Download Print this page

Dansk - Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

DANSK

Anvendelsesområde
Dansk
Black & Decker-minilampen og 360
lampen er designet til at give lys til gør-
det-selv-projekter og til fritidsbrug. Dette
produkt er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsvejledninger
Advarsel! Ved brug af batteridrevne
apparater er det vigtigt, at grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a.
nedenstående, altid følges for at mindske
risikoen for brand, batterilækage,
personskade og tingskade.
Læs hele denne vejledning
omhyggeligt, før du bruger apparatet.
Apparatets påtænkte anvendelse
fremgår af vejledningen. Brugen af
ekstraudstyr eller tilbehør eller
udførelse af opgaver med apparatet ud
over de i brugervejledningen
anbefalede kan medføre risiko for
personskade.
Opbevar denne vejledning til fremtidig
brug.
Brug af apparatet
Vær altid opmærksom ved brugen af
apparatet.
Dette apparat må ikke bruges af unge
eller svagelige personer uden opsyn.
Apparatet må ikke bruges som legetøj.
Apparatet må kun bruges på tørre
steder. Lad ikke apparatet blive vådt.
Apparatet må ikke nedsænkes i
væsker.
Lampehuset må ikke åbnes. Der er
ingen dele inde i lampen, som kan
serviceres af brugeren.
Brug ikke apparatet i
eksplosionstruede omgivelser, f.eks.
hvor der er brændbare væsker, gasser
eller støv.
For at reducere risikoen for
beskadigelse af stik og ledninger, må
du aldrig trække i ledningen for at tage
stikket ud af en stikkontakt.
Efter brug
Når apparatet ikke er i brug, skal det
opbevares på et tørt sted med god
ventilation, hvor det er utilgængeligt for
børn.
40
Børn må ikke have adgang til
opbevarede apparater.
Når apparatet opbevares eller
transporteres i et køretøj, skal det
anbringes i bagagerummet eller
fastgøres for at forhindre bevægelse
som følge af pludselige ændringer i
hastighed eller retning.
Apparatet skal beskyttes mod direkte
sollys, varme og fugt.
Eftersyn og reparationer
Før brug skal apparatet kontrolleres for
beskadigede eller defekte dele. Se
efter knækkede dele, skader på
kontakter og eventuelle andre
tilstande, der kan påvirke apparatets
drift.
Brug ikke apparatet, hvis nogen del af
det er beskadiget eller defekt.
Sørg for at få beskadigede eller defekte
dele repareret eller udskiftet på et
autoriseret værksted.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte
dele ud over dem, der er beskrevet i
denne vejledning.
Særlige sikkerhedsinstruktioner for
lamper
Undersøg linsen for skader, hvis
lampen har været udsat for slag eller er
faldet ned. Brug ikke lampen, hvis
linsen ikke er på plads, eller hvis den er
beskadiget.
Kig aldrig direkte ind i lyset, og lys
aldrig en anden person i øjnene.
Lampen må ikke nedsænkes i vand.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for
batterier og ladere
Batterier
Forsøg aldrig at åbne uanset årsag.
Batteriet må ikke udsættes for fugt.
Opbevar ikke på steder, hvor
temperaturen kan overstige 40 °C.
Følg ved bortskaffelse af batterier
vejledningen i afsnittet "Miljø".

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj