Download  Print this page

Electrolux EBR9804S User Manual page 38

Hide thumbs

Advertisement

Khắc phục sự cố
Khắc phục sự cố
Dấu hiệu
Máy xay không bật lên
được
VN
Thải bỏ
Vật liệu đóng gói
Các vật liệu đóng gói đều thân thiện môi trường và có thể được tái chế. Các thành phần bằng chất dẻo được nhận diện qua các
ký hiệu, ví dụ như >PE<,>PS<, v.v... Vui lòng thải bỏ các vật liệu đóng gói vào các thùng chứa thích hợp tại các cơ sở xử lý chất
thải của cộng đồng.
Thiết bị cũ
Các biểu tượng
sinh hoạt. Thay vào đó sản phẩm sẽ được trao cho các điểm thu gom hiện có để tái chế các thiết bị điện và điện tử. Bằng cách
đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và
sức khỏe con người, nếu không những hậu quả đó có thể do xử lý rác thải không phù hợp đối với sản phẩm này gây ra. Để biết
thêm thông tin chi tiết hơn về việc tái chế sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố tại địa phương của bạn,
dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt của bạn hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm.
38 38
Các nguyên nhân có thể có
Bình (A)/đế (F) không được để đúng vị trí cố
định.
Chưa nhấn nút
Động cơ đã quá nóng. Màn hình hiển thị (L)
đang nhấp nháy.
Phích cắm không được kết nối đúng với ổ
cắm điện.
Mất điện.
Vấn đề chức năng.
最底高度7.5mm
trên sản phẩm hoặc trên bao bì của sản phẩm cho biết rằng sản phẩm này không được xử lý như chất thải
.
Giải pháp
Kiểm tra xem tất cả các bộ phận có ở đúng vị
trí không. Lưu ý! Bình (A) chỉ có thể được
đặt ở trên đế (F) có tay cầm hướng về phía
người dùng.
Đảm bảo nút
sáng đèn. Nếu không, nhấn
nút
để bật máy xay.
Để thiết bị nguội trong ít nhất 5 phút và tất cả
các nút sẽ sáng lên một lần nữa.
Kiểm tra kết nối của phích cắm với ổ cắm
điện hoặc thử cắm vào ổ cắm điện khác.
Chờ cho đến khi có điện.
Liên lạc bộ phận dịch vụ được ủy quyền.

Advertisement

Table of Contents
loading