Download  Print this page

Instellingen Voor Geluid En Display Wijzigen; Menu - Sony CDX-M8800 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Instellingen voor geluid en
display wijzigen

— Menu

De volgende instellingen zijn mogelijk:
Setup (instelling)
• Clock Adjust (pagina 10)
• CT (kloktijd) (pagina 21)
• Beep — de pieptonen in- of uitschakelen.
• AUX-A (pagina 28) — het AUX-brondisplay
in- of uitschakelen.
• Security (pagina 29)
Display
• Clock (klokgegevens)*
weergavestand tegelijkertijd weergeven (aan).
• A.IMG (automatisch beeld)*
door de displaybeelden van een of alle
displaystanden bladeren.
• Demo (demonstratie)*
of uitschakelen.
– Selecteer "on" om de demonstratie in te
schakelen.
– Selecteer "off" om de demonstratie uit te
schakelen.
• Info (display-informatie)*
weergeven (afhankelijk van de bron, enzovoort)
onder aan het display terwijl een displaybeeld
wordt weergegeven:
– Selecteer "on" om de display-items weer te
geven. Als u op (DSPL) (PTY) drukt, wordt
het display-item gewijzigd.
– Selecteer "off" om geen display-items weer
te geven.
• Dimmer — de helderheid van het display
regelen.
– Selecteer "Auto" om het display alleen te
dimmen wanneer u de lichten inschakelt.
– Selecteer "on" om het display te dimmen.
– Selecteer "off" om de dimmer uit te
schakelen.
• Contrast*
3
— het contrast regelen als het
display moeilijk leesbaar is wegens de
installatiepositie van het apparaat.
• BlackOut*
1
— het display donkerder maken in
de werkingsstand.
– Selecteer "on" om de aanduidingen
donkerder te maken.
De aanduidingen verdwijnen, maar het
apparaat reageert wel als u op een toets
drukt.
– Selecteer "off" om het display helderder te
maken.
1
— de klok en
1
(pagina 28) —
2
— de demonstratie in-
1
— de display-items
• A.Scroll (Auto Scroll) (pagina 12)
– Selecteer "on" om weergegeven namen die
langer zijn dan 12 tekens, automatisch te
rollen.
– Als de Auto Scroll functie is ingesteld op
"off" en de disc/track of het album wordt
gewijzigd, rolt de disc-/album-/tracknaam of
ID3 tag niet.
*1 De items worden alleen in het hoofddisplay
weergegeven. U kunt de items alleen aanpassen
als het voorpaneel is gesloten.
*2 Als het apparaat is uitgeschakeld.
*3 "Contrast" wordt alleen in het subdisplay
weergegeven. U kunt alleen het contrast van het
subdisplay aanpassen.
Sound (geluid)
• EQ7 Tune (pagina 26) — de equalizercurve
aanpassen.
• HPF (hoogdoorlaatfilter) — de
kantelfrequentie selecteren. U kunt kiezen uit
"78Hz", "125Hz" en "off".
• LPF (laagdoorlaatfilter) — de kantelfrequentie
selecteren. U kunt kiezen uit "78Hz", "125Hz"
en "off".
• Loudness — voor volle lage en hoge tonen,
zelfs bij laag volume. Lage en hoge tonen
worden versterkt.
• AUX Level (pagina 29) — het volume van de
extra aangesloten apparaten aanpassen.
Receive Mode (ontvangststand)
• AF on/off (alternatieve frequenties) (pagina 18)
• Local on/off (lokale zoekfunctie) (pagina 16)
– Selecteer "on" om alleen af te stemmen op
zenders met sterkere signalen.
• Mono on/off (monostand) (pagina 16)
– Selecteer "on" om FM-stereo-uitzendingen
in mono te beluisteren.
– Selecteer "off" om terug te keren naar de
normale stand.
• Regional on/off (pagina 18)
1
Druk op (MENU).
2
Druk herhaaldelijk op M of m tot het
gewenste item wordt weergegeven.
3
Druk op < of , om de gewenste
instelling te selecteren (voorbeeld:
"on" of "off").
4
Druk op (ENTER).
Na het instellen keert het display terug naar
de normale weergavestand.
Opmerking
Het weergegeven item is afhankelijk van de bron.
Tip
U kunt gemakkelijk schakelen tussen categorieën
door 2 seconden op M of m te drukken.
25

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: