Download  Print this page

Norsk - Honeywell HT-112E Operation Instructions Manual

40/50w, 3 speed oscillating table fan
Hide thumbs

Advertisement

NORSK

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
1. Vennligst les alle instruksjonene før du bruker denne viften.
2. Bruk kun denne viften som beskrevet i denne manualen. Annen
ikke-anbefalt bruk kan forårsake brann, elektrisk sjokk, eller
skade.
3. Kun tilkople viften til et enkeltfase strømstøpsel med
spenningen som oppført på dets typeplate.
4. Tilkople strøm etter viften har blitt fullstendig montert.
Trekk ut fra strøpsel når du flytter viften fra en beliggenhet til
en annen, før du setter på eller tar av deler og før rengjøring.
Frakople viften når den ikke er i bruk. Ikke dra i strømledningen
for å frakople kontakten.
5. Oppsyn er nødvendig når viften er brukt nære barn. Denne
innretningen er ikke ment for bruk av barn eller andre personer
uten assistanse eller oppsyn om deres fysiske, sensoriske eller
mentale kapabiliteter forhindrer dem fra å bruke det sikkert.
6. Om strømledningen er skadet, må den skiftes ut av
produsenten eller dets serviceagent eller en lignende kvalifisert
person for å kunne unngå en fare.
7. Trekk ut strømledningen fullstendig. En strømledning som er
ikke er viklet ut riktig kan lede til overoppheting og forårsake
brann. Ikke rør strømledningen med våte hender. Plasser
strømledningen slik at ingen kan snuble over den og hvor
kontakten lett kan nås.
8. Ikke bruk en hastighetskontrollør med variabel hastighet.
Dette kan lede til overoppheting, brann, elektrisk sjokk eller svikt
i innretningen.
9. Ikke opererer viften uten beskyttende gitre foran og bak, på
plass. Ikke rør de roterende viftebladene med noen deler av
kroppen. Dette kan forårsake personlig skade og skade.
10. Aldri sett inn fingre, blyanter, eller andre objekter gjennom
gitteret når viften er i gang.
11. Ikke opererer viften om den er skadet eller kan være defektiv,
eller om den ikke fungerer som den skal. Fjern strømpluggen fra
støpselet.
12. Ikke bruk viften nære lett antennelige gasser eller stoffer slik
som oppløsningsmidler, lakkeringsmidlert, lim etc.
13. Viften er kun designet for privat bruk i rom innendørs og
er ikke ment for utendørs eller for kommersiell bruk. Ikke bruk
viften nære et badekar, en dusj eller et svømmebasseng, eller
nære andre steder for vann kan sprute.
14. Ikke legg viften i vann eller andre væsker og ikke tøm vann
eller andre væsker over viften.15. Plasser viften på en jevn, stabil,
tørr overflate. Vær sikker på at viften er på en stabil overflate når
du bruker den for å unngå tipping. Forsikre deg om at viften står
sikkert slik at den ikke kan tippe over eller falle ned. Oppretthold
en sikkerhetsavstand på minst 50 cm fra andre objekter.
16. Rengjør viften regelmessig ved å følge
rengjøringsinstruksjonene.
0
HT-112-116_OM.indd 20
KOMPONENTER
1. Frontgitter
2. Spinner
3. Blader
4. Plastikkmutter
5. Bakre gitter
6. Motoraksel
7. Hastighetsknapp
8. Oscillerende clutchknapp
9. Motorkasse
10. Justeringsknapp for vipping
11. Strømforsyningsledning med kontakt
12. Understell
13. Chassis
MONTERINGSINSTRUKSJONER
Montering av vifteunderstell på chassis
1. Ta chassis og understellsdeler fra innpakningsboksen og skru
løs plastikkmutrene på understellet. (Fig. 1).
2. Sett inn understellet i chassis ved å trykke ned til det låses på
chassis (Fig. 2).
3. Stram skruen fra chassiset for å låse understellet (Fig. 3).
Montering av blader og gitre
1. Skru løs spinneren med urviseren og mutteren mot urviseren
for å separere dem begge (Fig. 4).
2. Plasser det bakre gitteret på motorakselen slik at håndtaket er
på toppen.
3. Skru på plastikkmutteren med urviseren for å feste det bakre
gitteret godt.
4. Fjern og kast den lille plastikkhylsen på motorakselen.
5. Installer bladet på motorakselen til det når holdepinnen
(Fig. 5).
6. Forsikre deg om at viftebladets slisse passer i holdepinnen av
motorakselen, deretter stram spinneren mot urviseren.
7. Sikre begge gitrene godt ved å stramme skruene. 1 Skrue og 2
klemmer for HT-112E, 2 skrue og 4 klemmer for HT-116 E (Fig. 6).
DRIFTSINSTRUKSJONER
Hastighetsknapp
Hastigheten av viften er kontrollert ved å rotere
hastighetsknappen. Nummeret på knappen vil indikere hvilket av
de tre hastighetene som er i effekt:
0=Av,
1=Lav,
2=Medium, 3=Høy.
1/10/07 8:42:19 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT-112E

This manual is also suitable for:

Ht-116e