Download Print this page

Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet
er fri for materielle skader og/eller
fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til forbrugerens
lovsikrede rettigheder og påvirker ikke
disse. Garantien gælder inden for
medlemsstaterne af den Europæiske
Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker-produkt går i
stykker på grund af materiel skade og/
eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med
specifikationen inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig
at reparere eller ombytte produktet med
mindst mulig ulempe for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler,
der er sket i forbindelse med:
normal slitage
uheldige følger efter unormal
anvendelse af værktøjet
overbelastning, hærværk eller
overdrevent intensiv brug af værktøjet
eller ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke, hvis
reparationer er udført af nogen anden
end et autoriseret Black & Decker-
værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til
forhandleren eller til et autoriseret
værksted. Kontakt det lokale Black &
Decker-kontor på den adresse, som er
opgivet i denne vejledning, for at få
oplysninger om det nærmeste
autoriserede værksted. En liste over alle
autoriserede Black & Decker-
serviceværksteder samt servicevilkår er
tilgængelig på internettet på adressen:
www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website
www.blackanddecker.dk for at
registrere dit nye produkt og for at blive
holdt ajour om nye produkter og
specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket Black & Decker
og vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.dk.
DANSK
43

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj