Download Print this page

Suomi - Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

Käyttötarkoitus
Suomi
Black & Deckerin minivalopalkki ja 360-
valopalkki soveltuvat valaisimiksi
työskentelyyn, askarteluun ja vapaa-ajan
harrastuksiin. Tämä tuote on tarkoitettu
vain kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Käytettäessä paristokäyttöisiä
laitteita on aina noudatettava
perusvarotoimenpiteitä palovaaran,
vuotavien paristojen, tapaturmien ja
aineellisten vaurioiden välttämiseksi.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus kuvataan ohjeissa.
Muiden kuin ohjeissa suositeltujen
lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä
laitteen käyttö muuhun kuin oppaassa
suositeltuun tarkoitukseen voi
aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Laitteen käyttö
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai
lihasvoimaltaan heikkojen henkilöiden
käyttöön ilman valvontaa.
Laitetta ei tule käyttää leluna.
Soveltuu vain kuivaan
käyttöympäristöön. Älä anna laitteen
kastua.
Älä upota laitetta veteen.
Älä avaa laitteen koteloa. Sen sisällä ei
ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa
nestettä, kaasua tai pölyä.
Älä koskaan irrota johtoa pistorasiasta
johdosta vetäen. Pistoke tai johto voi
vahingoittua.
Käytön jälkeen
Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä
kuivassa, ilmavassa paikassa poissa
lasten ulottuvilta.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan
ajoneuvossa, sijoita se tavaratilaan tai
kiinnitä se kunnolla, ettei se matkan
aikana pääse liikkumaan.
44
Muunnin pitää suojata suoralta
auringonvalolta, kuumuudelta ja
kosteudelta.
Tarkastus ja korjaus
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei
laitteessa ole vahingoittuneita tai
viallisia osia. Tarkista osien ja
kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka
voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin osa on
vahingoittunut tai viallinen.
Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai
vialliset osat valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa
muita kuin ohjeissa erikseen
määriteltyjä osia.
Valopalkkien turvaohjeet
Tarkista linssi, jos valopalkki putoaa tai
sitä kolhaistaan. Älä käytä valaisinta,
jos linssi on rikki tai se puuttuu
kokonaan.
Älä katso suoraan valaisimen valoon
tai suuntaa valoa toisten silmiä kohti.
Älä upota valopalkkia veteen.
Paristoja ja laturia koskevat turvaohjeet
Paristot
Älä koskaan yritä avata paristoja.
Älä anna pariston kastua.
Älä säilytä paristoja tiloissa, joissa
lämpötila voi nousta yli 40 °C:seen.
Noudata paristoja hävittäessäsi
kohdassa "Ympäristönsuojelu"
annettuja ohjeita.
Lisäturvaohjeet kertakäyttöparistoille
Varoitus! Paristot voivat räjähtää, vuotaa ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai tulipaloja.
Voit välttää kyseiset vaaratekijät toimimalla
seuraavasti.
Varmista, että virtakytkin on off-
asennossa ennen pariston (tai
paristojen) asennusta. Paristojen
asennus sähkötyökaluun tai
laitteeseen, jonka virtakytkin on
käyntiasennossa, altistaa
onnettomuuksille.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj