Download  Print this page

Dansk - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
Sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje, og
G
opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at
slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
G
Sluk, og tag stikket ud af stikkontakten:
G
inden dele sættes på eller tages af;
G G
når apparatet ikke anvendes;
G G
før rengøring.
G G
Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det
G
er i drift.
Stik aldrig fingrene i tragten. Brug kun
G
skubberen, som følger med roto food cutter
tilbehøret.
Forsøg ikke at tvinge maden ned i tragten –
G
du risikerer at ødelægge dit tilbehør.
Snitte/rivetromlerne skal behandles med
G
forsigtighed – de er meget skarpe.
Rør ikke ved de bevægelige dele.
G
Misbrug af dit tilbehør kan resultere i
G
personskade.
Se hovedbrugsanvisningen til
G
køkkenmaskinen for yderligere
sikkerhedsadvarsler.

Dansk

23
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading