Download  Print this page

Norsk - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
G
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
G
merkesedler.
Slå av strømmen og ta støpselet ut av
G
kontakten:
før du setter på eller tar av deler;
G G
når den ikke er i bruk;
G G
før rengjøring.
G G
Ikke gå fra hurtigmikseren når den er i bruk.
G
Aldri plasser fingrene i tilløpsrøret. Bruk bare
G
stapperen som følger med det roterende
matkutterutstyret.
Ikke bruk makt for å dytte maten ned i
G
tilløpsrøret. Det kan skade tilleggsutstyret.
Tromlene må håndteres med forsiktighet - de
G
er meget skarpe!
Ikke ta på deler som er i bevegelse.
G
Feil bruk av tilbehøret kan forårsake
G
personskader.
Se i hovedinstruksjonsboken for din
G
kjøkkenmaskin for ytterligere
sikkerhetsvarsler.

Norsk

29
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading