Download  Print this page

Suomi - Honeywell HT-112E Operation Instructions Manual

40/50w, 3 speed oscillating table fan
Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1. Lue kaikki ohjeet ennen tämän tuulettimen käyttöä.
2. Käytä tätä tuuletinta vain tässä käyttöohjeessa esitetyllä
tavalla. Näiden ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vamman,
tulipalon tai sähköiskun.
3. Tuulettimen saa liittää vain yksivaiheiseen pistorasiaan, jonka
jännite vastaa tyyppikilven arvoa.
4. Kytke tuulettimeen virta vasta, kun se on täysin koottu.
Tuuletin on irrotettava pistorasiasta ennen siirtämistä, osien
lisäämistä tai poistamista ja ennen puhdistamista. Irrota
verkkojohto pistokkeesta, kun tuuletin ei ole käytössä. Älä vedä
verkkojohdosta irrottaessasi sitä pistorasiasta.
5. Jos laitetta käytetään lasten lähettyvillä, on noudatettava
erityistä valvontaa. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, jotka eivät pysty fyysisten, henkisten tai
aistirajoitustensa vuoksi käyttämään sitä turvallisesti ilman apua
tai valvontaa.
6. Jos verkkojohto on vaurioitunut, se pitää vaihtaa joko
valmistajan valtuuttamassa huoltopisteessä tai valmistajan tai
muun ammattihenkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
7. Suorista verkkojohto kokonaan. Suoristamaton verkkojohto voi
kuumentua liikaa ja aiheuttaa tulipalon. Älä koske verkkojohtoon
märillä käsillä. Aseta verkkojohto niin, ettei kukaan kompastu
siihen, ja että pistokkeen saa helposti irti pistorasiasta.
8. Portaattoman nopeusmuuntajan käyttö tuulettimen
yhteydessä on kielletty. Seurauksena saattaa olla
ylikuumeneminen, tulipalo, sähköisku tai laitteen vioittuminen.
9. Tuuletinta ei saa käyttää ilman etu- ja takasuojaritilöitä. Älä
koske pyöriviin tuuletinsiipiin. Seurauksena voi olla vamma tai
laitteen vahingoittuminen.
10. Älä koskaan työnnä sormia, kyniä tai muista esineitä
suojuksen läpi tuulettimen pyöriessä.
11. Laitetta ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut tai näyttää
vaurioituneelta, tai jos se ei toimi kunnolla. Poista verkkojohto
pistorasiasta.
12. Tuuletinta ei saa käyttää helposti syttyvien kaasujen tai
muiden aineiden, kuten liuottimien, lakkojen, liimojen yms.
läheisyydessä.
13. Tuuletin on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön sisätiloissa.
Sitä ei ole suunniteltu ulkokäyttöön tai teolliseen käyttöön.
Tuuletinta ei saa käyttää kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan
läheisyydessä tai paikassa, jossa sen päälle voi roiskua vettä.
14. Tuuletinta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen, eikä
sen päälle saa kaataa vettä tai muita nesteitä.
15. Aseta tuuletin kuivalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle.
Varmista, että tuuletin on asetettu tukevalle alustalle niin, ettei
se kaadu tuuletuksen aikana. Varmista, että tuulettimen asento
on turvallinen niin, ettei se pääse kallistumaan tai kaatumaan.
Jätä tuulettimen ympärille vähintään 50 cm vapaata tilaa.
16. Puhdista tuuletin säännöllisesti puhdistusohjeiden mukaan.
4
HT-112-116_OM.indd 24
LAITTEEN OSAT
1. Eturitilä
2. Akseli
3. Siivekkeet
4. Muoviruuvi
5. Takaritilä
6. Moottorin akseli
7. Nopeuden säätö
8. Oskillointipainike
9. Moottorikotelo
10. Kallistuksen säätö
11. Verkkojohto ja pistoke
12. Jalusta
13. Runko
KOKOAMISOHJEET
Jalustan kiinnittäminen runkoon
1. Ota runko ja jalustan osat esiin pakkauksesta ja avaa jalustan
muoviruuvi (Kuva 1).
2. Työnnä jalusta runkoon niin pitkälle, että se lukittuu paikalleen
(kuva 2).
3. Kiristä rungossa oleva jalustan lukitusruuvi (kuva 3).
Siiven ja ritilöiden asennus
1. Irrota akseli ja akselimutteri toisistaan kiertämällä
myötäpäivään ja mutteria vastapäivään (kuva 4).
2. Aseta takaritilä paikalleen kädensija ylöspäin.
3. Kiinnitä takaritilä huolellisesti kiertämällä muoviruuvit
myötäpäivään kiinni.
4. Irrota pieni muoviliuska akselista ja heitä se pois.
5. Paina siipi kiinni laitteeseen niin, että se ylettää
kiinnityspiikkiin asti (kuva 5).
6. Varmista, että tuuletinsiiven kolot ovat oikeassa asennossa
laitteen kiinnityspiikin kanssa ja kiristä sitten akselia
vastapäivään.
7. Kiinnitä molemman ritilät kiristämällä ruuvit. 1 ruuvi ja 2
kiinnikettä mallissa HT-112E, 1 ruuvi ja 4 kiinnikettä mallissa HT-
116E (kuva 6).
KÄYTTÖOHJEET
Nopeuden säätö
Tuulettimen nopeutta säädetään kääntyvällä
nopeudensäätimellä. Säätimessä oleva numero osoittaa
tuulettimen nopeuden seuraavasti:
0 = pois päältä;
1 = Pieni nopeus;
2 = Keskinopeus;
3 = Suuri nopeus.
1/10/07 8:42:20 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT-112E

This manual is also suitable for:

Ht-116e