Download  Print this page

Electrolux EBR9804S User Manual page 35

Hide thumbs

Advertisement

Bắt đầu
(C)
(D)
(A)
(E)
1. Trước khi sử dụng máy xay lần
đầu tiên, hãy rửa tất cả các bộ
phận ngoại trừ đế động cơ (F).
Bình (A) cũng có thể rửa
trong máy rửa chén.
Chú ý! Các lưỡi dao rất sắc!
Lưu ý! Tổ hợp lưỡi dao (E)
không thể tháo rời
(D)
(C)
(A)
4. Khuyến nghị đặt một tay lên nắp
(C) và chén đo (D) khi xay các
thành phần lỏng.
Chú ý! Không để tay và các vật
dụng ngoài bình xay (A) trong khi
đang xay. Sau khi chế biến số
lượng lớn, hãy để thiết bị nghỉ trong
5 phút trước khi sử dụng tiếp.
Lưu ý! Nếu thiết bị không hoạt
động trong 3 phút thì thiết bị sẽ tự
động tắt.
(A)
(F)
2. Đặt bình máy xay (A) có tay cầm
hướng ra phía trước, trên đế
động cơ (F) (Bình chỉ có thể đặt ở
một vị trí).
Cho các nguyên liệu thành phần
vào trong bình.
(Không cho quá mức tối đa như
được chỉ rõ trên bình.)
(C)
(A)
(F)
5. Xử lý các chất lỏng nóng: Chúng
tôi khuyến nghị để các chất lỏng
nóng nguội đi (tối đa là 90
khi đổ vào bình (A). Chỉ đổ nửa bình
và bắt đầu chế biến ở tốc độ thấp.
Bình máy xay có thể trở nên rất
nóng – hãy cẩn thận bảo vệ tay bạn
và làm cho hơi thoát ra qua lỗ nạp.
Luôn luôn đậy nắp (C) lại trước
khi sử dụng.
3. Đóng nắp (C) và lồng chén đo (D)
vào trong lỗ nạp và cố định vị trí.
(Bạn có thể sử dụng chén đo để
thêm nguyên liệu thành phần trong
khi máy xay đang chạy. Đóng lỗ
nạp ngay sau đó để tránh các phần
bên trong bắn tung tóe.)
Chú ý! Không bao giờ để máy
xay hoạt động khi không có gì
bên trong.
6. Khởi động máy xay: Cắm dây
điện vào ổ cắm điện. Nhấn nút
o
C) trước
đèn LED sẽ sáng và màn hình hiển
thị (L) sẽ được nhìn thấy. Nhấn nút
1 (Thấp), 2 (Trung Bình) hoặc 3
(Cao) để chọn tốc độ xử lý mong
muốn.
(D)
(C)
(A)
VN
(L)
,
35 35

Advertisement

Table of Contents
loading