Download Print this page

Operasi - Sharp FP-G50E Operation Manual

Plasmacluster ion
Hide thumbs

Advertisement

OPERASI

Membersih Udara
MULA
JEREBU
Unit ini beroperasi pada kelajuan kipas yang tinggi selama 60minit, kemudian ia akan berselang-
seli antara tahap Rendah dan Tinggi selama 20minit setiap satunya.
MULA
Kelajuan Kipas
AUTO
TIDUR
BERHENTI
10 minit: Tahap kipas tinggi maksimum
50 minit: Tahap kipas tinggi
20 minit: Tahap kipas rendah
20 minit: Tahap kipas tinggi
NOTA
• Sekiranya Ion Plasmacluster ditetapkan kepada OFF, ion
plasmacluster tidak akan dikeluarkan.
• Mod ini boleh ditukar kepada mod lain semasa beroperasi.
Walau bagaimanapun, mod JEREBU tidak berfungsi sele-
pas bertukar mod.
NOTA
AUTO
• Kelajuan kipas akan ditukar secara automatik bergantung
pada jumlah bendasing dalam udara. Penderia akan meng-
esan bendasing untuk pembersihan udara yang cekap.
MED
MAX
TIDUR
• Unit ini akan beroperasi secara sangat tenang, dan kelajuan
kipas akan ditukar secara automatik bergantung pada
jumlah bendasing dalam udara.
DUST AND ODOR/PLASMACLUSTER SIGN dimatikan
secara automatik. Walaupun penunjuk dimatikan, ia tetap
melepaskan ion Plasmacluster ke udara kecuali jika Ion
Plasmacluster dimatikan oleh
• Pilih kelajuan kipas yang diingini.
• Kecuali jika kord kuasa sudah dicabut,
operasi akan bermula dalam mod yang
sama dengan operasi sebelumnya.
M-6
.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sharp FP-G50E

This manual is also suitable for:

Fp-g50l