Download  Print this page

Türkçe - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
G
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
G
Aleti kapatın ve fişini çekin:
G
parçaları takmadan veya çıkartmadan
G G
önce;
kullanılmadığında;
G G
temizlemeden önce.
G G
Çalışırken cihazın başından asla
G
ayrılmayın.
Parmaklarınızı asla besleme haznesine
G
sokmayın. Sadece roto gıda doğrayıcı ile
birlikte verilen iticiyi kullanın.
Yemeği besleme haznesine sokmak için
G
aşırı güç uygulamayın – İlave ünitenize
zarar verebilirsiniz.
Dilimleme/Rendeleme donatılarını
G
kullanılırken çok dikkatli olun. Çünkü,
donatılar çok keskindir.
Hareketli parçalara dokunmayın.
G
Eklentinin hatalı kullanımı yaralanmaya
G
neden olabilir.
İlave güvenlik uyarıları için Mutfak Aletinizin
G
kullanma talimatına bakın.
Türkçe
35
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading