Download Print this page

Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual page 23

Hide thumbs

Advertisement

Technische gegevens
Ingangsspanning Vdc
Batterijformaat
Gewicht
EG-conformiteitsverklaring
BDLB14 / BDLB28
Black & Decker verklaart dat deze
producten in overeenstemming zijn met:
Standaarden en wetgeving.
EN60598
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar
producten en biedt een uitstekende
garantie. Deze garantiebepalingen
vormen een aanvulling op uw wettelijke
rechten en beperken deze niet. De
garantie geldt in de lidstaten van de
Europese Unie en de Europese
Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen
24 maanden na de datum van aankoop
defect raken ten gevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij
de kosteloze vervanging van defecte
onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor
handelsdoeleinden, professionele
toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is
gebruikt;
Het product is beschadigd door
invloeden van buitenaf of door een
ongeval;
BDLB14 /
BDLB28
4,5
Type
LR06 (AA)
kg
0,36
Kevin Hewitt
DL16 6JG,
Verenigd Koninkrijk
13-08-2007
NEDERLANDS
Reparaties zijn uitgevoerd door
anderen dan onze servicecentra of
Black & Decker-personeel.
Om een beroep te doen op de garantie,
dient u een aankoopbewijs te
overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van
het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt
ook een lijst van onze servicecentra en
meer informatie m.b.t. onze
klantenservice vinden op het volgende
internetadres:
www.2helpU.com
Meld u aan op onze website
www.blackanddecker.nl om te worden
geïnformeerd over nieuwe producten en
speciale aanbiedingen. Verdere
informatie over het merk Black & Decker
en onze producten vindt u op
www.blackanddecker.nl.
23

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj