Download  Print this page

Slovensko - Honeywell HT-112E Operation Instructions Manual

40/50w, 3 speed oscillating table fan
Hide thumbs

Advertisement

SLOVENSKO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1. Pred uporabo ventilatorja temeljito preberite celotna navodila.
2. Ventilator uporabljajte le v skladu s temi navodili. Neprimerna
uporaba lahko povzroči požar, električen udar ali telesne
poškodbe.
3. Ventilator povežite z enojno električno vtičnico, z napetostjo
navedeno na tipski ploščici.
4. Priključite električno napajanje, ko je ventilator popolnoma
sestavljen. Izključite iz vtičnice, ko ventilator prestavljate, preden
ga sestavljate ali razstavljate in ko ga čistite. V času neuporabe ga
izključite iz električnega napajanja. Ne izklapljajte električnega
kabla tako, da ga poskušate izpuliti z vlečenjem.
5. Če ventilator uporabljate v prisotnosti otrok, zmeraj poskrbite
za nadzor. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani otrok ali
ostalih oseb, brez pomoči ali nadzora, če njihovo fizično, senzorno
ali umsko stanje preprečuje varno uporabo naprave.
6. Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec ali s strani proizvajalca pooblaščen servis ali
kvalificiran serviser, da ne pride do nevarne situacije.
7. Električni kabel popolnoma odvijte. Nepopolno odvit električni
kabel lahko povzroči pregrevanje in požar. Električnega kabla
se ne dotikajte z mokrimi rokami. Namestite električni kabel
tako, da onemogočite spotikanje in tako, da bo vtičnica lahko
dostopna.
8. Ne uporabljajte brezstopenjskega variabilnega regulatorja
To lahko povzroči pregrevanje, požar, električni udar ali okvare
naprave.
9. Ne uporabljajte ventilatorja brez zaščitne sprednje in zadnje
rešetke. Z nobenim delom telesa se ne dotikajte vrtečih delov
ventilatorja. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvare.
10. Nikoli ne vtikajte prstov, svinčnikov, ali kakšnih drugih
predmetov skoti varovalo, medtem ko ventilator obratuje.
11. Ventilatorja ne uporabljajte, če je poškodovan, če obstaja
nevarnost okvare, ali če nepravilno deluje. Izvlecite električni
kabel iz vtičnice.
12. Ventilatorja ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov ali snovi,
kot so razredčila, laki, lepila, itd.
13. Ventilator je namenjen zasebni uporabi v notranjih prostorih
in ni namenjen komercialni uporabi. Ventilatorja ne uporabljajte
v bližini kopalne kadi, prhe ali bazena, ali kjer obstaja nevarnost
škropljenja vode.
14. Ne potopite ventilatorja v vodo ali kakšno drugo tekočino, in
po ventilatorju ne polivajte vode ali kakšne druge tekočine.
15. Postavite ventilator na trdno, ravno, suho površino. Preverite
ali je ventilator med obratovanjem na stabilni podlagi, da
preprečite prevrnitev. Preverite ali je ventilator varno postavljen,
da preprečite prevrnitev. Ohranite varnostno oddaljenost vsaj 50
cm od drugih predmetov.
16. Ventilator redno čistite v skladu z navodili za čiščenje.
34
HT-112-116_OM.indd 34
SESTAVNI DELI
1. Sprednja rešetka
2. Vijak
3. Lopatice
4. Plastična matica
5. Zadnja rešetka
6. Gred motorja
7. Gumb za hitrost
8. Gumb za zaustavitev nihanja
9. Ohišje motorja
10. Gumb za nastavitev naklona
11. Električen kabel z vtičem
12. Podstavek
13. Ogrodje
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
Sestavitev podstavka ventilatorja na ogrodje
1. Vzemite ogrodje in dele podstavka iz embalaže in odvijte
plastično matico na podstavku (Slika 1).
2. Vstavite podstavek v ogrodje tako, da ga pritisnete navzdol,
dokler ne zaskoči v ogrodje (Slika 2).
3. Privijte vijak na ogrodju, da pritrdite podstavek (Slika 3).
Sestavitev lopatic in rešetk
1. Odvijte vijak v smeri urnega kazalca in matico v smeri nasprotni
urnemu kazalcu, nato ju odstranite (Slika 4).
2. Namestite zadnjo rešetko na gred motorja z ročajem navzgor.
3. Privijte plastično matico v smeri urnega kazalca, da pritrdite
zadnjo rešetko.
4. Odstranite in odvrzite majhno plastično obojko z motorne
gredi.
5. Namestite lopatico v gred, dokler ne doseže podporne zagozde
(Slika 5).
6. Preverite ali se vijak lopatice ventilatorja prilega v utor gredi
motorja in vijak nato privijte vijak v smeri nasprotni urnemu
kazalcu.
7. Zavarujte obe rešetki z močnim privijanjem vijakov. 1 vijak in 2
zaponki za HT-112E, 1 vijak in 4 zaponke za HT-116E (Slika 6).
NAVODILA DELOVANJA
Gumb za hitrost
Hitrost ventilatorja nadzirate z obračanjem gumba za hitrost.
Številka na gumbu vam pove, katera izmed treh hitrosti je
izbrana:
0 = Izklop;
1 = Nizka;
2 = Srednja;
3 = Visoka.
1/10/07 8:42:23 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT-112E

This manual is also suitable for:

Ht-116e