Download  Print this page

Dansk - Honeywell HT-112E Operation Instructions Manual

40/50w, 3 speed oscillating table fan
Hide thumbs

Advertisement

DANSK

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
1. Læs hele vejledningen før du benytter denne ventilator.
2. Benyt kun denne ventilator som beskrevet i denne håndbog.
Anden ikke-anbefalet brug kan resultere i brand, elektriske stød
eller personskade.
3. Tilslut kun ventilatoren til en enfaset stikkontakt med
strømstyrke som angivet på typemærkaten.
4. Tilslut kun strømmen efter ventilatoren er helt samlet. Fjern
stikket fra stikkontakten når ventilatoren skal flyttes fra et sted til
et andet, før dele sættes på eller fjernes samt før rengøring. Fjern
stikket fra stikkontakten når ventilatoren ikke benyttes. Træk ikke
i ledningen når stikket skal fjernes fra stikkontakten.
5. Overvågning er nødvendig når ventilatoren benyttes på steder,
hvor der er børn. Dette anlæg er ikke beregnet til betjening af
børn eller andre personer uden hjælp eller overvågning, hvis
deres fysiske, sanselige eller mentale evner forhindrer dem i at
benytte anlægget på en sikker måde.
6. Hvis ledningen er beskadiget skal den udskiftes af fabrikanten,
en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person så
faresituationer undgås.
7. Rul ledningen helt ud. Hvis ledningen ikke rulles helt ud kan
der forekomme overophedning, hvilket kan resultere i brand. Rør
ikke ved ledningen med våde hænder. Placer ledningen så man
ikke falder i den og hvor der er nem adgang til en stikkontakt.
8. Benyt ikke en trinløs variabel hastighedskontrol. Dette kan
medføre overophedning og føre til brand, elektriske stød eller fejl
i ventilatoren.
9. Lad ikke ventilatorer køre uden de beskyttende
sikkerhedsskærme monteret foran og bag på. Berør ikke de
roterende ventilatorblade med nogen dele af kroppen eller
lemmer. Dette kan medføre personskade.
10. Stik aldrig fingre, blyanter eller andre genstande igennem
sikkerhedsafskærmningen imens anlægget kører.
11. Benyt ikke ventilatoren, hvis den er beskadiget eller ser ud
som om den er beskadiget, eller hvis den ikke virker korrekt. Fjern
stikket fra stikkontakten.
12. Benyt ikke ventilatoren på steder med let antændelige gasser
eller substanser som lak eller lim osv.
13. Denne ventilator er beregnet til privat brug i indendørs lokaler
og er ikke beregnet til industrielt brug. Benyt ikke ventilatoren
nær badekar, brusebade, et svømmebassin eller andre steder med
vandsprøjt.
14. Nedsænk ikke ventilatoren i vand eller andre væsker og hæld
ikke vand eller andre væsker over den.
15. Placer ventilatoren på en solid, jævn og tør overflade.
Kontroller at anlægget står på en fast overflade så det ikke vælter
når det benyttes. Kontroller at ventilatoren står sikkert, så den
ikke vælter eller falder ned. Hold en sikkerhedsafstand på mindst
50 cm fra andre genstande.
16. Rengør ventilatoren med jævne mellemrum som angivet i
rengøringsvejledningen.

HT-112-116_OM.indd 22
DELE
1. Sikkerhedsafskærmning (forside)
2. Omløber
3. Propeller
4. Plastik møtrik
5. Sikkerhedsafskærmning (bagside)
6. Motoraksel
7. Hastighedskontrol
8. Drejningskontrolknap
9. Motorhus
10. Vinkeljusteringsknap
11. Ledning med stik
12. Piedestal
13. Chassis
SAMLINGSVEJLEDNING
Samling af ventilatorpiedestal og chassis
1. Fjern chassis og piedestal fra emballagen og fjern
plastikmøtrikken på piedestalen. (fig. 1).
2. Indsæt piedestalen i chassiset ved at trykke ned indtil den låses
på plads i chassiset (fig. 2).
3. Spænd skruen på chassiset til piedestalen fastlåses (fig. 3).
Samling af propel og sikkerhedskærme
1. Fjern omløberen med uret og møtrikken imod uret for at fjerne
dem begge (fig. 4).
2. Placer den bageste sikkerhedsskærm på motorakslen med
håndtaget op.
3. Skru plastik møtrikken med uret til sikkerhedsskærmen sidder
fast.
4. Fjern og kasser den lille plastikkrave på motorakselen.
5. Skub propellen ind på motorakslen til den støder imod
holdesplitten (fig. 5).
6. Kontroller af recessen på propellen passer sammen med
holdesplitten på motorakslen og spænd derefter omløberen
imod uret.
7. Fastgør begge sikkerhedsskærme den at spænde skruerne. 1
skrue og 2 klips til HT-112E, 1 skrue og 4 klips til HT-116E (fig. 6).
BETJENINGSVEJLEDNING
Hastighedskontrol
Ventilatorens hastighed kontrolleres ved at dreje på
hastighedskontrolknappen.
Tallet angiver hvilke af de tre hastigheder, der aktuelt benyttes:
0 = Slukket; 1 = Lav;
2 = Mellem; 3 = Høj.
1/10/07 8:42:20 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT-112E

This manual is also suitable for:

Ht-116e