Download  Print this page

Advertisement

Actie
Druk op
(6) (PAUSE)
Het afspelen
onderbreken*
1
(OFF)
Het afspelen
stoppen
De disc uitwerpen (OPEN/CLOSE) of
(OPEN) en op Z op het
apparaat
(SEEK) (</,)
Tracks overslaan
– Automatic
[één keer voor elke track]
Music Sensor
(SEEK) (</,)
Vooruit-/
terugspoelen
[ingedrukt houden tot het
– Manual Search
gewenste punt]
(DISC) (M/m)
Albums
overslaan*
2
[ingedrukt houden tot het
– Albumselectie
gewenste punt]
*1 U kunt het afspelen alleen onderbreken als u
afspeelt op dit apparaat (bij afspelen op een
optioneel apparaat kunt u het afspelen niet
onderbreken). Als u het afspelen wilt hervatten,
drukt u nogmaals op (6) (PAUSE).
*2 Alleen beschikbaar bij het afspelen van een MP3-
bestand.
Als u tracks wilt blijven overslaan, drukt u op <
of ,. Vervolgens drukt u binnen 1 seconde
nogmaals op de toets en houdt u deze ingedrukt.
Opmerkingen
• Voordat een track wordt afgespeeld, leest het
apparaat alle bestands- en mapinformatie op de
disc. Afhankelijk van de trackstructuur kan dit meer
dan een minuut in beslag nemen. Tijdens het lezen
wordt "Read" weergegeven. Het afspelen wordt
automatisch gestart als het lezen is voltooid.
• Afhankelijk van de staat van de disc kan deze
wellicht niet worden afgespeeld (pagina 7, 8).
• Terwijl de eerste/laatste track op de disc wordt
afgespeeld, als er op < of , wordt gedrukt,
verspringt het afspelen naar de laatste/eerste track
op de disc.
• Na de laatste track op de disc begint het afspelen
opnieuw vanaf de eerste track.
• Als u een MP3-bestand afspeelt met een hoge
bitsnelheid, zoals 320 kbps, wordt het geluid wellicht
onderbroken.
(Met optioneel apparaat)
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"CD" of "MD (MS*
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) tot het
gewenste apparaat wordt
weergegeven.
Het afspelen wordt gestart.
Actie
Druk op
(DISC) (M/m)
Discs overslaan
– Discselectie
[één keer voor elke disc]
(DISC) (M/m)
Albums
overslaan*
2
[ingedrukt houden tot het
– Albumselectie
gewenste punt]
*1 MS: MG Memory Stick System-up Player MGS-X1
*2 Alleen beschikbaar bij het afspelen van een MP3-
bestand.
Let op bij het aansluiten van MGS-X1 en MD-
apparaten
Dit apparaat herkent de MGS-X1 als MD-apparaat.
• Als u wilt afspelen op de MGS-X1, drukt u op
(SOURCE) om "MS" of "MD" te selecteren. Wanneer
"MS" in het brondisplay verschijnt, wordt het
afspelen op de MGS-X1 gestart. Wordt "MD" in het
brondisplay weergegeven, dan drukt u op (MODE)
om "MS" te selecteren om het afspelen te starten.
• Als u wilt afspelen op een MD-apparaat, drukt u op
(SOURCE) om "MD" of "MS" te selecteren. Wanneer
het gewenste MD-apparaat in het brondisplay
verschijnt, wordt het afspelen gestart. Wordt "MS" of
een ander MD-apparaat in het brondisplay
weergegeven, dan drukt u op (MODE) om het
gewenste MD-apparaat te selecteren om het
afspelen te starten.
Opmerkingen bij het afspelen van een disc met
CD-gegevens/MP3-bestanden zonder audio
Een disc met CD-gegevens/MP3-bestanden zonder
audio wordt geplaatst:
– In het geval van dit apparaat wordt "NO Music" in het
display weergegeven. Het display wordt gewijzigd in
de klokweergave (het afspelen van de CD stopt).
– In het geval van een optioneel MP3-compatibel CD-
apparaat, wordt "NO Music" in het display
weergegeven. Het afspelen van de volgende disc
wordt gestart.
– In het geval van een optioneel CD-apparaat dat niet
compatibel is met MP3, wordt de disc afgespeeld
zonder geluid.
Opmerking
Als een optioneel apparaat is aangesloten, gaat het
afspelen verder op het optionele CD/MD-apparaat.
)" te selecteren.
1
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: