Download Print this page

Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

Yderligere sikkerhedsvejledninger til
ikke-genopladelige batterier
Advarsel! Batterier kan eksploder eller
lække og kan medføre personskader eller
brand. Sådan reduceres risikoen:
Kontroller, at tænd/sluk-kontakten
står på slukket inden isætning af
batteri(er). Det kan give anledning til
ulykker, hvis der sættes batterier i et
elværktøj, der er tændt.
I visse situationer kan batteriet
lække. Undgå kontakt. Skyl med
vand i tilfælde af kontakt. Søg læge,
hvis væsken kommer i kontakt med
øjnene. Væske, der lækker fra
batteriet, kan forårsage irritation eller
forbrændinger.
Følg omhyggeligt alle instruktioner og
advarsler på batteriets etikette og
emballage.
Isæt altid batterier med korrekt polaritet
(+ og -), hvilket fremgår batteriet og
udstyret.
Kortslut ikke batteriets terminaler.
Oplad ikke batterier.
Bland ikke gamle og nye batterier.
Udskift dem alle samtidigt med nye
batterier af samme mærke og type.
Opbevar batterier utilgængeligt for
børn.
Tag batterierne ud, hvis enheden ikke
skal anvendes i flere måneder.
Forsøg aldrig at åbne uanset årsag.
Opbevar ikke på steder, hvor
temperaturen kan overstige 40 °C.
Følg ved bortskaffelse af batterier
vejledningen i afsnittet "Miljø".
Brænd ikke batterierne.
Funktioner
Dette apparat leveres med nogle af eller
alle følgende dele.
1. Krog
2. Lysdiodelampe
3. Tænd/sluk-kontakt (BDLB14).
4. Batterirum
5. Tænd/sluk-kontakt (BDLB28).
DANSK
Montering
Isætning af batterier (fig. A)
Advarsel! Brug kun batterier i AA-størrelse.
Brug kun alkaline-batterier.
Vend lampen på hovedet for at få
adgang til batterikammerets
dæksel (4).
Skru batterikammerets dæksel (4) mod
uret for at tage det af.
Isæt tre nye AA alkaline-batterier (5),
og kontroller, at de (+) positive og (-)
negative terminaler samles korrekt.
Find dækslet (4) i bunden af lampen.
Det passer kun på én måde, så brug
ikke magt.
Skru batterikammerets dæksel (4) med
uret for at låse det på plads.
Anvendelse
Brug af krogen (fig. B og C)
Krogen (1) kan bruges til opbevaring
eller ophængning af lampen. Krogen
drejer, så lampen (2) kan anbrings i
den ønskede position. Sørg for, at
krogen sidder fast omkring den
genstand, som lampen hænges op i.
Betjening af 360 lampen (BDLB28)
(fig. B)
Tryk én gang på tænd/sluk-kontakten
(3) for lommelygte (fokuseret
lysstråle).
Tryk på tænd/sluk-kontakten (3) igen
for at tænde fladelyset.
Tryk på tænd/sluk-kontakten (3) igen
for at tænde lygten.
Sluk lampen ved at trykke på tænd/
sluk-kontakten (3) igen.
Betjening af minilampen (BDLB14)
(fig. C)
Tryk én gang på tænd/sluk-kontakten
(5) for at tænde seks af lysdioderne.
Tryk på tænd/sluk-kontakten (5) igen
for at tænde alle lysdioderne.
Sluk lampen ved at trykke på tænd/
sluk-kontakten (5) igen.
41

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj