Download  Print this page

Voorzorgsmaatregelen - Sony CDX-M8800 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

*6 Waarschuwing bij het installeren in een auto
waarvan het contactslot geen ACC (accessory)
positie heeft
Als de motor is uitgeschakeld, moet u op (OFF)
drukken en deze toets ingedrukt houden tot het
display verdwijnt.
Als u dit niet doet, wordt het display niet uitgeschakeld
en raakt de accu uitgeput.
Een disc en album selecteren
U kunt discs en albums overslaan met de DISC
(ALBUM) (M/m) toetsen.
(Met dit apparaat)
Actie
Albums
overslaan*
7
– Albumselectie
(Met optioneel apparaat)
Actie
Discs overslaan
– Discselectie
Albums
overslaan*
7
– Albumselectie
*7 Alleen beschikbaar bij het afspelen van een MP3-
bestand.
Tracks blijven overslaan
Druk één keer op een van de SEEK/AMS (< of
,) toetsen. Vervolgens drukt u binnen 1
seconde nogmaals op de toets en houdt u deze
ingedrukt.
6
Druk op
M of m [één keer voor elk
album]
Houd een van deze toetsen
ingedrukt om albums te
blijven overslaan.
Druk op
M of m [één keer voor elke
disc]
Als u discs wilt blijven
overslaan, drukt u op een
van beide toetsen.
Vervolgens drukt u binnen 1
seconde nogmaals op de
toets en houdt u deze
ingedrukt.
M of m [even ingedrukt
houden] en laat de toets los.
Als u albums wilt blijven
overslaan, drukt u op een
van beide toetsen binnen 1
seconde nadat u de toets
hebt losgelaten, en houdt u
deze vervolgens ingedrukt.

Voorzorgsmaatregelen

• Wanneer uw auto in de volle zon heeft gestaan,
moet u eerst het apparaat laten afkoelen voordat
u het gaat gebruiken.
• Een elektrisch bediende antenne schuift
automatisch uit wanneer het apparaat wordt
aangezet.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot
dit apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-
handelaar.
Condensvorming
Op een regenachtige dag of in een zeer vochtige
omgeving kan vocht condenseren op de lenzen
en het display van het apparaat. In dit geval kan
de werking van het apparaat worden verstoord.
Verwijder in dit geval de disc en wacht ongeveer
een uur tot alle vocht is verdampt.
Optimale geluidskwaliteit behouden
Let op dat u geen drankjes op het apparaat of de
discs morst.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: