dipilih.
Tekan
selama 3 saat untuk menyalakan lampu.
(Ruj. M-7)
Periksa untuk memastikan Mod TIDUR dipilih.
DUST AND ODOR/PLASMACLUSTER SIGN dimatikan secara
automatik selepas mod TIDUR dipilih.
• DUST AND ODOR SIGN bertukar warna secara automatik
apabila kekotoran dikesan oleh penderia Habuk dan bau.
Mula Semula Auto boleh ditetapkan.
• Walaupun semasa palam dicabut atau bekalan elektrik terputus
semasa operasi, operasi akan disambung semula pada mod
operasi dan tetapan sebelumnya apabila bekalan kuasa pulih.
Jika lampu
,
,
selama 10 saat, penetapan selesai.
M-10
PADAM
(semasa unit OFF)
(secara serentak selama lebih 3 saat)
menyala

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sharp FP-G50E

This manual is also suitable for:

Fp-g50l