Download  Print this page

Suomi - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
G
myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
G
Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
G
pistorasiasta:
ennen osien asentamista tai irrottamista;
G G
kun laite ei ole käytössä;
G G
ennen puhdistusta.
G G
Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se
G
on toiminnassa.
Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen. Käytä
G
vain laitteen mukana toimitettua työnnintä.
Älä työnnä ruokaa putkeen liian
G
voimakkaasti. Muutoin laite voi vaurioitua.
Käsittele leikkuurumpuja varoen, sillä ne ovat
G
erittäin teräviä.
Älä koske liikkuviin osiin.
G
Lisälaitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa
G
loukkaantumisen.
Yleiskoneen käyttöohjeessa on lisätietoja
G
turvallisuudesta.

Suomi

32
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading