Download  Print this page

Polski - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
bezpieczeństwo obsługi
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i
G
zachować na wypadek potrzeby
skorzystania z niej w przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i
G
etykiety.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
G
gniazda sieciowego:
przed przystępowaniem do montażu i
G G
demontażu części;
gdy urządzenie nie jest w użyciu;
G G
przed przystępowaniem do czyszczenia.
G G
Włączonego urządzenia nie wolno
G
zostawiać bez nadzoru.
Do podajnika pod żadnym pozorem nie
G
wolno wkładać palców. Do tego celu należy
używać wyłącznie popychacza załączonego
w zestawie z krajalnicą.
Nie wpychać składników do podajnika na
G
siłę – może to spowodować uszkodzenie
nasadki.
Bębnów należy dotykać z zachowaniem
G
szczególnej ostrożności – są bardzo ostre.
Nie dotykać części znajdujących się w
G
ruchu.
Stosowanie nasadki w sposób niezgodny z
G
przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
Dodatkowe informacje na temat
G
bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji
obsługi robota kuchennego, do którego
przeznaczona jest nasadka.

polski

44
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading