Download Print this page

Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Väärin käytetystä paristosta voi
vuotaa nestettä. Älä kosketa sitä.
Jos nestettä vahingossa joutuu iholle,
huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos
nestettä pääsee silmiin, hakeudu
lääkäriin. Paristosta vuotava neste
saattaa aiheuttaa ärsytystä ja
palovammoja.
Noudata tarkoin kaikkia paristoissa ja
niiden pakkauksissa ilmoitettuja ohjeita
ja varoituksia.
Aseta paristot aina laitteessa ja
paristoissa ilmoitetun polariteetin
(+ ja -) mukaisesti.
Älä kytke paristojen napoja
oikosulkuun.
Älä lataa paristoja.
Älä käytä yhtäaikaisesti vanhoja ja
uusia paristoja. Korvaa kaikki paristot
samanaikaisesti saman valmistajan
samantyyppisillä uusilla paristoilla.
Pidä paristot poissa lasten käsistä.
Poista paristot laitteesta, jos laitetta ei
käytetä useiden kuukausien kuluessa.
Älä koskaan yritä avata paristoja.
Älä säilytä paristoja tiloissa, joissa
lämpötila voi nousta yli 40 °C:seen.
Noudata paristoja hävittäessäsi
kohdassa "Ympäristönsuojelu"
annettuja ohjeita.
Älä hävitä paristoja polttamalla.
Yleiskuvaus
Tässä laitteessa on kaikki seuraavat
ominaisuudet tai joitakin niistä:
1. Koukku
2. LED-valopalkki
3. Virtakytkin (BDLB14)
4. Paristotila
5. Virtakytkin (BDLB28)
Kokoaminen
Paristojen asentaminen (kuva A)
Varoitus! Käytä vain AA-paristoja. Käytä
vain alkaliparistoja.
Käännä valopalkki ylösalaisin, jotta
pääset käsiksi paristokotelon
kanteen (4).
Avaa paristokotelon kansi (4)
kiertämällä sitä vastapäivään ja
irrota se.
SUOMI
Aseta paristokoteloon kolme uutta AA-
koon alkaliparistoa (5). Varmista, että
asetat positiiviset (+) ja negatiiviset (-)
navat oikein.
Kiinnitä kansi (4) valopalkin pohjaan.
Se sopii vain yhdellä tavalla, joten älä
käytä siihen voimaa.
Lukitse paristokotelon kansi (4)
paikalleen kiertämällä sitä
myötäpäivään.
Käyttö
Koukun käyttäminen (kuvat B ja C)
Koukkua (1) voi käyttää valopalkin
säilytykseen tai ripustukseen. Koukku
kääntyy siten, että valopalkin (2) voi
asettaa mihin tahansa asentoon.
Varmista, että koukku on kiinnitetty
kunnolla esineen ympärille.
360-valopalkin käyttö (BDLB28)
(kuva B)
Paina virtakytkintä (3) kerran, jolloin
taskulamppu (kohdistettu valonsäde)
syttyy.
Paina virtakytkintä (3) uudelleen, jolloin
aluevalo syttyy.
Paina virtakytkintä (3) uudelleen, jolloin
soihtu syttyy.
Sammuta laite painamalla virtakytkintä
(3) uudelleen.
Minivalopalkin käyttö (BDLB14)
(kuva C)
Paina virtakytkintä (5), jolloin kuusi
LED-valoa syttyy.
Paina virtakytkintä (5) uudelleen, jolloin
kaikki LED-valot syttyvät.
Sammuta laite painamalla virtakytkintä
(5) uudelleen.
Huolto
Black & Decker -työkalu on suunniteltu
toimimaan mahdollisimman pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla.
Oikealla huollolla ja säännöllisellä
puhdistuksella kone säilyttää
suorituskykynsä.
Varoitus! Irrota laitteen virtapistoke
sähköverkosta ennen laitteen huolto- ja
puhdistustöiden aloittamista.
45

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj