Download Print this page

Svenska - Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA

Användningsområde
Svenska
Miniljusstaven och 360-ljusstaven från
Black & Decker är avsedda att användas
som belysning vid gör-det-själv-projekt
och vid fritidsaktiviteter. Produkterna är
endast avsedda som konsumentverktyg.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! För att minska risken för brand,
läckande batterier, personskador och
materialskador ska du alltid följa
grundläggande säkerhetsföreskrifter,
inklusive de som följer, vid användning av
batteridrivna apparater.
Läs den här bruksanvisningen
noggrant innan du använder
apparaten.
Användningsområdet beskrivs i den
här bruksanvisningen. Användning av
andra tillbehör eller tillsatser eller om
någon annan åtgärd utförs med
apparaten än de som rekommenderas
i den här bruksanvisningen kan leda till
personliga skador.
Behåll bruksanvisningen för framtida
referens.
Använda apparaten
Var alltid försiktig när du använder
apparaten.
Apparaten är inte avsedd att användas
av unga eller oerfarna personer utan
övervakning.
Apparaten ska inte användas som
leksak.
Använd den endast på torra ställen. Låt
inte enheten bli våt.
Doppa aldrig apparaten i vatten.
Öppna inte höljet. Det finns inga delar
som kan repareras inuti.
Undvik explosionsrisk och använd inte
apparaten i omgivningar med
brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
Dra aldrig i sladden när du vill ta ut
kontakten ur vägguttaget. Detta för att
minska risken för skador på kontakter
och sladdar.
Efter användning
När den inte används bör apparaten
förvaras på en torr plats med god
ventilation utom räckhåll för barn.
32
Placera apparaten på ett ställe där
barn inte kan komma åt den.
När apparaten förvaras eller
transporteras i en bil, ska den placeras
i bagageutrymmet eller spännas fast
för att förhindra rörelse till följd av
plötsliga ändringar i hastighet eller
riktning.
Utsätt inte apparaten för direkt solljus,
värme eller fukt.
Kontroll och reparationer
Kontrollera att apparaten är hel och att
den inte innehåller några skadade
delar innan du använder den.
Kontrollera att inga delar är trasiga, att
strömbrytaren fungerar och att inget
annat föreligger som kan påverka
apparatens funktioner.
Använd inte apparaten om någon del
har skadats eller gått sönder.
Reparera eller byt ut skadade eller
trasiga delar på en auktoriserad
verkstad.
Försök aldrig ta bort eller byta ut andra
delar än dem som anges i den här
bruksanvisningen.
Särskilda säkerhetsinstruktioner för
ljusstaven
Kontrollera linsen beträffande skador
till följd av stötar eller om ljusstaven
tappas. Använd inte ljusstaven utan
lins eller med skadad lins.
Titta aldrig direkt in i skenet, och rikta
aldrig skenet direkt i ögonen på en
annan person.
Doppa aldrig ljusstaven i vatten.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
batterier och laddare
Batterier
Försök aldrig att öppna batterierna.
Utsätt inte batteriet för vatten.
Förvara inte på platser där
temperaturen kan bli högre än 40 °C.
Följ instruktionerna som anges i
avsnittet "Miljö" när du kastar
batterierna.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj