Download  Print this page

Magyar - Honeywell HT-112E Operation Instructions Manual

40/50w, 3 speed oscillating table fan
Hide thumbs

Advertisement

MAGYAR

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1. Olvassa át az összes utasítást, mielőtt használatba venné ezt a
ventilátort.
2. Ezt a ventilátort kizárólag a jelen használati utasításban
foglaltak szerint szabad használni. Minden egyéb nem ajánlott
használat tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
3. A ventilátort kizárólag egyfázisú, az adattáblán közölt
áramerősségű hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni.
4. Az áramot a ventilátor teljes összeszerelését követően szabad
rákapcsolni. Húzza ki a ventilátor csatlakozódugóját az aljzatból,
ha áthelyezi a ventilátort, illetve alkatrészek be- és kiszerelését,
valamint a tisztítást megelőzően. Válassza le a ventilátort a
hálózatról, ha nem használja azt. A hálózati csatlakozódugó
kihúzását nem szabad a hálózati kábel húzásával végezni.
5. A ventilátort felügyelet nélkül nem szabad gyermekek
közelében használni. A készüléket nem használhatják segítség
vagy felügyelet nélkül gyermekek vagy egyéb olyan személyek,
akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik miatt nem
képesek biztonságosan használni azt.
6. A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt
a gyártóval, annak szervizével vagy hasonlóan szakképzett
személlyel kell kicseréltetni.
7. Teljesen tekerje le a hálózati kábelt. Ha nem tekeri le teljesen
a hálózati kábelt, akkor a készülék túlmelegedhet, és tüzet
okozhat. Ne fogja meg a hálózati kábelt nedves kézzel. A hálózati
kábelt úgy kell elhelyezni, hogy senki se botolhasson meg benne
és a csatlakozóaljzat is könnyen elérhető legyen.
8. Ne használjon korlátlanul változtatható fordulatszám-
szabályozót. Az túlmelegedést, tüzet, áramütést vagy a készülék
meghibásodását okozhatja.
9. Ne használja a ventilátort, ha annak elülső és hátsó részére
nincsenek felszerelve a védőrácsok. Semmilyen testrészével ne
érjen hozzá a forgó ventilátorlapátokhoz. Ez személyi sérüléssel
vagy anyagi kárral járhat.
10. Semmiképpen ne dugja be ujjait, különböző íróeszközöket
vagy más tárgyakat a védőrácson belülre, amikor a ventilátor
működik.
11. Ne használja a ventilátort, ha az sérült vagy meghibásodhat,
illetve ha szabálytalanul működik. Húzza ki a hálózati
csatlakozódugót az aljzatból.
12. Ne használja a ventilátort gyúlékony gázok vagy anyagok, pl.
oldószerek, lakkok, ragasztók, stb. közelében.
13. A ventilátor kizárólag helyiségen belüli magánhasználatra
készült és nem alkalmas kültéri vagy nagy üzemi használatra. Ne
használja a ventilátor fürdőkád, zuhanyozó vagy úszómedence
közelében, illetve ott, ahol víz freccsenhet ki.
14. Ne merítse a ventilátort vízbe vagy más folyadékba, és ne
töltsön vizet vagy más folyadékot a ventilátor felett.
15. Tegye a ventilátort szilárd, egyenletes és száraz felületre. A
felborulás elkerülése érdekében feltétlenül ügyeljen arra, hogy
8
HT-112-116_OM.indd 28
működés közben a ventilátor stabil felületen álljon. Ellenőrizze,
hogy a ventilátor biztonságosan áll-e, azaz nem billenhet fel vagy
nem eshet le. Más tárgyakhoz képest be kell tartani a legalább 50
cm biztonsági távolságot.
16. Rendszeresen tisztítsa meg a ventilátort a tisztítási utasítások
szerint.
ALKOTÓELEMEK
1. Elülső rács
2. Forgótárcsa
3. Pengék
4. Műanyag anyacsavar
5. Hátsó rács
6. Motortengely
7. Fordulatszám-szabályozó gomb
8. Az oszcilláló mozgás kapcsológombja
9. Motorház
10. Dőlésszög-állító gomb
11. Hálózati kábel a csatlakozódugóval
12. Állvány
13. Készülékház
ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK
A ventilátorállvány felszerelése a talpra
1. Vegye ki a talp és az állvány alkatrészeit a csomagolásul
szolgáló dobozból, majd lazítsa meg az állványon lévő műanyag
anyát (1. ábra).
2. Illessze az állványt a talpba, lefelé tolva azt, amíg az nem
reteszelődik (2. ábra).
3. Az állvány rögzítéséhez húzza meg a talpból kiálló csavart (3.
ábra).
A ventilátorlapát és a rácsok összeszerelése
1. Lazítsa meg a forgótárcsát, balról jobbra forgatva azt, majd az
anyacsavart, jobbról balra forgatva azt; ezután vegye le mindkét
alkatrészt (4. ábra).
2. Tegye a hátsó rácsot a motortengelyre, úgy, hogy a fogantyú
felül legyen.
3. Csavarozza fel a műanyag anyacsavart, balról jobbra forgatva
azt a hátsó rács szoros felerősítéséhez.
4. Szerelje le és dobja ki a motortengelyen lévő kisméretű
műanyag perselyt.
5. Szerelje fel a ventilátorlapátot a motortengelyre, úgy, hogy az
hozzáérjen a rögzítőcsaphoz (5. ábra).
6. Ellenőrizze, hogy a motortengely rögzítőcsapja illeszkedik-e
a ventilátorlapát hornyába, majd húzza meg a forgótárcsát,,
jobbról balra forgatva azt.
1/10/07 8:42:21 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT-112E

This manual is also suitable for:

Ht-116e